Odpor se zdál být marný

Orbach_SpiknutiProtiHitlerovi
Každý diktátor musí počítat s tím, že s ním někdo nebude souhlasit. Tak nějak se dá považovat za jisté, že čím větší škody vládce působí, tím vyšší je šance, že mu někdo bude usilovat o život. Jinak tomu nebylo ani v případě iniciátora druhé světové války.

Nakladatelství CPress, člen skupiny Albatros Media, rozšířilo v srpnu 2019 svoji nabídku mimo jiné i o publikaci Dannyho Orbacha Spiknutí proti Hitlerovi (Las conspiraciones contra Hitler, 2017). Z anglické verze Plots Against Hitler knihu přeložil Zdeněk Kubík.

Izraelský historik a univerzitní pedagog Danny Orbach se orientuje hlavně na období druhé světové války a dobu bezprostředně po ní. Spiknutí proti Hitlerovi je první kniha z jeho pera, která se dočkala překladu do naší mateřštiny. Celkovým pojetím plně podtrhuje autorovu odbornost i zkušenosti s danou tematikou a hlavně prací s archivními materiály. Koneckonců, z téměř čtyř stovek stran, jež titul v českém překladu má, téměř čtvrtinu zabírají jen Poznámky a přehled použitých zdrojů.

Téma publikace plně odpovídá jejímu názvu. Ve dvaceti jedna kapitolách se tak před čtenáři rozvíjí trochu jiný pohled na události kolem nacistické expanze, než na jaký jsme možná zvyklí. Většina kapitol má více či méně samovysvětlující název, tak si je pro zajímavost představme: Opozice v plamenech; „Ta zatracená klisna“: Armádní skandál na nejvyšší úrovni; Důstojník, starosta a špion; „V nejtemnějších barvách“: Rozhodnutí generála Becka; Ptáček a jeho klec: První pokus o státní převrat, září 1938; Bez sítě: Osamělý atentátník; Bod, odkud není návratu: Pogrom a válka; Duch Zossenu: Když sítě selžou; Znamení ve tmě: Přestavba spinknutí; Na křídlech myšlenky: Sítě fantazie; Zprostředkovatelé v první linii: Nová strategie; Vyhlazovací válka: Spiklenci a holokaust; „Blesk“ a láhve likéru: Pokusy o atentát na východě; Krycí jméno U-7: Záchrana a propast; Hrabě Stauffenberg: Působivý tah; Zabiješ: Problém zabití tyrana; Konspirace kola: Stauffenbergova éra; Rozhodující boj 20. července 1944; Šat Nessosův; Motivy v soumraku; Sítě odporu.

Danny Orbach velice pečlivě zmapoval jak obecně známé, tak i některé z dosud spíše ukrytých případů, v nichž měl vůdce Třetí říše namále. Přestože o jeho život usilovala celá řada skupin a v jednom případě i jedinec bez vazby na kterékoli politické či mocenské hnutí, je až neuvěřitelné, že nikdo z nich během těch mnoha let neuspěl. V některých případech přitom Hitler unikl o příslovečný vlásek, zpravidla ale dílem náhody. Zdá se to překvapující, ale opravdu to vypadá, že mnohem spolehlivější ochranu tomuto katalyzátoru hromadných vražd poskytoval osud než jeho vlastní ozbrojené síly. Je tedy jistou ironií, že nakonec vlastně v tažení proti Hitlerovi uspěl pouze on sám.

Stylově je kniha poměrně nevyvážená. Narazil jsem na kapitoly, v nichž jsem většinu textu musel číst víckrát, neboť jsem se ztrácel v bezpočtu jmen, míst a dalších faktů. A pak lze narazit na takové, které ani nepůsobí dojmem suchopárného výčtu dat a čtou se jako napínavý příběh. Mezi takové nade vši pochybnost patří třeba kapitola „Bez sítě: Osamělý atentátník“, jež líčí právě onen případ pečlivě připravovaného útoku v režii jediného muže, za nímž nestálo žádné hnutí ani organizace. Novým se může jevit i Orbachův postoj vůči spiklencům. V žádném případě je nestaví na katafalk obdivu. Naopak neskrývá, že mnozí z nich plánovanou akcí sledovali více vlastní prospěch než dobro národa či lidskost jako takovou. Autor coby zkušený akademik ponechává stranou hodnocení a nenadržuje žádné z postav tohoto dramatu dvacátého století.

Jako obvykle je na místě zmínit se i o roli překladatele. Pohlédneme-li na portfolio knih, u nichž se jméno Zdeňka Kubíka ve stejné úloze objevuje, může nás překvapit žánrový rozsah. Zní-li vám jeho jméno povědomě, pak vězte, že jsme se s ním setkali třeba u knih D. L. Greenové ze série Kája Super Frája (Bratránek za všechny peníze, Týden bez televize, Holky jsou nemožný). Obecně se zdá, že až na vzácné výjimky zahrnuje jeho práce hlavně překlady dětských knih. Spiknutí proti Hitlerovi by tak mohlo být první literaturou faktu na seznamu jím převedených titulů. Pomineme-li opravdu drobná a nečetná zaškobrtnutí, působí výsledek uceleně. Uvědomíme-li si, jak složitá a komplexní předloha po jazykové stránce je, musíme pak výsledek pochválit jako vydařený.

Kromě již zmíněných Poznámek a seznamu literatury uzavírají svazek čtyři stránky s černobílými fotografiemi. Převládají mezi nimi portréty mnoha představených důstojníků německých ozbrojených sil, kteří sehráli své role v procesu snahy o eliminaci vlastního Vůdce.

Od probíraného období nás dělí doba blízká třem čtvrtinám století. Otázkou tedy může být, nakolik je pro dnešní čtenáře téma druhé světové války, jejích příčin a důsledků zajímavé. Zdá se, že jde o události, k nimž ještě ani zdaleka nepadlo poslední slovo. Danny Orbach i s takovým časovým odstupem dokáže přijít s novými informacemi, případně podat ty známé z neobvyklého úhlu. Spiknutí proti Hitlerovi patří, dle mého soudu, mezi knihy, které by rozhodně neměly zůstat nepovšimnuty.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSpiknutí proti Hitlerovi

Orbach, Danny

CPress, 2019

Napsat komentář