Poznejte svůj nos!

Jan Valka_Nos neschovas
Nos je nepřehlédnutelnou dominantou lidského obličeje. Jaké jsou však jeho významy v komunikaci, literatuře či výtvarném umění? K čemu všemu nám vlastně slouží? Konečně jsme se dočkali odpovědí na tyto a další zajímavé otázky.

V závěru listopadu 2017 vydalo nakladatelství Grada odbornou publikaci Nos neschováš aneb Vše o nose, která zatím nemá obdoby. Ve světové literatuře dosud nevznikla monografie, jež by takto komplexně pojednávala o lidském nose. Nosy jsou přitom doslova všude a nesou nespočet významů. Lidé si je nechávají upravovat, zdobí je piercingy, dokonce z nich činí hlavní hrdiny příběhů nebo jejich useknutím trestají zločince.

Nos neschováš je přehledná a mnoha fotografiemi doplněná kniha o čtrnácti kapitolách, kterou sepsal kolektiv třinácti autorů v čele s doc. MUDr. Janem Válkou. Po stručné předmluvě následuje první kapitola od Martina Soukupa, zabývající se zmíněným trestáním prohřešků amputací nosu. Ukazuje také, v jakých kulturách byl za atraktivní považován dlouhý či malý nos. Zmiňuje se o vůni a zápachu, o tom, jak bylo v minulosti nahlíženo na smrkání a popotahování nebo i krvácení z nosu. Druhá kapitola, jejímž autorem je Viktor Chrobok, zkoumá nos a vedlejší nosní dutiny z pohledu ORL lékaře. Věnuje se tedy anatomii nosu, jeho funkcím (respirační, obranné, čichové, sexuální aj.), chorobám, vývojovým vadám, zánětům, nádorům i úrazům. Všechny informace doprovázejí barevné a srozumitelně popsané obrázky.

Nos neschovas_ukazka1

Třetí kapitola, kterou připravila Lenka Martinec Nováková, přináší poznatky o lidském čichu, jeho vývoji a významu. Poruchami čichu se pak zabývá Jan Vodička v další kapitole; uvádí možná vyšetření, příčiny poruch i způsoby jejich léčby. Relativně krátká, leč poutavá, je pátá kapitola Laury Janáčkové, představující úlohu nosu v neverbální komunikaci, lásce a sexu. Uvádí představy o lidské kráse a o tom, že lidé hledají spojení mezi rysy tváře a charakterem člověka. Zmiňuje pohádky Tři veterániPinocchiova dobrodružství, kde se dlouhý nos stane trestem za lež, nebo O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, kde nos připomínající „orličí zobák“ náleží ošklivé zlé čarodějnici. Vysvětluje rovněž, že právě nosem – prostřednictvím vůně – vnímáme něčí přitažlivost. Šestá kapitola od Zdeňka Dvořáka pojednává o rekonstrukcích nosu, sedmá od Jana Války pak o estetických operacích.

Nos neschovas_ukazka2

Osobně považuji za nejzajímavější kapitoly osm až deset, kde je nosu věnována pozornost z hlediska umění, vizuální kultury a literatury. Především desátá kapitola, již připravil Jiří Pavelka, mě svým tématem velmi zaujala, jelikož pohlíží na nos jako na klíčový motiv v umělé pohádce, moderním dramatu, povídkové i románové tvorbě. V knize, jejíž podtitul zní „Vše o nose“, by jistě neměla chybět zmínka o zřejmě nejslavnějším nose všech dob a jeho nositeli Cyranovi z Bergeracu (viz str. 98, 128 a 204–205). Skutečnost, že bylo úspěšné divadelní hře Edmonda Rostanda věnováno několik stran, mě velice potěšila.

Kapitoly jedenáct až třináct se soustředí na čich a vůni, omamnou i ozdravnou sílu vůní a také na vnímání vína nosem. Konečně poslední kapitola si všímá nosu v hudebních souvislostech. Lze tedy s jistotou prohlásit, že tato srozumitelná, přehledně uspořádaná a zajímavá kniha přináší poznatky z tolika rozličných oblastí, že musí zaujmout každého čtenáře, a to nejen odborníka, ale i zástupce široké veřejnosti. Protože jsou veškeré informace zasazovány do širších souvislostí, dozvíte se i mnoho dalších zajímavostí z historie, umění a literatury.

Věděli jste například, že i v biblické Písni písní hraje nos zásadní roli? Zajímá vás, proč mají doktorské morové masky tak dlouhé nosany? Nebo proč krvácení z nosu bylo v některých kulturách považováno za příznivé znamení? Odpovědi na všechny tyto (a mnohé další) otázky naleznete zde, v jasné a atraktivní podobě.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNos neschováš
aneb Vše o nose

Válka, Jan a kolektiv

Grada, 2017

Napsat komentář