Netradiční komiks ze světové historie

opraski
Autor velmi originálně pojatého komiksového zpracování slavných i méně známých scén z české i světové historie dokáže svým kreativním přístupem k jazyku vytvářet nečekaně humorné kontexty.

Komiksové stripy čerpající z českých i světových dějin původně vznikaly pod názvem Opráski sčeskí historje (na našich stránkách si můžete přečíst recenzi na první díl této komiksové knihy) a již brzy od svého vzniku zaznamenaly velký čtenářský ohlas nejen mezi milovníky historie. Autor Jaz, který na veřejnosti vystupuje pouze v papírové masce „Zmikunda“ (jde o historickou postavu panovníka Zikmunda Lucemburského), je autorem čtyř dílů série Opráski sčeskí historje, speciálního dílu Zmikund vs. Huz, vydaného u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa, a již dvou dílů série Opráski zhistorje svjeta.

Publikaci Opráski zhistorje svjeta II – Mizlitelé, bořítele & ževlička vydalo na konci roku 2017 nakladatelství Grada. Jak bylo řečeno výše, jde již o několikátý titul autora vystupujícího pod přezdívkou Jaz, jehož totožnost je (kromě ryzích spekulací) zatím neznámá. Sám autor vznik komiksových stripů popisuje tak, že „Opráski sčeskí historje a Opráski zhistorje svjeta vznikají v Histrickým ústafu, kde tým historiků nepřetržitě bádá a pře se nad historickými událostmi českých, slovenských a i světových dějin.“ Pokud vás na této citaci zaujalo nevšední pojetí českého jazyka, pak vězte, že takto jsou pojaté všechny „opráski“ (toto označení se v kontextu s Jazovými komiksy užívá pro jednotlivé komiksové stripy).

Právě originální jazyk umožňuje autorovi všelijaké jazykové hříčky, kterými často vystihuje vlastnosti osob či událostí. Jako příklad uveďme zkomolení jména diktátora Stalina na „Sralin“. Opráski se staly díky svému ojedinělému konceptu již tak populární, že kromě komiksových brožur vyšel kalendář či stolní hra s oblíbenými motivy. Dá se říci, že některé hlášky z komiksu již zlidověly – například Zmikundovo „Se stim smiř.“, adresované postavě Mistra Jana Husa uvázané ke kůlu na hořící hranici.

Opráski mi připomněly stále populární Jiránkovy Události, které se však orientovaly spíše na komentování moderních politických dějin. Opráski mají v porovnání s nimi mnohem širší záběr – chronologicky začínají stěhováním národů a končí soudobými dějinami. Zatímco v on-line podobě jsou jednotlivé opráski zveřejňovány s relativně vysokou periodicitou a často komentují aktuální dění, v knižní podobě vycházejí pouze vybrané komiksové stripy (většinou jde o ty, které si čtenáři mohli prohlédnout v on-line verzi, a k nim navíc několik dosud nezveřejněných).

Opráski zhistorje svjeta doporučuji především čtenářům se smyslem pro humor, kteří ocení osobité zacházení s jazykem a vtipné glosování známých i méně vzpomínaných historických událostí.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOpráski zhistorje svjeta II
Mizlitelé, bořítele & ževlička

Grada, 2017

Napsat komentář