Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu

I rodina ma svou pamet
Velká část života většiny lidí se odehrává v rámci rodiny. Tímto faktem se rozhodl zabývat kolektiv autorů, který propojil psychologii, literární vědy, historii a filozofii a nahlíží na rodinnou paměť pokročilým a originálním pohledem. 

Paměťová studia, o jejichž boomu v podobě nejrůznějších pamětí, vzpomínek či memoárů není pochyb, tematizovala povětšinou paměť jako individuálního nebo kolektivní/národní. Rodině v tomto kontextu nebyla zatím věnována náležitá pozornost, a to přesto, že valná část našeho života se odehrává právě v rodině. Tato publikace nahlíží na rodinnou paměť inovativním a originálním způsobem, prostřednictvím čtyř vědních disciplín – psychologie, literární vědy, historie a filozofie. Spojnicí jednotlivých kapitol je předpoklad, že rodinná paměť je nestálá entita měnící se vzhledem k potřebám dané rodiny i vzhledem k současným společenským a kulturním normám.

Ukázka z knihy

Žijeme v době paměti. K tradičním a stále oblíbenějším memoárovým žánrům, jako jsou biografie a paměti, se přidaly internetové sociální sítě, které přímo vybízejí k uchovávání vzpomínek. Paměťová paradigma převládlo i v humanitních vědách, a to do té míry, že se hovoří o paměťových studiích, nové oblasti bádání, sdružující nejrůznější vědní obory. (str.11)

I rodina má svou paměť

Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu
Autoři:  Radmila Švaříčková Slabáková, Irena Sobotková, Marcin Filipowicz, Alena Zachová, Jitka Kohoutová a Marek Petrů

Počet stran: 248
Vazba: vázaná
Formát: 143×206 mm
ISBN: 978-80-742-2584-0
Doporučená cena: 249 Kč

 

Knihu I rodina má svou paměť vydalo Nakladatelství Lidové noviny.A nezapomeňte si prolistovat ukázku.


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeI rodina má svou paměť
Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu

Slabáková, Radmila Švaříčková – Sobotková, Irena – Filipowicz, Marcin – Zachová, Alena – Kohoutová, Jitka – Petrů, Marek

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář