O nafouknutém trhu se současným uměním

oranzovy_balonkovy_pejsek
Leckdo se často diví, jak mohou sběratelé dát takové množství peněz za umělecká díla, jež nejsou pro běžného pozorovatele ani esteticky přitažlivá, ani originální a ani nijak zvlášť hodnotná. Co se doopravdy děje na trhu s uměním?

Publikace Oranžový balonkový pejsek s podtitulem Bubliny, vřava a hrabivost na trhu se současným uměním, kterou vydalo roku 2018 nakladatelství Zlín patřící pod nakladatelský dům Albatros Media, je dílem Dona Thompsona. Don Thompson, autor mezinárodního bestselleru Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů, je ekonom a vysokoškolský učitel přednášející strategii a marketing na Schulich School of Business na York University. Píše články o trhu s uměním, které vycházejí v periodicích The Times, Fortune, Harper’s Bazaar Art a Apollo. Na svém kontě má kromě již uvedeného bestselleru publikace Supermodelka a krabice Brillo anebo Oracles.

Trh se současným uměním jako by byl paralelním vesmírem. Poptávku a ceny na něm určují superbohatí zákazníci, státní investiční fondy, agenti a nezdaněné transakce. Můžeme říci, že na současném umění je nejzajímavější to, za jak vysokou cenu se prodává. Ačkoli Thompson ve svých předcházejících knihách vycházel z předpokladu, že na trhu s uměním dochází k interakci prodejců s kupci, jejímž výsledkem je stanovení racionální ceny, po událostech, které v knize popisuje, dospěl k jinému závěru. Ceny na trhu se současnými prestižními uměleckými díly mají s jejich stávající či budoucí hodnotou pouze málo společného.

Coby behaviorální ekonom si Thomson klade otázky jako „Určuje hodnotu poslední dražitel?“ nebo „Jaký vliv mají módní vlny v umění na cenu dražených děl?“. Tyto otázky (respektive odpovědi na ně) jsou důležitým prostředkem k pochopení toho, jak to chodí na trhu se současným uměním a proč je tento svět nepochopitelný pro běžného pozorovatele. Autor poukazuje na iracionalitu lidského chování a rozhodování, která ovlivňuje konečnou cenu dražených uměleckých děl. Přitom odkrývá složitou strukturu trhu s uměním, kterou nastínil ve svých předcházejících knihách.

Titul Oranžový balonkový pejsek je rozdělen do sedmi hlavních kapitol, které se zabývají těmi nejpalčivějšími tématy kolem trhu se současným uměním. Celý výklad je proložen historkami někdejších vedoucích pracovníků z aukčních domů z New Yorku, Londýna, Lucemburku a Pekingu, kteří byli odpovědní za nákup a prodej uměleckých děl. Tyto často vtipné vsuvky pomáhají čtenáři, který je principu fungování tohoto trhu dosud neznalý, pochopit jeho procesy v praxi.

Kniha mi dala více, než jsem od ní původně očekávala. Thompson je nejen skvělý vypravěč, ale rovněž erudovaný ekonom. Jeho pojednání z oboru behaviorální ekonomie vysvětlují pro laika často nepochopitelné závěry aukcí děl současného umění. Titul doporučuji těm, kteří mají alespoň základní znalosti z oboru, o kterém Thompson píše. V opačném případě bude muset čtenář hodně „googlit“, aby pochopil kontext, který autor ve výkladu nastiňuje.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOranžový Balonkový pejsek
Bubliny, vřava a hrabivost na trhu se současným uměním

Thompson, Don

Kniha Zlín, 2018

Napsat komentář