Zápolení s přírodou a hloupostí

Ziva voda_Pagnol
Nejrozsáhlejší Pagnolův román zavede čtenáře do úchvatného divokého kraje, do horské vísky, kde žijí lidé chladní a tvrdí jako jejich okolí. Jednoho dne právě sem zavítá se svou ženou a dcerou pan Jean, aby zvelebil půdu po předcích.

Děj obou částí Pagnolova románu – Pan Jean a Manon od studánek – se odehrává nedaleko spisovatelova rodiště, v horské vísce Bílé Domky. Těžký život v hornatém kraji alpského podhůří utváří lidi podobné jejich prostředí – charaktery tvrdé a nepoddajné, jakoby z kamene. Vždyť i silnice tu stoupají tak prudce, že vypadají zdálky úplně kolmé, a stezky pro muly se šplhají přímo do nebe. Příběh hrbatého berního úředníka, operní zpěvačky a jejich dcerky Manon, kteří se ujmou pochybného dědictví – osamělé usedlosti v horách – dojímá úpornou snahou nezkušených měšťáků zvelebit půdu svých předků a živit se na ní prací vlastních rukou. Marné úsilí pana Jeana, který nezápasí pouze s nepřízní přírody, ale především s lidskou hloupostí a zlobou, je osou, kolem níž se otáčí první díl románu. Autor ho ve skutečnosti vytvořil jaksi dodatečně, aby doplnil a lépe osvětlil do románové podoby přepsaný filmový scénář o pomstě, kterou Manon od studánek postihla viníky neštěstí svého otce. Film tedy v tomto případě předcházel román a jeho druhému dílu „odkázal“ děj plný zápletek a zvratů. Toto drama založené na zločinu a trestu má sílu antické tragédie, jejímiž protagonisty jsou vedle lidí i slepé síly Osudu. Leč nechybí v něm ani katarze, k níž dá podnět nečekané odhalení na konci knihy. Její závěr je ve znamení smíru a naděje.

 

Živá voda

Autor: Marcel Pagnol
Přeložili: František X. Halas, Dagmar Halasová

Počet stran: 416
Vazba: vázaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7429-939-1
Doporučená cena: 399 Kč

Knihu Živá voda vydalo nakladatelství Vyšehrad.

 

Ukázka z knihy

Manon svolala kozy a odešla rovněž: odebrala se k drahému jeřábu, aby tam o všem přemýšlela. Slunce stálo již vysoko na obloze a povzbuzovalo posedlé cikády k čím dál hlučnějším projevům, větřík od moře ani trochu nezafoukal. Dívka byla po probděné noci tak vyčerpána, že nebyla ani s to jít se podívat po svých pastech. Sedla si pod jeřáb a mylela na Ugolinovu sebevraždu spíš s údivem než se soucitem; vděčnost nepociťovala ani v nejmenším… Četla si znovu jeho poslední poselství, jehož podivný pravopis byl ještě podtržen obdivuhodný krasopisem notářského kancelisty. (str. 368)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Marcel Pagnol

Marcel Pagnol se narodil 28. 2. 1895 v Aubagne u Marseille. Patřil mezi nejvýznamnější dramatiky meziválečného období. Po počátečních nepříliš úspěšných pokusech o dramatickou tvorbu, např. v Obchodu se slávou (Les Marchands de gloire, 1924), zaznamenaly velký divadelní úspěch jeho hry z lidového prostředí Marseille Abeceda úspěchu (Topaze, 1928) a vzápětí nato především volná jevištní trilogie Malajský šíp (Marius, 1928), Fanny (1931) a César (1932), která se dočkala dokonce několika filmových zpracování. K divadlu se vrátil až v roce 1953 Jidášem (Judas). V roce 1946 byl zvolen do Francouzské akademie. Nejlépe se uplatnil Pagnolův vypravěčský talent v knihách vzpomínek Otcova sláva (La Gloire de mon père, 1957), Matčin zámek (Le Château de ma mere, 1958) vydaných česky pod názvem Jak voní tymián (Vyšehrad 2000). Později je doplnil ještě svazkem Čas tajností (Le temps des secrets, 1965), poslední díl Čas lásek (Le Temps des Amoors) nedokončil, jeho fragmenty vydali přátelé po autorově smrti. Nejrozsáhlejší Pagnolovou výpravnou prózou je dvoudílná Živá voda (L’Eau des collines, 1963). Pagnol napsal také svazek esejů Poznámky o smíchu (Notes sur le rire, 1947). Jmenujme ještě drobnou prózu z autorova raného období Dívenka s tmavýma očima (Vyšehrad 1999). Zemřel 8. 12. 1974 v Paříži.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Vyšehrad.


Nakladatelství Vyšehrad se se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snaží nabídnout kvalitní literaturu novou i léty prověřenou.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽivá voda

Pagnol, Marcel

Vyšehrad, 2018

Napsat komentář