Demytizace českých dějin

dejiny_ceska
V edici nakladatelství Lidové noviny vyšly Dějiny Česka, které se spíše než o syntézu národních dějin snaží o jejich demytizaci. Pro některé čtenáře proto kniha může být rozčarováním, nicméně s ohledem na hojně citované polopravdy v médiích je potřebná.

Publikace Dějiny Česka, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Lidové noviny v edici Dějiny států, je dílem kolektivu renomovaných historiků v čele s editory Janem Klápštěm a Ivanem Šedivým. Jan Klápště, český archeolog, se zaměřuje na středověké osídlení. Ivan Šedivý, český historik, se specializuje na první světovou válku, dějiny ČSR v období let 1918 až 1938 a na vojenské dějiny habsburské monarchie v období let 1789 až 1918. Titul se nesnaží být další syntézou dějin českých zemí, ale volí cestu autorského uchopení jednotlivých témat a období dějin Česka. Volba diskutovaných témat vycházela z poznání, které kapitoly z našich dějin jsou pro veřejnost důležité a které jsou zároveň problematické, opatřené nánosem polopravd a mýtů.

Autoři publikace si uvědomují, že některé historické události či jevy v českých dějinách si veřejnost idealizuje a hojně (a často ve zkreslené podobě) je využívá jako argumenty v diskuzích o aktuální politické situaci. Nemalá část veřejnosti přijímá jako fakt například to, že původem čeští vojáci byli během první světové války k nástupu do rakouské armády nuceni násilím a že do legií vstupovali primárně z vlasteneckého nadšení. První republika bývá často nazírána jako dokonalé období, ke kterému bychom se měli vracet. Proto autoři esejistickou formou zpracovávají vybraná témata z českých dějin co nejvíce objektivně a bez nánosu mýtů. Vysvětlují, že součástí dějin se stává to dobré i špatné, a že není vhodnou cestou negativní události či jevy zkreslovat, aby vyznívaly příznivěji.

Než jsem publikaci četla, vyslechla jsem na ni velmi rozporuplné reakce. Zatímco někteří čtenáři ji vyzdvihovali jako jiný pohled na české dějiny respektující moderní přístupy historického bádání, jiní byli zklamaní, protože očekávali spíše syntetický přístup. Proto považuji za vhodné upozornit, že Dějiny Česka nejsou faktografií, naopak se jí spíše vyhýbají. Nejde tedy o vhodné čtení pro čtenáře, kteří se v českých dějinách příliš neorientují a čekají jakousi učebnici dějepisu pro pokročilé. Naopak čtenářům, kteří mají alespoň středoškolské znalosti našich dějin, publikace poskytne mnoho materiálu k přemýšlení. Knihu doporučuji jako vhodnou četbu pro ty, které zajímají české dějiny bez příkras.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDějiny Česka

(ed.), Jan Klápště – (ed.), Ivan Šedivý

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář