Komplexní zpracování církevních dějin novověku

cirkevni_dejiny_novovek
Nakladatelství Grada vydalo druhý díl Církevních dějin, zaměřující se tentokrát na období raného novověku. Komplexní syntéza poskytuje informace potřebné pro hlubší poznání dějin církve.

Autory syntézy Církevní dějiny: Novověk, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2018, jsou Drahomír Suchánek a Václav Drška. Drahomír Suchánek působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Soustřeďuje se na problematiku církevních a středověkých dějin a svou badatelskou činnost zaměřuje na obor papežských dějin a vztahů mezi duchovní a světskou mocí. Václav Drška působí v Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Recenzovaná kniha navazuje na publikaci Církevní dějiny: Antika a středověk, jež vyšla před více než čtyřmi lety. Syntéza novověkých církevních dějin svým chronologickým vymezením respektuje obvykle přijímané ohraničení období raného novověku, pojímané z církevního hlediska (tedy dobu od počátku protestantské reformace až do počátku Velké francouzské revoluce). Navzdory odlišnostem tvoří celek s předchozím dílem, ve svém výkladu autoři předpokládají znalosti z oblasti raných a středověkých dějin křesťanské církve.

Publikace je rozčleněna na dvě knihy, z nichž každá obsahuje tři kapitoly. Zatímco první kniha je zaměřena na období reformace, kniha druhá se soustřeďuje na dobu mezi barokem a osvícenstvím. Základem každé ze dvou částí je vylíčení politických a společenských aspektů, dále je akcentován organizační a strukturální pohled na problematiku a její ideové, intelektuální a kulturní aspekty. Výklad je zaměřen primárně na západní církevní prostředí vycházející z latinských kořenů, východní křesťanství je opomenuto z toho důvodu, že by se rozsah knihy musel zdvojnásobit. Autoři proto připravují třetí cíl Církevních dějin, jenž bude toto téma zahrnovat.

Výklad církevních dějin je opatřen poznámkovým aparátem ve formě poznámek pod čarou. Tuto formu u odborné literatury oceňuji, jelikož čtenář není nucen listovat k příslušné části na konci knihy pokaždé, když se chce podívat, kde autor konkrétní informaci čerpal. Titul obsahuje i jmenný a věcný rejstřík, usnadňující orientaci v textu. Dalším aspektem knihy, který lze pochválit, jsou výtahy z pramenů, díky kterým čtenář získá lepší představu o uváděných skutečnostech.

Církevní dějiny: Novověk jsou syntézou, kterou ocení především studenti historie. Ti mají často problém zorientovat se v množství koncepčně odlišných publikací, které musí prostudovat, aby získali potřebné penzum znalostí. Kniha Suchánka a Dršky naopak předkládá fakta v chronologickém pořádku a v přehledném členění do tematických kapitol. Na syntézu těchto autorů pak mohou studenti (a ostatně i další zájemci o dějiny křesťanské církve) navázat četbou konkrétněji zaměřených monografií.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeCírkevní dějiny: Novověk

Drška, Václav – Suchánek, Drahomír

Grada, 2018

Napsat komentář