Rádci pro rodiče

Tipy_Jidelnicek kojencu_Dite s epilepsii
První z dnešních knih pomůže rodičům sestavit pro své malé děti zdravý jídelníček. Druhá pak přiblíží vliv školního prostředí na život dětí s epilepsií a je vhodná jak pro doktory, tak pro pedagogické pracovníky.

Jídelníček kojenců a malých dětí vychází už ve čtvrtém aktualizovaném vydání, které vás seznámí s pravidly zdravé dětské stravy a přinese vám nespočet receptů vhodných pro kojence i batolata.

Jídelníček kojenců a malých dětí

4., aktualizované vydání
Autoři: Martin Gregora, Dana Zákostelecká

Počet stran: 216
Vazba: brožovaná
Formát: 144×207 mm
ISBN: 978-80-247-4737-8
Doporučená cena: 239 Kč

Knihu Jídelníček kojenců a malých dětí vydalo nakladatelství Grada v edici Pro rodiče.

Vyhledávaná příručka o výživě malých dětí vychází již ve čtvrtém vydání. Najdete v ní pravidla zdravé dětské stravy, receptář jídel pro kojence a batolata, informace o kojení, praktické pediatrické rady, jídelníček pro obézní děti, originální recepty vegetariánských jídel a nejnovější poznatky o potravinových alergiích. Jistě také oceníte, že autor přistupuje k problematice výživy prakticky a s nadhledem.

 

Ukázka z knihy

Dítě správně přiložené k prsu

  • Dítě má obličej, hrudník, bříško i kolena otočená k matce.
  • Ouško, rameno a kyčle jsou v jedné linii.
  • Matka přitahuje rukou tělo dítěte k sobě za ramena a záda, nikoli za hlavičku.
  • Jestliže se matka dotýká hlavy dítěte, pak jen do výše spojnice linie jeho oušek.
  • Hlavičky nad linií spojnice uší ani obličeje se matka při kojení nedotýká, aby nedošlo k matení sacího reflexu.
  • Matka neodtahuje prs od nosu dítěte.
  • Matka přikládá dítě k prsu, nikoli prs k dítěti.
  • Brada, tvář a nos dítěte se dotýkají prsu.
  • Dítě nekřičí, začíná sát dlouhými tahy.
  • Matka nepociťuje bolest. (str. 13)

Prolistujte si celou ukázku.

 

Martin Gregora

MUDr. Martin Gregora, primář dětského oddělení nemocnice ve Strakonicích, je autorem řady populárně-naučných knih o péči o kojence a malé děti a o problematice jejich výživy. Pravidelně přispívá do časopisů pro rodiče, na internetové portály, ale i do odborných periodik. V textech zúročuje své profesní i rodičovské zkušenosti. V rámci poslaneckého mandátu působil jako člen Zdravotního výboru a Komise pro rodinu a rovné příležitosti Parlamentu ČR. Občasně píše básně a tvoří dřevěné skulptury. Je autorem či spoluautorem knih Těhotenství a mateřství, Vývoj batolete, Péče o novorozence a kojence, Kuchařka pro rodiče malých dětí aj.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Grada.

 

Dana Zákostelecká

Ing. arch. Dana Zákostelecká, matka tří krásných dětí, je mimo jiné báječnou a zkušenou kuchařkou bezmasých jídel. Při svém velkém vytížení si našla čas na to, aby své recepty nejen sepsala, ale uvařená jídla navíc pro knihu vyfotografovala.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Grada.

 

gradaKnihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.

————————————————

Ačkoli jsou před námi letní prázdniny, můžeme se už teď seznámit s nejrůznějšími věcmi, které ovlivňují život dítěte s epilepsií ve školním prostředí. Kniha Dany Buršíkové je určena lékařům i pedagogickým pracovníkům.

Dítě s epilepsií v prostředí školy

Autorka: Dana Buršíková

Počet stran: 272
Vazba: brožovaná
Formát: 140×201 mm
ISBN: 978-80-7553-660-0
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Dítě s epilepsií v prostředí školy vydalo nakladatelství Triton.

Autorka s mnohaletými zkušenostmi v oblasti pedagogicko-psychologických aspektů epilepsie přináší ve své monografii ucelený přehled současného stavu poznání v této oblasti, včetně nejnovějších poznatků z české i zahraniční literatury. Kniha obsahuje i pohled jednotlivých aktérů (samotné dítě s epilepsií, jeho rodiče či pečovatelé, lékaři, pedagogičtí pracovníci a spolužáci), rozbor relevantních rizikových faktorů a nástin cesty k jejich překonání. Souhrn faktů doplňují konkrétní doporučení pro spolupráci zapojených subjektů i četné odkazy na další informační zdroje.

 

Více o knize

Publikace rovněž obsahuje výsledky unikátního výzkumu, do něhož se zapojilo více než 100 dětí s epilepsií a odpovídající počet jejich rodičů, učitelů a spolužáků. To umožnilo systematicky zmapovat různé faktory, které ovlivňují školní život dětí s epilepsií (např. jejich kvalitu života, sociometrickou pozici ve třídě, znalosti a postoje učitelů a spolužáků, míru empatie rodičů). Na základě uvedeného výzkumu jsou zformulována doporučení pro praxi, včetně návrhů na cílené intervence směřující ke zlepšení současného stavu. Kniha je vzhledem ke svému praktickému zaměření určena nejen lékařům a odborníkům v oblasti sociálních a pedagogicko-psychologických aspektů epilepsie, ale například i pedagogickým pracovníkům škol, které navštěvují děti s epilepsií, a rodičům těchto dětí.

 

Ukázka z knihy

B.5.2 Školní úspěšnost a její sebepojetí u dětí s epilepsií

Školní úspěšnost dětí s epilepsií jsme zjišťovali na základě známek z klíčových předmětů (matematika a český jazyk) na posledním vysvědčení. Bylo by samozřejmě vhodnější posoudit školní úspěšnost standardizovanými testy zajišťujícími větší objektivitu a srovnatelnost, než poskytuje hodnocení učitelem. Bohužel takové testy pro sledovanou věkovou skupinu jsme neměli k dispozici a vlastní realizace takového testování by již byla nad rámec našeho komplexního výzkumu. Sebepojetí školní úspěšnosti bylo měřeno dotazníkem SPAS (viz podkapitola B.3.1), který obsahuje celkem 6 subškál a celkový skór udávající sebepojetí souhrnně. Pro jednoduchost se v naší analýze omezíme pouze na tento celkový skór a rovněž na škálu sebedůvěry související se školou. (str. 161)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Dana Buršíková

Doc. Mgr. Dana Buršíková (rozená Brabcová), Ph.D., pracuje na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích (oddělení psychologie). Při studiu se zabývala mj. tématem vzdělávací intervence v problematice epilepsie. Získala významná ocenění, např. Cenu Jana Marca Marci za rok 2015. Je autorkou četných vědeckých článků v časopisech a sbornících.

Informace byly čerpány ze stránek PF JU.

 

Nakladatelství Triton působí na českém knižním trhu již od roku 1991 a počtem vydaných titulů se každoročně řadí mezi 6–10 největších knižních nakladatelství v republice. Specializuje se především na knihy odborné lékařské, psychologické, filosofické, historické a pedagogické, jakož i na učebnice pro VŠ studenty, beletrii, sci-fi a literaturu faktu.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete další knihy za skvělé ceny.

Zaujaly vás příručky pro rodiče? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJídelníček kojenců a malých dětí

Gregora, Martin - Zákostelecká, Dana

Grada, 2019

zobrazit info o knizeDítě s epilepsií v prostředí školy

Buršíková, Dana

Triton, 2019

Napsat komentář