Syntéza dějin 19. a 20. století, která obdržela Magnesii literu za naučnou literaturu

dve_stoleti_stredni_evropy
Napsat přehledové zpracování některé z historických epoch je „brobdingnagským“ úkolem, jehož výsledek může snadno sklouznout k suchému výkladu politických dějin. Ne však v případě Dvou století střední Evropy od Jana Křena.

Autorem knihy Dvě století střední Evropy, kterou v roce 2019 již podruhé vydalo nakladatelství Argo, je český historik Jan Křen. Vysokoškolský pedagog a jeden z představitelů disentu v době normalizace Jan Křen se specializuje na česko-německé vztahy. V letech 1946–1969 byl členem KSČ, pro nesouhlas s okupací byl však ze strany vyloučen. Následně se stal jedním ze zakládajících signatářů Charty 77, publikoval v samizdatu a podílel se na přípravě bytových seminářů podzemní univerzity. Mezi jeho stěžejní díla patří kromě titulu Dvě století střední Evropy i publikace Konfliktní společenství: Češi a Němci 1790–1918, Bílá místa v našich dějinách, Historické proměny češství aj.

Titul Dvě století střední Evropy je výsledkem mnoha let poctivého historického bádání, na jehož konci stálo více než tisíc stran textu. Práce je koncipována jako kombinace politicko-diplomatických a sociálně ekonomických makrohistorií s drobnou příměsí nových disciplín antropologických mikrohistorií. Ačkoli v práci jde tedy primárně o politické dějiny, autor se poměrně ostře vymezuje proti determinismu v historickém výkladu (což je v souladu s přístupy moderní historiografie).

Jelikož Křen nepracuje s nějakým sjednocujícím konceptem střední Evropy, jsou obzvláště dějiny 20. století v knize popsány spíše jako historie jednotlivých národů než jako dějiny geografického prostoru, který nazýváme střední Evropou. Pro dějiny 19. století je takovým sjednocujícím konceptem do jisté míry Habsburská monarchie, na níž dotčené národy v různé míře participovaly.

Je evidentní, že autor se v knize snaží o co možná nejvíce objektivní výklad. Pokud jde o citlivá témata, která dosud vyvolávají mezi odbornou i laickou veřejností vášnivé diskuze, často se Křen vyhýbá publikování vlastního názoru tím, že k tématu uvádí jakousi rešerši názorů jiných autorů. Ačkoli na jednu stranu můžeme skutečnost, že autorův vlastní pohled se mnohdy nedovíme, považovat za nedostatek, přehled interpretací jiných autorů může být výhodou pro studenty, kteří si publikaci zvolí jako studijní materiál.

Předností knihy je kromě čtivosti její vysoká faktografická přesnost a skutečnost, že představuje pro zpracovávané téma přehledovou publikaci. Jde o knihu, která poskytuje výklad českých dějin v široké perspektivě, což je pohled, který v dějepisectví české provenience dlouho chyběl. Doporučuji ji především studentům historie a příbuzných oborů, pro které bude cenným informačním zdrojem.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDvě století střední Evropy

Křen, Jan

Argo, 2019

Napsat komentář