Petr Brandl známý i neznámý

brandl-nahled
Pokud vám učarovaly obrazy barokního malíře Petra Brandla, máte jedinečnou příležitost poznat jeho život a dílo v monografii vydané Národní galerií.

Celkem jedenáct studií od autorů převážně mladé a střední generace představí aspekty tvorby Petra Brandla, kterými se doposud nikdo badatelsky nezabýval, anebo nebyly celistvě zpracovány. Svazek se stane první rozsáhlejší publikacío tomto malíři od úmrtí Jaromíra Neumanna, bude reagovat na závěry jeho bádání s využitím nově nalezených děl a archivních materiálů.

Podrobněji o knize

Editorkou knihy je kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Andrea Steckerová, která se dílem Petra Brandla zabývá řadu let – v této knize pak konkrétně jeho portrétní tvorbou, u níž zmiňuje například cenové relace, typologii portrétů a také se věnuje oděvům portrétovaných osob. Další studie se zaobírá Brandlovou klientelou z řad aristokracie.

„Nejvýznamnějším objednavatelem byl hrabě František Josef Černín, Brandl však pracoval i pro další čelní rody jako Šternberky, Kolovraty nebo Vrtby. Malíř měl se svými zadavateli velmi blízké, ba přátelské vztahy,“

upřesňuje Andrea Steckerová. Za svou práci byl Brandl náležitě finančně oceňován a stal se ve své době nejlépe placeným umělcem v Čechách. Archivářka Radka Heisslerová nalezla řadu dokumentů, které dosvědčují zájem o Brandlovo dílo také z řad pražského měšťanstva, pro něž bylo vlastnictví malířovy malby otázkou zvýšení prestiže.
Další tři studie v publikaci se věnují Brandlově tvorbě na území východních Čech a ve Slezsku, kde nalezl řadu pokračovatelů, právě tak jako na Moravě. To svědčí o rozsáhlém vlivu Brandla, jehož dílo bylo ještě v 19. století hojně kopírováno a mnoho děl mu bylo také mylně připisováno. Právě otázku autorství řeší studie o Brandlových kresbách – znalec jeho díla Jaromír Neumann († 2001) mu v poslední monografii a katalogu připsal skoro tři desítky kreseb, které však nelze prezentovat jako autentické a některé z nich nesou i falešnou signaturu. Rozsáhlý technologický průzkum Brandlových maleb vedený restaurátorem Adamem Pokorným přinesl nové zajímavé poznatky, které kromě jiného přispěly k předatování některých děl či určení jejich autorství. V doprovodných fotografiích Pokorného studie nalezneme řadu rentgenových snímků odhalujících spodní vrstvy malby a také důkaz, že Brandl původně na plátno namaloval některé postavy v jiných pozicích.
V nové publikaci jsou připomenuty dvě reprezentativní Brandlovy výstavy pořádané v roce 1911 a poté v roce 1969 – ta se pořádala v Jízdárně Pražského hradu a na svou dobu byla nejen moderní v koncepčním přístupu, ale také architektonickým řešením. Kniha s více než dvěma stovkami barevných reprodukcí vychází také v anglickém jazyce. Jednou z příčin, proč je Brandlovo jméno v zahraničí stále nedostatečně známo, je právě fakt, že studie a knihy o něm dosud vycházely pouze česky. K širší znalosti o malířově díle má také napomoci on-line webová databáze, která je v Čechách první svého druhu (www.petrbrandl.eu). Národní galerie touto knihou, ale také zmíněnou databází a dále pak vydanou edicí pramenů cílí k dalšímu projektu – totiž výstavě, která se výhledově má konat ve Valdštejnské jízdárně.

Zdroj informací: TZ

Petr Brandl 1668–1735 Studie

Editorka: Andrea Steckerová

Grafická úprava: Filip Heyduk, Martin Strnad
Počet stran: 360
Vazba: vázaná
Formát: 253×290 mm
ISBN: 978-80-7035-687-6
Doporučená cena: 700 Kč

Knihu Petr Brandl 1668–1735 Studie vydalo nakladatelství Národní galerie.

Andrea Steckerová

Andrea Steckerová se specializuje na české a holandské malířství 17–18. století. Dlouhodobě se zabývá tvorbou Petra Brandla a také žánrovou holandskou malbou. Současné se zajímá o profánní ikonografii. V Národní galerii v Praze kurátorsky spravuje sbírku holandské a italské malby.

Zdroj informací: NG


NG_logoNárodní galerie v Praze je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik, příp. převodem technologií. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePetr Brandl 1668–1735 Studie

Steckerová, Andrea

Národní galerie, 2018

Napsat komentář