Připomeňte si slavný Epos o Gilgamešovi

Epos o Gilgamesovi
Každý z nás ve škole jistě pochytil alespoň stručný obsah Eposu o Gilgamešovi. Popisuje dobrodružství sumerského krále, který toužil nalézt nesmrtelnost. Chcete vědět víc? Přečtěte si novou knihu Jiřího Proseckého a Marka Rychtaříka!

Epos o Gilgamešovi je považován za nejvýznamnější dílo akkadské (babylónsko-asyrské) literatury a literatury starověkého Předního východu vůbec, jež se plným právem stalo součástí literatury světové. Je oslavou přátelství a hrdinské odvahy, výrazem úzkosti před konečností lidského života a touhy po dosažení nesmrtelnosti. Jeho hrdina bolestně hledá odpověď na otázku po smyslu života, aby ji nakonec nalezl v činech, jejichž výsledky přetrvají smrtelnou lidskou existenci. Nový komentovaný překlad tohoto starověkého textu, jehož konečná podoba vznikající v procesu dlouhého více než tisíc let trvajícího vývoje se dochovala v ninivské knihovně asyrského krále Aššurbanipala, odpovídá nejnovějším výsledkům a objevům, k nimž klínopisné bádání aktuálně dospělo.

 

Epos o Gilgamešovi

Autoři: Jiří Prosecký, Marek Rychtařík

Počet stran: 448
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7422-599-4
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Epos o Gilgamešovi vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

 

Ukázka z knihy

V „Sumerském královském seznamu“, jenž je soupisem dynastií a panovníků, kteří vládli v různých mezopotamských městech od nejstarších mytických časů až do doby panování králů III. dynastie z Uru a I. dynastie z Isinu (21.–19. stol. př. Kr.) a jemuž se dostalo konečné podoby na základě mnohem starších pramenů v období vlády posledních panovníků této dynastie, se vypráví, že „když království sestoupilo z nebes“, bylo nejprve ve městě Eridu. Posléze, a „Sumerský královský seznam“ pro to neuvádí žádný důvod, bylo postupně přenášeno do jiných měst, a sice do města Bad-tibiry a dále do Laraku, Sipparu a Šuruppaku. (str. 9)

Prolistujte si celou ukázku.

 

Marek Rychtařík

PhD. Marek Rychtařík se narodil v roce 1970. Studoval historii a archeologii pravěkou a raně středověkou na Filozofické fakultě UK v Praze. Věnoval se rovněž studiu klínopisu. Je spoluautorem knihy Jazyky starého Orientu.

 

Jiří Prosecký

PhDr. Jiří Prosecký, CSc. (*1949, Praha) studoval v letech 1968–73 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory klínopis a francouzština. Roku 1982 složil rigorózní zkoušky a získal titul PhDr. v oboru jazyky a literatury Asie a Afriky. Později obhájil na FF UK v Praze kandidátskou disertační práci Mezopotamská magická literatura a její sultantepské prameny a získal vědeckou hodnost kandidáta věd o umění (CSc.). Je autorem knih Když království sestoupilo z nebes, Královské knihy staré Mezopotámie, Prameny moudrosti aj.


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEpos o Gilgamešovi

Prosecký, Jiří - Rychtařík, Marek

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář