Život víry

Tipy_Zapas s demony_Clovek mezi virou a ateismem
Dnešní tipy přinášejí dvě inspirativní knížky o víře. První nahlíží do života domorodců, kteří nikdy neslyšeli o Ježíši Kristu. Druhá se zabývá významem víry v našem životě a jejím odlišením od křesťanské mentality.

Zápas s démony je nezbytností pro každého misionáře či kazatele. Vypráví o domorodcích z thajských hor, jejichž životy obohatí poznání evangelia a učení Ježíše Krista.

Zápas s démony

Autorka: Louise Morrisová

Počet stran: 144
Vazba: brožovaná
Formát: 138×205 mm
ISBN: 978-80-7255-417-1
Doporučená cena: 157 Kč

Knihu Zápas s démony vydalo nakladatelství Návrat domů.

Satan, Magholai, byl po staletí krutovládcem, který zlomyslně vládl národu Pwo Karenů. Lidé Pwo žili ve strachu: ve strachu z duchů, z nemocí, z neúrody, ze smrti, z neznámých lidí, z kleteb i ze strachu samotného.

Vyprávění Louise Morrisové je strhujícím čtením o radostné zvěsti evangelia národu, který o Ježíši Kristu nikdy dříve neslyšel. Současně otevírá neobyčejný pohled na život domorodců v odlehlé oblasti thajských hor na pomezí Thajska a Barmy. Knihu by měl číst každý misionář, kazatel, pracovník v církvi a ten, komu leží na srdci lidé v nouzi. Zápas s démony odhaluje reálnost duchovního boje a potřebu pokorné víry Kristova učedníka. Do každé kultury čelící nejistotě – i té naší – zvěstuje víru v toho, kdo přemáhá lidské obavy a strachy.

Pavel Paluchník

Ukázka z knihy

Venkovskou cestu lemovaly akácie se svými šarlatově zbarvenými květy a chránily před poledním tropickým sluncem hlouček lidí, shromážděných na okraji zaplavených rýžových políček. Konečně tedy nadešel ten velký den, na který jsme se připravovali a za který jsme se tak dlouho modlili. Stáli jsme na suchou trávou porostlém břehu nové přehrady na řece Ping. Naštěstí to bylo v prosinci. Sklizeň rýže již proběhla, takže ji vysoká voda nepoškodila. V pozadí políček lemovaných zelení stromů vystupovaly severothajské hory, ve kterých žili domorodci kmene Pwo Karen. Pokud jsme věděli, nebyli mezi nimi žádní křesťané a všichni uctívali duchy. (str. 13)

 

Louise Morrisová

Americká křesťanská misionářka Louise Morrisová se narodila roku 1932 v Los Angeles. S rodiči se ale následně přestěhovala do Oregonu, kde žila až do svého odchodu na biblickou školu. Louise zasvětila život Bohu, když jí bylo jedenáct let. Babička jí četla misionářské příběhy a dědeček vedl rodinu ke každodennímu čtení Bible a modlitbám.

Informace byly čerpány ze stránek Western Tract Mission.

 

Nakladatelství Návrat domů vydává populárně-naučnou literaturu, která se zabývá aplikovanou psychologií, mezilidskými vztahy, výchovou dětí a systémem životních hodnot.

————————————————

Úvahy Madeleine Delbrelové o křesťanství v současném světě jsou i po letech stále aktuální a osloví každého, kdo váhá v otázkách víry.

Člověk mezi vírou a ateismem

Autorka: Madeleine Delbrelová
Přeložila: Pavlína Bílková

Počet stran: 156
Vazba: brožovaná
Formát: 117×180 mm
ISBN: 978-80-7195-800-0
Doporučená cena: 239 Kč

Knihu Člověk mezi vírou a ateismem vydalo Karmelitánské nakladatelství v edici Inspirace.

Jak žít víru ve společnosti, která s Bohem v každodenní realitě nepočítá? Co mi může dát osobní vztah ke Kristu při střetu s praktickým ateismem? Úvahy Madeleine Delbrêlové o křesťanství v dnešním světě jsou mrazivě přesné, hluboké a zároveň povzbudivé. Důležitým krokem je přestat směšovat víru v Krista s křesťanskou mentalitou. Víra je vztah, který máme opečovávat a každodenně uvádět do života. Mentalita jsou přejímané postoje a zvyklosti: vypadají rozumně a slušně, ale když je neprožíváme, mizí. V každodenním napětí a nárocích, které přináší život, obstojí jen autentické přesvědčení – živá víra.

 

Ukázka z knihy

Pokud je naše víra neslučitelná se současným životem, znamená to, že není tím, čím by měla být, že nedrží krok s dobou. Naše víra by z nás měla udělat ty nejmodernější lidi. Křesťané, církev, dokonce i Ježíš existují proto, aby se ve světě šířila láska.

 

Madeleine Delbrelová

Madeleine Delbrelová (1904–1964) se rozhodla žít ve světě a současně naplno s Bohem. Po své konverzi se s několika přítelkyněmi přestěhovala na předměstí Paříže do dělnické čtvrti Ivry, kde prožila ve službě chudým druhou světovou válku i celý zbytek života. Trápilo ji, že církev si těchto lidí žijících v bídě téměř nevšímá a že se neustále radikalizuje jejich ateismus a třídní nenávist. Proto uvítala vznik semináře Mission de France, jenž měl vychovávat kněze, kteří by pronikli do těch prostředí, kam se klasická pastorace nedostane. M. Delbrelová zemřela 13. října 1964. Její myšlenky oslovují čtenáře všech stavů dodnes. Je autorkou knihy Misionáři bez lodi.

Informace byly čerpány ze stránek Karmelitánského knihkupectví.

 

Karmelitánské nakladatelství se svojí nabídkou orientovanou na křesťanskou literaturu působí na knižním trhu od roku 1991. Dosud bylo pod jeho hlavičkou vydáno více než 1500 titulů. Nejdůležitější součástí jsou edice věnované duchovnímu životu, mezi nejúspěšnější patří Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život. Z kmenových autorů jmenujme např. Vojtěcha Kodeta nebo Kateřinu Lachmannovou.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete další knihy za výhodné ceny.

Zaujaly vás naše tipy o víře? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZápas s démony

Morrisová, Louise

Návrat domů, 2018

zobrazit info o knizeČlověk mezi vírou a ateismem

Delbrelová, Madeleine

Karmelitánské nakladatelství, 2019

Napsat komentář