O herezi v pozdním středověku

bludiste_prave_viry
Pozdní středověk byl plný sektářů, kacířů a reformátorů. Historik Patschovsky se zabývá herezemi na území pozdně středověkých českých zemí, přičemž na ně nazírá v celoevropském kontextu.

Autorem knihy Bludiště pravé víry s podtitulem Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách, kterou vydalo na konci roku nakladatelství Argo v edici Každodenní život, je Alexander Patschovsky. Alexander Patschovsky je německý historik, zabývající se primárně dějinami středověkého kacířství. V 60. až 80. letech minulého století byl pracovníkem instituce Monumenta Germaniae Historica v Mnichově. Od roku 1988 působil až do svého emeritování na univerzitě v Kostnici. Ve svých pracích se věnuje převážně tématům z české historie, nejčastěji inkvizici a různým formám kacířství. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří například Ein kurialer Ketzerprozess in Avignon anebo Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhunderts.

Titul Bludiště pravé víry je souborem studií, které se věnují pozdně středověké herezi, kacířství a husitské revoluci v českých zemích. Kniha obsahuje celkem čtrnáct textů, které se zabývají různými pohledy středověkých teologů na herezi od konce 13. století. Konkrétně autor rozebírá například pojetí Antikrista u Wyclifa, ekleziologii u Jana Husa, problematiku Husova chápání církve v kontextu pojmů „pravda“ a „poslušnost“ anebo téma tolerance ve středověku a rozpor mezi ideou tolerance a její realizací v praxi.

Úvodní esej souboru, nazvaná „Co jsou kacíři? O historickém místě herezí ve středověku“, je jakýmsi úvodem do problematiky. Autor zde vysvětluje, jaký obsah měl pojem „kacíř“ pro středověkého člověka a jaké byly kacířům přisuzovány vlastnosti a schopnosti. Stručně se věnuje i historii hereze před obdobím, na které se v knize zaměřuje. Kromě toho si pokládá zajímavou otázku, zda a do jaké míry se v heretických či pravověrných hnutích vyjadřovaly přirozené náboženské problémy anebo zda se v náboženské rovině pouze odráželo napětí, které se vytvářelo v jiných oblastech života společnosti.

Kniha je určena spíše pro odborné čtenáře a studenty historie či oborů souvisejících s teologií. Autor u čtenáře předpokládá hlubší znalost pozdně středověkých politických i náboženských dějin a orientaci v teologických pojmech, které se týkají rozebíraného tématu. Publikace disponuje bohatým poznámkovým aparátem a jmenným rejstříkem, usnadňujícím hledání informací v textu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeBludiště pravé víry
Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Patschovsky, Alexander

Argo, 2018

Napsat komentář