V hlavní roli válka

valka
Chcete se dozvědět, jak asi žil voják za první světové války, co vedlo k rozpadu monarchie a vzniku Československa, nebo informace o atentátu na Heydricha? Pak jsou pro vás dnešní tipy jako dělané!

Unikátní sbírka soukromých dopisů vojáka z první světové války svojí manželce vám odhalí všední život vojáka v této válce.

Pradědova válka

Autor: Libor Michalec

Počet stran: 206
Vazba: brožovaná
Formát: 156×230 mm
ISBN: 978-80-7553-600-6
Doporučená cena: 289 Kč

Knihu Pradědova válka vydalo nakladatelství Triton.

Před více než deseti lety našel Libor Michalec na půdě dědečkova domu bednu s „pokladem“ – dopisy z první světové války. Posílal je praděda František Michalec své ženě Anně v letech 1914–1918 téměř denně. František Michalec velel zásobovacímu oddílu a bojů se přímo nezúčastnil. O to zajímavější jsou jeho postřehy z týla. Kvůli cenzuře nazývá palbu dělostřelectva „muzikou“, píše, jak připravit koně na veterinární prohlídku, jak se chovat při setkání s vlky nebo o schopnostech kuchařů. Popisuje válečné Vánoce i dvě manželčiny návštěvy za frontovou linií. „Svou“ válku také fotografoval. Na snímcích defilují zásobovací kolony v krkolomných kopcích, koně, civilní obyvatelstvo a vojáci – jak se holí, vaří v polní kuchyni nebo koupou v řece Sávě.
Výběr z korespondence a fotografií doplnil Libor Michalec vlastními postřehy z putování v pradědových stopách a obohatil připomínkou některých ikonických momentů první světové války.

S koncem teď nepočítáme, čekáme jen na Němce, až budou hotovi s Francií, pak nám přijdou na pomoc. Peněz máme dosti , jaké krásné desítky, stovky a tisícovky, ty nám scházet nebudou, a dokud bude co jíst, tak se budeme bít. Já fasuju měsíčně pro své lidi 20 000 K, neschází jim tedy na penězích a jídlo mají také dobré. Dokud bude co jíst, tak se budeme bít. Ani z civilních lidí nechce žádný domů, ačkoliv jsem už několik proti jejich vůli propustil. Prádlo a oděv na zimu mají a na léto jsem už udělal přihlášku, co budou potřebovat. Z toho také soudíme, že o Vánocích doma nebudeme, snad to nebude ani o Velikonocích. Prodělávala jsi se mnou (ovšem v myšlenkách) již tři bitvy a ta třetí byla snad nejkrvavější a přála sis, aby byla poslední. Já bych si také přál, aby byla bývala poslední, ale asi tomu tak nebude a proděláme jich spolu ještě několik.

Přečtěte si celou ukázku.

————————————————

Komplexní sbírka soukromých zápisků a dopisů vás zasvětí do života za první světové války v mnoha různých směrech. Navíc je obohacena dobovými fotografiemi a kresbami.

Zum Befehl, pane lajtnant…

Autorka: Pavla Horáková, Jiří Kamen

Počet stran: 296
Vazba: vázaná
Formát: 225×292 mm
ISBN: 9788025726174
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Zum Befehl, pane lajtnant… vydalo nakladatelství Argo.

Kompozice z pamětí, deníků a korespondence českých vojáků v první světové válce, volně navazující na knihu Přišel befel od císaře pána, tentokrát nesleduje pouti jednotlivých účastníků válečného dění, nýbrž pomocí autentických textů líčí konkrétní oblasti života na frontě i v zázemí. Přináší dosud nezveřejněná svědectví o tom, jak čerství rekruti reagovali na cizí kraje a národy, jaké byly jejich první zkušenosti s válečnou realitou, hrdinstvím a zbabělostí, novými zbraněmi, s lazarety a špitály či jakou úlohu plnila v poli zvířata. Spolu s vojáky i civilisty se podíváme, jak vypadalo válečné stravování, jak se slavily Vánoce i jiné svátky a obřady, jak se na frontě trávil volný čas, ať už sportem, hrami nebo uměleckou činností, jakou roli sehrály ženy v zázemí i ve vojenském prostředí a jaký význam pro české muže v poli měla víra a láska. Texty doprovázejí dobové snímky, pohlednice, korespondenční lístky, kresby a reprodukce rukopisů a tištěných dokumentů. Kniha navazuje na úspěšný mnohadílný cyklus Polní pošta vysílaný na stanici Vltava.

————————————————

Jak velký byl vliv války na vznik našeho samostatného státu a jak to všechno probíhalo? Pojďte se na to při příležitosti výročí konce první světové války a vzniku Československa podívat!

1918: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa

Autor: Jan Rychlík

Počet stran: 280
Vazba: vázaná
Formát: 175×248 mm
ISBN: 978-80-742-9988-9
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu 1918: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Stoleté výročí od konce 1. světové války a vzniku Československa je příležitostí připomenout okolnosti, za jakých byla v závěru do té doby nejničivějšího konfliktu přepsána mapa Evropy, přinejmenším té střední a východní. Historik Jan Rychlík, který se ve Vyšehradu věnoval již vztahům mezi oběma národy Československa i jeho rozpadu (Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty; Rozdělení Československa 1989–1992, obě 2012) i dějinám balkánských národů v rámci habsburské říše (Mezi Vídní a Cařihradem, 2009), je k pojednání tématu osobou z nejpovolanějších. Rozpad mnohonárodnostní habsburské monarchie sleduje nejen z hlediska národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Kniha ukazuje, že představy a požadavky jednotlivých národů monarchie byly vzájemně neslučitelné a realizace jednoho programu byla možná vždy jen na úkor národního programu jiného.
Problém monarchie tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy byly neřešitelné.

Cílem organizace „Mladá Bosna“ bylo oficiálně osvobození národů Bosny od rakouské nadvlády; ovšem členové organizace si představovali osvobození jako spojení Bosny se Srbskem, což bylo pro bosenské muslimy a Chorvaty samo o sobě nepřijatelné. I když v organizaci bylo i několik Chorvatů a Bosňáků (bosenských Muslimů), jádro tvořili bosenští Srbové a také veřejnost vnímala organizaci jako srbskou. Atentátníci získali výcvik v Srbsku, kde Mladou Bosnu podporovala tajná důstojnická organizace Černá ruka.

Neváhejte se podívat na celou ukázku.

Byli jsme i na křtu této knihy, přečtěte si naši reportáž!

————————————————

Válečnou tématiku neopustíme, ale přesuneme se trochu dopředu v čase – do období druhé světové války. Kompletní rozbor a informace o atentátu na Heydricha – to vše si můžete přečíst v následující knize!

Operace Anthropoid: Epilog

Atentát na Reinharda Heydricha
Autor: Pavel Kmoch

Počet stran: 268
Vazba: brožovaná
Formát: 155×230 mm
ISBN: 978-80-200-2869-3
Doporučená cena: 350 Kč

Knihu Operace Anthropoid: Epilog vydalo nakladatelství Academia.

Kniha shrnuje aktuální znalosti o operaci Anthropoid, atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jeho přípravě i tom, co následovalo při vyšetřování a honu na vykonavatele atentátu. Staví do rozporu „obecné povědomí“, založené na filmech a populární literatuře, a informace vyplývající z dobových pramenů. Autor se zabývá nejen samotným provedením atentátu, ale i jeho politickými souvislostmi v kontextu doby, otázkou, jakou měl Heydrichův vůz skutečně poznávací značku, nebo faktografickým rozborem posledního boje parašutistů v kostele v Resslově ulici. Kniha přináší životopisy a medailonky mnoha důležitých aktérů těchto událostí jak ze strany okupantů, tak i odboje. Text je doprovázen bohatou fotodokumentací.

Kostel byl v normálním provozu, byl otevřen, odehrávaly se v něm církevní obřady, během dne do něj mohl kdykoli vstoupit vlastně kdokoli. Proto je silně nepravděpodobné, že by se po něm parašutisté přes den volně pohybovali se zbraněmi, jak je tomu ve filmech, respektive že by se po něm pohybovali vůbec. Dny trávili v kryptě, případně mimo kostel schůzkami se členy odboje. Jen v době, kdy se kostel uzavřel, zvláště pak v noci, zřejmě část z nich pravidelně přespávala na empoře a někteří možná vycházeli na schůzky i v noci. Zásobovali je Marie Moravcová, Jan Zelenka-Hajský a rodina Fafkova,258 přímo na místě se o ně obětavě staral kaplan Petřek. Ukrytí muži se ve skrýši necítili jistě, vědělo o nich přibližně dvacet lidí, a parašutisté se – podle tvrzení gestapa – několikrát snažili uniknout na venkov. Bezpečnostní opatření jim však v úniku z města údajně zabraňovala.

Pokud vás ukázka zaujala, prohlédněte si její plnou verzi.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePradědova válka

Michalec, Libor

Triton, 2018

zobrazit info o knizeZum Befehl, pane lajtnant…

Horáková, Pavla – Kamen, Jiří

Argo, 2018

zobrazit info o knize1918: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa

Rychlík, Jan

Vyšehrad, 2018

zobrazit info o knizeOperace Anthropoid: Epilog
Atentát na Reinharda Heydricha

Kmoch, Pavel

Academia, 2018

Napsat komentář