Pětisté výročí reformace

Zapad a jeho vira
Tři generace českých katolických intelektuálů se vyslovují k náboženskému fenoménu reformace, kterou Martin Luther odstartoval svými tezemi. Kniha Západ a jeho víra nabízí socio-kulturologický vhled do této problematiky.

Výročí pěti set let od počátku reformace je příležitostí nabídnout velkorysý pohled na příběh novověkého a moderního křesťanství, nakolik byl určen právě epochálními náboženskými událostmi 16. století. Autor v prvních třech „tezích“ rozebírá stav západního křesťanstva okolo roku 1500, důvody revolty Martina Luthera a jeho úspěchu a rovněž otázku, zda byla šance na zabránění rozdělení církve. Koriguje přitom řadu často samozřejmě sdílených klišé. Těžiště knihy leží však v dalších pěti kapitolách-tezích. V nich rozebírá paradoxní a dalekosáhlé dopady Lutherovy reformace na západní křesťanství jako celek: Prohloubené pokřesťanštění společnosti, ale zničení dobrého jména náboženství a vzájemným vymezováním deformovaný vývoj všech větví západního křesťanství; vytvoření dokonalejší církevní organizace, provázené však ztrátou schopnosti utvářet jednotný hodnotový rámec a vnášet civilizační impulsy do západní společnosti; narušení vztahu mezi náboženstvím a vědou; jednostranné vychýlení rovnováhy mezi státem a církvemi; chápání náboženské nenávisti jako ctnosti a součásti vlastní konfesní identity atd. Kniha má svým charakterem široký přesah, není zbytečným pokusem o rekapitulaci vzniku a povahy konfesijních střetů. Spíše nabízí socio-kulturologickou esej psanou z této perspektivy a představuje možnost, jak promyslet a pochopit historické kořeny současného vývoje západní společnosti a jejího vztahu k církvím a náboženství.
Díky předmluvě biskupa Václava Malého a obsáhlému doslovu prof. Karla Skalického se k fenoménu reformace vyslovují tři generace českých katolických intelektuálů.

Ukázka z knihy

Není možné redukovat fenomén reformace na „problém“ Luther, ani vysvětlovat všechny problematické aspekty následného střetu jeho psychologickým ustrojením, natož pak morální zkažeností, jak se někdy v katolickém prostředí dělo a žel stále děje. Příběh Luthera, který byl součástí reformně laděného prostředí ve Wittenbergu a členem reformního řádu, poskytuje zajímavý příklad kdysi hojně diskutovaného problému role osobnosti v dějinách a vzájemného vztahu osobnosti a příslušných procesů. V minulé kapitole byl odmítnut koncept, že vše nutně směřovalo k reformaci a Luther je jen jejím nástrojem a symbolem. Luther není „historická nutnost“, ale historické faktum, jakkoliv se mu snažíme porozumět z jeho dobového kontextu. (str. 34)

Přečtěte si zbytek ukázky.

Západ a jeho víra

9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace
Autor: Tomáš Petráček

Počet stran: 144
Vazba: vázaná
Formát: 150×212 mm
ISBN: 978-80-7429-911-7
Doporučená cena: 248 Kč

 

Knihu Západ a jeho víra vydalo nakladatelství Vyšehrad.

O autorovi

PhDr. Tomáš Petráček Ph.D. et Th.D. (* 1972) je český katolický kněz, historik a teolog. Ukončil studium historie a etnologie na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha roku 2002 doktorskou prací Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11. a 12. století (Praha 2003). Teologii studoval na KTF UK a poté ve švýcarském Fribourgu, kde získal roku 2005 licenciát z teologie. V roce 2008 ukončil doktorské studium teologie na CMTF PU v Olomouci. Kromě pěti desítek studií a článků z oblasti sociálních dějin raného středověku a moderních církevních dějin publikoval stručný životopis francouzského biblisty M.-J. Lagrange OP Marie-Joseph Lagrange: Bible a historická metoda (Praha 2005) a obsáhlejší práci o exegetovi českého původu Vincentu Zapletalovi OP Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP (Praha 2006). Působí v Hradci Králové jako kaplan akademické obce, přednáší církevní, kulturní a sociální dějiny na KTF UK v Praze a na PdF UHK v Hradci Králové, kde je vedoucím katedry kulturních a náboženských studií. Je knězem králové­hradecké diecéze a kanovníkem staroslavné kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Zdroj informací: nakladatelství Vyšehrad


Nakladatelství Vyšehrad od založení v roce 1934 sídlilo na Karlově náměstí v Praze 2. Dnes má své sídlo na Žižkově, poblíž nepřehlédnutelného televizního vysílače a kostela sv. Prokopa. Se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snaží nabízet kvalitní literaturu novou i léty prověřenou.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZápad a jeho víra
9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace

Petráček, Tomáš

Vyšehrad, 2017

Napsat komentář