Historické putování napříč stoletími

Tipy_historicke stripky
Ať už historické romány vyhledáváte nebo ne, tyto poutavé příběhy se vám jistě budou líbit. Poznáte díky nim různá období světových dějin a jejich nejvýznamnější, nejdramatičtější okamžiky…

Historický román Caesarův trůn pojednává o jedné z nejslavnějších vražd v dějinách lidstva, jež vzešla ze spiknutí proti Juliu Caesarovi. Ten nicméně tuší, že se něco chystá, proto k sobě povolá zkušeného vyšetřovatele, který má zradu odhalit.

Caesarův trůn

Autor: Steven Saylor
Přeložila: Naďa Funioková

Počet stran: 400
Vazba: pevná s přebalem
Formát: 145×210 mm
ISBN: 978-80-7565-343-7
Doporučená cena: 378 Kč

Knihu Caesarův trůn vydalo nakladatelství Jota.

Nejslavnější vražda v historii. „I ty, Brute?“ Píše se rok 44 př. n. l. a Gaius Julius Caesar učiní významný státnický krok, který bude mít nedozírné následky. Rozhodne se omilostnit nepřátele a bohatě odměnit přátele. Idyla? Jen zdánlivá. Pod skořápkou klidu se valí temné vody zrady a intrik. Než Caesar odjede vést válku proti Parthské říši, pozve k sobě zasloužilého vyšetřovatele vražd v nejvyšších kruzích, Gordiana Hledače. A pověří ho zásadním úkolem – pátrat po připravovaném spiknutí, jehož cílem má být Caesarova likvidace. Zbývá jen pět dní do příští schůze senátu, jen pět dní do udělení významného ocenění, pět dní, které otřesou impériem. Detektivní schopnosti a hluboké zkušenosti umožní Gordianovi odhalit, že úklady proti Juliu Caesarovi nejsou jen tušené. Spiklenců je více, než si původně myslel, a jejich plány jsou až děsivě propracované. Březnové idy se rychle blíží a podle všech temných znamení a krvavých snů to vypadá, že minimálně k jedné vraždě nevyhnutelně dojde. Je třeba jednat rychle!

Saylor dokáže evokovat starověký svět přesvědčivěji než kterýkoli jiný spisovatel jeho generace.

The Sunday Times

Ukázka z knihy

Kdysi dávno mě jednoho teplého jarního rána přišel vyzvednout mladý otrok. To bylo poprvé, kdy jsem se setkal s Tironem.
O mnoho let později pro mne přišel znovu. Teď už to byl ale propuštěnec, žádný otrok. Stalo se to v měsíci martiu a ráno bylo dost chladné. A oba jsme byli o hodně starší.
Jak byl vůbec Tiro starý? V hlavě jsem měl trochu zmatek po víně z předchozího večera, ale ne zas až takový chaos, abych si to nedokázal spočítat. Tiro byl o sedm let mladší než já. To znamená, že mu bude… padesát devět. Tiro – a skoro šedesátník! Jak je to možné? Opravdu už od chvíle, kdy se poprvé objevil u mých dveří, uplynulo třicet šest let? (str. 11)

Přečtěte si celou ukázku. Dnes, 6. 11. 2018, ještě můžete o knihu soutěžit.

 

Steven Saylor

Steven Saylor je autorem oceňované série historických detektivek Roma Sub Rosa (první z nich je Římská krev), s postavou Gordiana Hledače, a také historických románů Empire a Roma, z nichž se staly mezinárodní bestsellery. Často se objevuje na stanici History Channel jako odborník na politiku a život starověkého Říma. Žije střídavě v kalifornském Berkeley a texaském Austinu.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Jota.

————————————————

Nakladatelství Vyšehrad připravilo nové vydání čtivého historického románu Jeho království, který se věnuje jednomu z nejdramatičtějších úseků lidských dějin – ukřižování Krista. Pro milovníky historie je skutečným skvostem, jenž také hezky ukazuje, jak se prolínaly dějiny Izraele a Říma.

Jeho království

Jedenáct listů Marca Manilia Mezentiana z jara r. XXX po Kristu
Autor: Mika Waltari
Přeložila: Marta Hellmuthová

Počet stran: 384
Vazba: vázaná
Formát: 140×208 mm
ISBN: 978-80-7601-006-2
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Jeho království vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Historický román slavného finského spisovatele Miky Waltariho pojednává o navýsost dramatickém okamžiku lidských dějin – o ukřižování Ježíše Krista. Vypravěčem románu je Říman Marcus Manilius Mezentianus, který se před nešťastnou láskou uchyluje do vřavy Jeruzaléma a stává se zde svědkem Ježíšovy smrti. Je zasažen hloubkou jeho poselství a s detektivní posedlostí pátrá po smyslu jeho slov a činů. Setkává se s jeho učedníky, matkou Marií, Lazarem a ostatními svědky zázračného Ježíšova působení na jeho současníky. Poté, co je jako Říman Petrem vyloučen z řad vyvolených, nachází sám sebe v pokoře a dobrotě srdce. Stejně jako v jiných svých dílech, i zde Mika Waltari mistrovsky přibližuje dávné události a jejich kulturní a ideologické kořeny. Ožívají zde historické reálie římské, egyptské, asyrské a židovské. Průvodce dějem je vzdělaný nezávislý pozorovatel, který díky čistému a noblesnímu vztahu k lidské individualitě je i pro dnešní čtenáře přesvědčivým zprostředkovatelem dávného poselství o vznešenosti lidského údělu. Proto jsou v jeho podání i vzdálená podobenství aktuální naléhavou potřebou lásky a milosrdenství.

 

Ukázka z knihy

Píši v den židovské velké noci v jejich svatém městě Jeruzalému, v pevnosti zvané Antonia. Stalo se mi cosi netušeného a není mi ještě ani jasné, co se mi vlastně stalo. Jsem zmaten, Tullie. Proto ti musím psát, abych si vyjasnil své myšlenky.
Neopovrhuji již znameními, jimiž jsem de facto ve svém srdci nikdy neopovrhoval, ačkoli jsem o nich zvysoka mluvil i psal. Pevně věřím, že jsem byl veden na tuto cestu a nemohl jsem se jí vyhnout, i kdybych byl chtěl. Avšak jaké to byly síly, jež mne vedly, nevím. Začnu od počátku.
Najal jsem si tedy na joppském tržišti osla, odmítnuv všecky ostatní svody pohodlnějšího cestování, a dal se od pobřeží vzhůru směrem k Jeruzalému s hloučkem posledních poutníků. Můj osel byl vycvičený a mírný a po celou dobu jsem s ním neměl jedinou rozepři. (str. 23)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Mika Waltari

Mika Waltari, finský spisovatel, novinář a dramatik, se narodil v roce 1908  v Helsinkách v rodině luteránského faráře a mnoho nechybělo a vydal se v otcových stopách. Na matčino přání začal studovat teologii na Helsinské univerzitě, ale brzy přešel na studium filozofie, estetiky a literatury. Promoval v roce 1929. Mika Waltari je nejznámějším finským autorem a zanechal obsáhlé dílo, jež zahrnuje na 30 románů, 15 novel, sbírky pohádek, sbírky poezie a 26 dramat. Podílel se na scénářích pro film a rozhlas, psal rovněž literaturu faktu, překládal a napsal i stovky článků. Jeho díla byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků a především historické romány mu zajistily nebývalý věhlas. Za 2. světové války působil jako novinář a pracoval i pro finskou rozvědku. V této době napsal dva historické romány – příběh o švédské královně v 16. století (Bosá královna) a román z počátků ruské nadvlády nad Finskem za cara Alexandra I. (Tanec na hrobech) Po válce se též věnoval především historickým románům, jeho nejslavnější román Egypťan Sinuhet vyšel v roce 1945, o deset let později následoval známý román Tajemný Etrusk.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Vyšehrad.

————————————————

Ačkoli je Falconův nejslavnější román velice obsáhlý, budete ho mít přečtený velmi brzy. Příběh hlavního hrdiny vás totiž chytne a nepustí. I když možná zatím nepatříte k fanouškům historické prózy, zkuste dát šanci tomuto pěknému vyprávění z Katalánska 14. století.

Katedrála moře

Autor: Ildefonso Falcones
Přeložila: Lada Hazaiová

Počet stran: 536
Vazba: vázaná
Formát: 170×235 mm
ISBN: 978-80-257-2549-8
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Katedrála moře vydalo nakladatelství Argo.

Děj úspěšného historického románu je zasazen do Barcelony 14. století. Arnau Estanyol, syn uprchlého nevolníka, který ve městě získal svobodu, prožívá ve vzkvétající Barceloně záviděníhodný společenský vzestup. Při pogromu zachrání děti Chasdaje Crescase, význačné židovské osobnosti tehdejšího Katalánska, a ten mu pomůže stát se zámožným finančníkem. Arnau získá i šlechtický titul, ale závist nepřátel na sebe nedá čekat a na scénu vstupuje inkvizice. To vše se odehrává na pozadí barvité mozaiky tehdejšího Katalánska, kde mají své místo prosperující měšťané, nevolníci, opovrhovaní Židé i muslimové potají vyznávající svou víru. A v neposlední řadě upřímně věřící křesťané ze všech společenských vrstev, kteří se pustí do stavby impozantního chrámu zasvěceného Panně Marii. Kniha Katedrála moře zaznamenala miliony prodaných výtisků a zaujala přední místa v žebříčcích prodejnosti po celém světě.

 

Ukázka z knihy

V nestřeženém okamžiku Bernat vzhlédl k blankytně modré obloze. Mírné slunce pozdního září hladilo tváře hostů. Věnoval přípravě oslavy tolik času a úsilí, že by ji mohlo pokazit právě jen ošklivé počasí. Bernat se usmál na podzimní oblohu a pak sjel pohledem dolů. Při pohledu na veselí panující na dlážděném prostranství před vchodem do chlévů, jež se nacházely v přízemku domu, se jeho úsměv prohloubil.
Tři desítky hostí bujaře oslavovaly, jelikož vinobraní se toho roku výjimečně vydařilo. Všichni – muži, ženy i děti – pracovali od slunka do slunka nejprve při sklizni hroznů a potom při jejich lisování, aniž si dopřáli chvilku oddychu. (str. 9)

 

Ildefonso Falcones

Ildefonso Falcones (narozen 1959 v Barceloně), povoláním advokát zaměřený na občanské právo, byl už jako dítě okouzlen katedrálou Panny Marie u Moře. Té také věnoval svůj první, neobyčejně úspěšný, román. Autor byl vždy horlivý čtenář a občas psal vlastní kratší texty. Na práci na románu Katedrála moře se důkladně připravil. Velmi užitečná mu byla znalost dobových právních dokumentů, s nimiž se díky svému povolání seznámil. Stejně důsledně jako při historické dokumentaci postupoval i při psaní: čtyři roky psal denně hodinu před odchodem do práce, večer i v sobotu a neděli. Ildefonso Falcones navštěvoval literární akademii, a nežli byl spokojen, postupně napsal několik verzí románu. Katedrála moře se stala jedním z nejžádanějších titulů ve Španělsku a byla přeložena do řady jazyků. Závratný úspěch autorův život v zásadě nezměnil, dál se věnuje advokátní praxi v Barceloně, kde si během 25 let vydobyl pověst právníka, který nerad prohrává. Je též autorem knihy Ruka Fátimy.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Argo.

————————————————

Příběh o lásce na pozadí druhé světové války láká nejen samotným tématem, ale i atraktivním prostředím Švédska, v němž se děj odehrává. Vychutnejte si krásu chladné severské krajiny, kde vlci představují symbol víry a naděje.

Čas vlků

Autorka: Elisabet Nemertová
Přeložil: Jan Marek Šík

Počet stran: 360
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-271-0782-7
Doporučená cena: 379 Kč

Knihu Čas vlků vydalo nakladatelství Cosmopolis.

Starodávná legenda praví, že v každém člověku žijí dva vlci a neustále bojují o tlukot srdce. Jeden z nich je strach a nenávist a ten druhý láska a důvěra. Který z vlků vyhraje? Ten, kterého živíme. Švédsko na samém počátku 2. světové války. Hlavními hrdiny příběhu jsou sirotci Magdalena a Nils, jejichž jediný příbuzný – strýc, který se vrátil z Ameriky – jim odkázal veškeré své bohatství. Díky nečekanému dědictví začínají nový život i slibnou kariéru, ale hrůzy počínající války pronikající z kontinentu je vedou k pomoci potřebným. Do příběhu vstupuje Carl-Magnus Rytterholm, obdivovatel nového hrdiny – Adolfa Hitlera. Ale po boku zla jako vždy kráčí láska. Při hledání tří zmizelých finských válečných dětí se osudově setkají Magdalena a Carl-Magnus a jejich odvaha a obětavost změní život nejen jim, ale i mnoha dalším lidem. Čas vlků je kniha o odvaze a lásce ve stínu války. O odvaze postavit se za to, v co v nitru věříme, za slabé a bezbranné, odvaze bránit právo na svobodu těla i ducha a neuposlechnout rozkazy. I nejčernější temnotou jasně prosvítá zářivé světlo lásky a naděje. A coby symbol boje dobra se zlem čtenáře celou knihou doprovázejí tři sněhobílí vlci.

 

Ukázka z knihy

Rytmické nárazy vlaku o koleje, všeprostupující vůně kouře z doutníků, krajina ubíhající za okny. Muž na protějším sedadle, který na ni vlezle zíral, maminka se dvěma dětmi, která se své ratolesti marně snažila donutit sedět v klidu, postarší dáma ve fialovém klobouku a kabátu s perským límcem, nelibě špulící rty nad nespoutanou dětskou radostí ze života. Vzduch v kupé jí připadal těžký, přesycený pachy a pocity, a když vlak zastavil na nádraží v Södertäjle, Magdalena si ulehčeně vydechla. Muž, který na ni celou dobu hleděl, vystupoval, a než se se zavazadlem vyštrachal z kupé, vyslal k ní úsměv. (str. 11)

Prolistujte si celou ukázku.

 

Elisabet Nemertová

Elisabet Nemertová se narodila a vyrůstala ve Stockholmu. Dnes žije se svou rodinou v Sollentuně. Je vdaná a má dvě dcery. Je velmi oblíbená autorka píšící v duchu Marianne Fredrikssonové. Má nesrovnatelnou schopnost sladit intriky s hloubkou a životním pohledem, díky čemuž se její díla dalece vymykají všemu obvyklému. Nemertová již řadu let vyučuje na střední škole švédštinu, historii, dějiny umění a filmovou vědu. Napsala 25 knih ve švédštině o filmové historii/dramaturgii, náboženství, metodologii aj. Natočila také řadu vzdělávacích filmů.

Informace byly čerpány ze stránek autorky.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete další pěkné knihy za skvělé ceny.

Který z dnes představených historických románů vás nejvíce zaujal? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeCaesarův trůn

Saylor, Steven

Jota, 2018

zobrazit info o knizeJeho království
Jedenáct listů Marca Manilia Mezentiana z jara r. XXX po Kristu

Waltari, Mika

Vyšehrad, 2018

zobrazit info o knizeKatedrála moře

Falcones, Ildefonso

Argo, 2018

zobrazit info o knizeČas vlků

Nemertová, Elisabet

Cosmopolis, 2018

Napsat komentář