Jak se žilo obyčejným lidem za stalinismu

kazdodenni_stalinismus
Kniha původem australské historičky Sheily Fitzpatrickové, specializující se na moderní ruské dějiny, je kvalitním příspěvkem do výzkumu stalinistického Ruska třicátých let minulého století.

Autorkou knihy Každodenní stalinismus s podtitulem Obyčejný život v neobyčejné době. Sovětské Rusko ve 30. letech je historička Sheila Fitzpatricková. Publikace, kterou vydalo roku 2018 nakladatelství Academia, je výsledkem její více než dvacetileté práce, naplněné především pečlivým studiem pramenů různého druhu. Svým konceptem kniha představuje obrat v sovětské historiografii. Nesoustředí se na Stalina a jeho brutální povahu, jak to činí stohy knih různých autorů, ale analyzuje ruskou společnost a její proměny, kterými prošla prostřednictvím budování Stalinova impéria ve třicátých letech minulého století.

Publikace Každodenní stalinismus se věnuje vzájemným souvislostem mezi hospodářskými proměnami Ruska, které tkvěly především v budování těžkého průmyslu, a proměnami společnosti. Pod bolševickou ideou straně oddaného člověka mělo dojít ke zformování nového lidu. Sheila Fitzpatricková upozorňuje nejen na to, jaké parametry musel splňovat sovětský člověk, aby naplňoval výše zmíněnou bolševickou ideu, ale i na to, jak ruští obyvatelé tuto představu přijali a zdali nešlo pouze o přetvářku, která měla pomoci přežít v těžkých časech.

Autorka stalinismus chápe jako komplex nejrůznějších aspektů (společenských struktur, institucí a zvyklostí), které vytvářely životní prostředí kolem sovětského člověka. Ať již šlo o všudypřítomnou státní kontrolu, byrokracii, stalinskou ideologii, policejní dohled či stigmatizaci některých vrstev společnosti, běžný člověk nemohl být novým systémem nezasažen. Autorka prezentuje schémata, která byla bolševickou stranou obyvatelstvu předkládána (například cesta k lepším zítřkům a podobně), a analyzuje jejich reálný vliv.

Kniha je rozčleněna do osmi kapitol, které se věnují veřejným i soukromým problémům společnosti. V některých aspektech mi připomínala knihu Lidská tragédia Orlanda Figese, která sleduje společenské kořeny ruské revoluce, přičemž se věnuje období mezi roky 1891 a 1924, a titul Šeptem od stejného autora, který odhaluje tragické osudy rodin obyčejných Rusů v dobách stalinské diktatury.

Autorka v rámci svého výzkumu čerpala především z dobových pramenů, například z egodokumentů (osobní deníky, soukromá korespondence a podobně), novinových článků a z ruských archivních zdrojů. Předkládá přesvědčivý obraz společnosti v stalinské éře ruských dějin a vysvětluje proměnu dobového diskursu. Kniha má potenciál zaujmout široké vrstvy čtenářů především díky atraktivnímu tématu a kvalitnímu zpracování. Překladu se chopil Tadeáš Trusina a zvládl jej na výbornou.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKaždodenní stalinismus
Obyčejný život v neobyčejné době: Sovětské Rusko ve 30. letech

Fitzpatricková, Sheila

Academia, 2018

Napsat komentář