Zakladatelská práce sociální mikrohistorie

nehmotne_dedictvi
Monografie Giovanniho Leviho, popisující kariéru exorcisty v Piemontu v průběhu 17. století, je považována za jednu ze zakladatelských prací sociálně pojímané mikrohistorie. Díky nakladatelství Argo si mohou studii, vydanou v italštině již roku 1985, přečíst i čeští čtenáři.

Autorem titulu Nehmotné dědictví s podtitulem Kariéra jednoho exorcisty v Piemontu v 17. století je Giovanni Levi. Giovanni Levi je italský historik sociálních dějin, který působí na univerzitě v Turinu a na univerzitě Ca‘ Foscari v Benátkách. Společně s Carlem Ginzburgem patří k zakladatelům a teoretikům mikrohistorie, což je historická disciplína pracující prostřednictvím zmenšení měřítka výzkumu. Levi je autorem řady metodologických a teoretických studií, přičemž k jeho nejvýznamnějším pracím patří kniha Storia dei giovani, již vydal společně s Jeanem-Claudem Schmittem. Knihu Nehmotné dědictví vydalo nakladatelství Argo roku 2018 v edici Každodenní život.

Hlavním hrdinou příběhu, který Levi historickými metodami zkoumá, je farář Giovan Battista Chiesa z piemontské vsi Santena, který na konci 17. století navzdory opatřením turínského arcibiskupa opakovaně prováděl vymítání ďábla. Giovan Battista byl za své počínání souzen, o jeho konci však bohužel mnoho nevíme. Levi si v souvislosti s farářovým příběhem klade za cíl nalézt souvislost mezi touto událostí a sociální realitou 17. století.

Autor postupuje velmi důkladně – zkoumá prostředí, ze kterého subjekt jeho zájmu pochází, jeho interakce se sousedy, přáteli a příbuznými, a postavení notáblů (význačných feudálů), kterým byl i Chiesův otec. Chiesův otec se však od ostatních notáblů odlišoval tím, že namísto půdy hromadil symbolický kapitál, jakési nehmotné dědictví. Toto nehmotné dědictví měl zdědit právě Giovan Battista, jenž se stal katolickým duchovním. Zděděný symbolický kapitál začal uplatňovat v léčitelské a exorcistické praxi.

Levi vytvořil mikrohistorickou studii pomocí techniky efektivní rekonstrukce životních událostí každého z obyvatel Santeny, o němž se zachovala nějaká informace v historických pramenech. Vychází ze skutečnosti, že v průběhu života každé osoby se cyklicky objevují problémy, nutnosti volby a každodenní politika, jejímž jádrem je strategické využití společenských pravidel. Levi předkládá čtenáři každodenní příběh skupiny lidí zapletených do lokálních událostí propojených s politickými a ekonomickými procesy vymykajícími se jejich přímé kontrole. Na základě toho ukazuje, kolik důležitých věcí je v situaci, ve které se zdánlivě neděje vůbec nic.

Kniha pravděpodobně přednostně osloví čtenáře, kteří se historii věnují na hlubší úrovni a chápou problémy historiografie raného novověku. Doporučuji ji například i studentům historie a příbuzných oborů, kteří se chystají psát závěrečnou práci mikrohistorického charakteru a tápou v tom, jak konkrétně ve svém výzkumu pokračovat. Pro ně může být Nehmotné dědictví vzorem a inspirací.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNehmotné dědictví
Kariéra jednoho exorcisty v Piemontu v 17. století

Giovanni, Levi

Argo, 2018

Napsat komentář