V hlavní roli Česko

Tipy_V hlavni roli Cesko
Dnešní ryze české tipy vám přinesou mnoho nových poznatků. Přečtěte si poutavé publikace o slavné české řece, prvorepublikovém trampingu a také o sportu a české společnosti do roku 1939.

Vyjádřením velké úcty a lásky k význačné národní řece Vltavě je nová kniha Skály a vody Vltavy od Františka Fediuka (vystupujícího pod pseudonymem Ferry Fediuk).

Skály a vody Vltavy

Geologický a vodácký průvodce naší národní řekou od šumavských pramenů až k mělnickému ústí
Autor: Ferry Fediuk

Počet stran: 224
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 152×230 mm
ISBN: 978-80-7363-943-3
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Skály a vody Vltavy vydalo nakladatelství Dokořán v edici Mimo edice.

Vltava protéká většinou svého toku velmi starými horninami a při své cestě na sever postupně protíná prvohorní vápence pražské pánve, druhohorní sedimenty české křídové pánve, třetihorní údolí, čtvrtohorní říční terasy i holocenní pěnovce. I z hlediska lidské historie se dotkne víc než čtvrt milionu let starých paleolitických nástrojů v Sedlci, či pozdně paleolitických a mezolitických tábořišť ve vltavické brázdě i jinde. Prochází pak mnoha archeologickými kulturami – v jižních Čechách zejména památkami ze starší doby bronzové, na středním toku si zahraje s Kelty a na dolním toku se Slovany. Kniha není jen návod ke geologickému či archeologickému průzkumu říčního břehu. Je psána s úctou, obdivem, pokorou a s láskou k Vltavě, která je víc než řekou – je tisíciletou obchodní trasou, knihou příběhů i branou času.

 

Ukázka z knihy

Maličké, slaboučké, bezbranné. Ale o své místo se nezdolně hlásící. Takhle vypadá každý lidský novorozenec. A nejinak je tomu s vodními toky, budoucími řekami. Je určité místo zemského povrchu, kde se říční toky rodí, kde vypadají tak nepatrně a nenápadně, kde pouze slibují, že brzy zesílí a stanou se tou tenkou modrou linkou, kterou je kartografové zobrazí na mapách. Platí to i o Vltavě. Na úbočí šumavské 1 315 metrů vysoké Černé hory v nadmořské výšce 1 172 m, nedaleko státní hranice se Spolkovou republikou Německo najdete ten úplný začátek. Za války tu zřídili Němci pracovní dřevařský zajatecký tábor, v němž připravovali o život zejména sovětské důstojníky. Po válce se toto území stalo na čtyřicet let obyvatelstvu nepřístupnou pohraniční zónou. (str. 15)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Ferry Fediuk

Geolog a spisovatel Ferry Fediuk se narodil 3. února 1929. Geologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK. Většinu života působil na katedře petrologie při Přírodovědecké fakultě UK. Jeden semestr byl hostujícím profesorem v Paříži, byl terénním geologem v Norsku, Vietnamu, na Sahaře, Tichomoří a Polárním Uralu. Kratší dobu působil jako geolog v průzkumné organizaci Geoindustria, v podniku Stavební konstrukce a jako profesor Pražského technologického institutu. V posledních letech se věnuje konzultační, recenzní, odborné publikační i literární činnosti. Je autorem knihy Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách a spoluautorem knihy Žulové krajiny středních Čech.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Dokořán.

————————————————

Český tramping v časech formování a rozmachu je podrobným dílem více autorů a seznamuje s historií prvorepublikového trampingu, potažmo meziválečné společnosti.

Český tramping v časech formování a rozmachu

Autoři: Jan Krško, Jan Mareš, Jan Pohunek, Jan Randák, Jan Špringl

Počet stran: 244
Vazba: brožovaná
Formát: 157×232 mm
ISBN: 978-80-200-2897-6
Doporučená cena: 265 Kč

Knihu Český tramping v časech formování a rozmachu vydalo nakladatelství Academia.

Záhy po vzniku Československa v roce 1918 se na scéně objevuje nový a skutečně nepřehlédnutelný fenomén – TRAMPING. Nebyl jen dočasnou zálibou několika kluků a holek. Právě naopak! I přes prvotní nedůvěru rodičů či učitelů, přes nevoli státních orgánů i mládežnických či tělovýchovných organizací stále rostl a mohutněl. V průběhu 30. let se k němu hlásily desetitisíce mladých lidí. Co je na trampování přitahovalo? Na začátku určitě víkendová volnost. Touha vzít život aspoň během krátké sobotní a nedělní svobody do svých rukou. A to včetně toho sexuálního. Však také českou společností občas zněly hlasy, že tramping je vlastně hnutím sexuálním. Ale pozor, tramping nebyla jen romantika táborových ohňů a odchod ze zkaženého města do chrámu léčivé přírody. Tramping byl nedílnou součástí prvorepublikového systému a ten z něj nakonec dovedl těžit. Dokladem je třeba komerční šíření trampské písničky hudebním průmyslem. Nepřehlédnutelným se stal i trampský sport a mezinárodní úspěchy trampů-sportovců. Trampové se alespoň na čas stali lákavým voličským rezervoárem politických stran. Dějiny prvorepublikového trampingu jsou tak vlastně zajímavou historií meziválečné společnosti a mladého československého státu.

 

Ukázka z knihy

Ačkoliv trampové odcházeli ve svém volném čase do československé přírody, aby se odstřihli od městského prostředí a civilizace vůbec, absolutně se jim to nemohlo podařit. Aniž si to třeba uvědomovali, do lesů si s sebou odnášeli mnoho aspektů a vlivů spojených s tehdejší společností, od které se snažili alespoň o víkendu oprostit. Mezi ně zahrňme i soudobé kulturní a zábavní trendy. Tramping totiž vycházel z masové kultury a zábavy, zpětně ji ovlivňoval a postupně se stal i její plnohodnotnou součástí. Jak a proč k tomu došlo? (str. 133)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Jan Krško

Jan Krško (* 1972) se zabývá historií už od dětství. Věnuje se církevním dějinám v období vzniku republiky a meziválečnému trampingu. V souvislosti s knihou o Pavlíkovu zasáhl i do oblasti raného novověku a středověku.

Informace byly čerpány z autorových stránek.

 

Jan Pohunek

Jan Pohunek se narodil v Praze roku 1981. Po gymnáziu vystudoval archeologii a etnologii, v současnosti pracuje v Národním muzeu. Občas něco napíše, na studia ale ještě úplně nezanevřel a postgraduálně se teď v Praze na FF UK zabývá pověstmi, které se vztahují k ruinám a opuštěným místům obecně.

Informace byly čerpány z autorových stránek.

 

Jan Randák

PhDr. Jan Randák, Ph.D. působí jako odborný asistent na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Původně se zabýval dějinami 19. století, zvláště procesem formování novodobého českého národa a revolucí 1848/1849. V posledních letech se však větší měrou orientuje na české soudobé dějiny ve středoevropském kontextu. Konkrétně se zabývá politikou dějin a paměti či formováním kolektivních identit. Je autorem knihy V záři rudého kalicha.

Informace byly čerpány ze stránek Nakladatelství Lidové noviny.

————————————————

Sport prosakuje do mnoha oblastí našeho života. Co vlastně vedlo k tomu, že se stal tak velkým a všudypřítomným fenoménem? To vám prozradí knížka Sport a česká společnost do roku 1939.

Sport a česká společnost do roku 1939

Osobnosti – instituce – reflexe
Autor: Martin Pelc

Počet stran: 352
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7422-660-1
Doporučená cena: 359 Kč

Knihu Sport a česká společnost do roku 1939 vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Jak spolu souvisí strahovský stadion, pozemková reforma, sázkové kanceláře, výstavky starého sportovního náčiní, Manifest poetismu nebo starý vídeňský šlágr Heute spielt der Uridil? Ona zpočátku možná matoucí pestrost témat a faktů směřuje k jedinému úběžníku: ukázat prostupování moderního sportu a ostatních sociálních polí (žurnalistického, státně-byrokratického, uměleckého, akademického). Co se může zpočátku jevit jako samoúčelná inventura různorodých poznatků, odhaluje jako celek překvapivou bohatost sportu v době, kdy se začal etablovat jako významný společenský a kulturní fenomén, postupně pronikající do nejzazších koutů našich životů. Na rozdíl od většiny knižní produkce se sportovní tematikou není tento svazek určen milovníkům sportu, nýbrž právě těm, které překvapuje a zaráží jeho současné postavení na společenském piedestalu nebo jeho všudypřítomnost a kteří chtějí pochopit historické kořeny a předpoklady tohoto stavu.

 

Ukázka z knihy

Průnik s žurnalistickým polem je pravděpodobně nejvýznamnějším dobovým přesahem sportovního hnutí do mimosportovní oblasti. Sportovní redaktory bychom našli mezi autory prvních metodických příruček a překladateli pravidel. Sami byli často činnými sportovci a prosazovali sport do denního tisku i časopisů, čímž napomáhali emancipaci a etablování sportu jako svébytného segmentu moderní kultury. To je zajímavá miniatura proměny společenského vnímání sportu: od ojedinělých zpráv ze sportovního dění se kolem přelomu století fenomén domohl vlastní rubriky a záhy poté i specializovaných příloh. (str. 102)

Prolistujte si celou ukázku.

 

Martin Pelc

Martin Pelc (* 1980) se zaměřuje na kulturní a sociální dějiny měšťanské společnosti 19. století, dějiny volného času v 19. a v první polovině 20. století, dále na novodobé regionální dějiny. Pracuje jako odborný asistent v Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete další knížky za dobré ceny.

Líbily se vám tipy o české historii a přírodě? Napište nám svůj názor.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSport a česká společnost do roku 1939
Osobnosti – instituce – reflexe

Pelc, Martin

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

zobrazit info o knizeČeský tramping v časech formování a rozmachu

Krško, Jan – Mareš, Jan – Pohunek, Jan – Randák, Jan – Špringl, Jan

Academia, 2019

zobrazit info o knizeSkály a vody Vltavy
Geologický a vodácký průvodce naší národní řekou od šumavských pramenů až k mělnickému ústí

Fediuk, Ferry

Dokořán, 2019

Napsat komentář