Zevrubně do historie

Zevrubne do historie 1
Vydejte se na zajímavé putování do minulosti. Keltové stále představují populární téma, kterému řada odborníků a spisovatelů věnuje pozornost. A příznivci moderní historie zajisté ocení novou publikaci zabývající se fenomén banderovců.

Keltové patří od pradávna k národům, který obestírá řada mýtů a legend. Autoři jednotlivých kapitol se zaměřili nejen na jejich osud, ale i kulturu, jazyk a folklór. Neopomněli ani poukázat na vliv Keltů v dnešní době.

Pozoruhodné náboženství Keltů, jejich kultura i svět představuje stále fascinující téma – nejen pro obdivovatele druidů či milovníky dobrodružství Asterixe a Obelixe…
Nová kniha kolektivu německých odborníků, vydaná renomovaným nakladatelstvím WBG, přináší pestrý obraz tohoto národa, spjatého historicky též s českým územím. Autoři se věnují mimo jiné osudům keltských skupin v průběhu staletí, jejich jazyku, folklóru či právu. V neposlední řadě se zabývá také aktuální situací keltského živlu a jeho dodnes patrným historickým vlivem.

Ukázka z knihy

Historik starověku začíná svou práci vždy tam, kde má k dispozici písemné prameny osvětlující historickou minulost. Jestliže se orientujeme podle této metodické, nikoli obsahové dělicí čáry, potom Keltové vstupují do světel historických ramp v polovině 5. století př. Kr., tedy relativně pozdě. Je to doba významných migrací, které vedou keltské houfy z jejich původních sídel ve střední Evropě na západ a jihozápad až do Španělska, jižním směrem přes Alpy do Itálie i na jihovýchod na Balkánský poloostrov. Zatímco příchod Keltů do Španělska a na britské ostrovy antická tradice takřka nevnímá, střety Keltů s řecko-římským světem, k nimž docházelo od 4. století př. Kr., zanechalo jasné literární stopy. (str. 15)

Můžete si přečíst pokračování ukázky.

Keltové – mýtus a realita

Editor: Stefan Zimmer
Přeložil: Jan Hlavička

Počet stran: 256
Vazba: vázaná
Formát: 174×248 mm
ISBN: 978-80-7601-152-6
Doporučená cena: 329 Kč

 

Knihu Keltové – mýtus a realita vydalo nakladatelství Vyšehrad.

O autorovi

Stefan Zimmer (*1947) je německý jazykovědec, keltolog a emeritní profesor na univerzitě v Bonnu. Již od mládí se zajímá o indoevropskou jazykovědu, kterou též v letech 1966 až 1972 na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem úspěšně vystudoval. V německém akademickém prostředí rychle našel uplatnění a následně působil na své frankfurtské alma mater, na Svobodné univerzitě Berlín, ale objevil se též jako hostující výzkumný pracovník v Oxfordu (1992–1993) nebo jako hostující profesor na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1994–1995). V roce 1995 byl jmenován profesorem srovnávací indoevropské jazykovědy a keltských studií na univerzitě v Bonnu, kde stabilně působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2011. Stefan Zimmer stál rovněž u zrodu několika významných keltologických sympozií a kongresů a v roce 2009 byl jedním ze spoluzakladatelů Societas Europaea Celtologica (Evropské keltologické společnosti). Zároveň je členem redakčních rad několika renomovaných mezinárodních odborných časopisů.

Zdroj informací: nakladatelství Vyšehrad

O nakladateli

logoVysehrad_240x120

Nakladatelství Vyšehrad od založení v roce 1934 sídlilo na Karlově náměstí v Praze 2. Dnes má své sídlo na Žižkově, poblíž nepřehlédnutelného televizního vysílače a kostela sv. Prokopa. Se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snaží nabídnout kvalitní literaturu. Nakladatelství je součástí společnosti Albatros Media.

————————————————

Druhá světová válka představovala celosvětový válečný konflikt, jehož součástí byly i různé krvavé epizody. Jednou z nich byl i Volyňský masakr, kde hlavní roli sehráli ukrajinští nacionalisté. Právě banderovcům a jejich zasazení do československých dějin se věnoval ve svém výzkumu Tomáš Řepa.

Publikace komplexně pojímá fenomén banderovců (OUN a UPA) v československých poválečných dějinách, uvádí jeho politické souvislosti, koriguje a pojmenovává stigmata dlouhodobého působení komunistické propagandy a v neposlední řadě také analyzuje stav bádání na toto téma, které bylo ze strany české historiografie dlouhou dobu neprávem opomíjeno. Konkrétní životní osudy ukrajinských nacionalistů, jejich údajných pomahačů a další mnohdy problematické konsekvence jejich činnosti v prostoru střední a východní Evropy jsou díky své vysoké výpovědní hodnotě rovněž důležitou součástí této práce. Vlivem rozhoření hybridního rusko-ukrajinského konfliktu na východě Evropy v roce 2013 se tato tematika stala součástí novodobé informační války. Objektivní pohled je i nyní velmi ztížený různými, už před 70 lety taktéž hojně užívanými propagandistickými klišé, ve kterých se skutečná podstata, vzniklá problematickým soužitím národů východní Evropy a nekompromisního a tvrdohlavého boje Ukrajinců za svoji státnost, jednoznačně vytrácí. Publikace nekompromisně popisuje proces, ve kterém staré mýty byly doplněny o nové okolnosti a zasazeny do současného prostředí. Proces, v němž dalším epizodám hybridní války bude svědkem a posuzovatelem každý z nás.

Ukázka z knihy

Burlakův osud výmluvně dokládá a ilustruje zvláště pro Ukrajince a celý ukrajinský národ tragický průběh 20. století, kdy čelili hrozbám zániku vlastní existence. Některé jevy sužovaly celou východní Evropu, ale pro Ukrajince to byla skutečná smrtící kombinace katastrof, genocidy, válek a hladomoru, ze které těžko mohly jejich elity najít jakoukoli svobodnou alternativu pro vlastní směřování. Proto se některé radikální složky ukrajinské společnosti projevovaly podobně nesmlouvavě jako jejich vykořisťovatelé. (str. 154)

Banderovci

Autor: Tomáš Řepa

Počet stran: 368
Vazba: brožovaná
Formát: 156×230 mm
ISBN: 978-80-200-2998-0
Doporučená cena: 395 Kč

 

 

Knihu Banderovci vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte si přečíst ukázku.

O autorovi

Mgr. Tomáš ŘEPA, Ph.D. se narodil roku 1985. V roce 2010 vystudoval obor Učitelství historie pro SŠ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2018 pak na téže univerzitě úspěšně absolvoval doktorské studium studijního oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny.  Od roku 2014 licenčně spolupracoval i s Ústavem pro studium totalitních režimů, od roku 2018 spolupracuje s Post Bellum – Paměť národa jako ambasador projektu Příběhy našich sousedů pro oblast Brna a okolí. Od září 2018 je zaměstnancem Katedry vojenského umění na Univerzitě obrany. Věnuje se především soudobým dějinám, problematice střetů banderovců (UPA) s československými bezpečnostními jednotkami a armádou, zneužitím tohoto tématu komunistickou propagandou, ve vztahu k současnému dění i hybridním konfliktům – Ukrajina.

Zdroj informací: Univerzita obrany v Brně

O nakladateli

Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKeltové – mýtus a realita

Zimmer, Stefan (ed.)

Vyšehrad, 2019

zobrazit info o knizeBanderovci

Řepa, Tomáš

Academia, 2019

Napsat komentář