Česká knižnice se rozrostla o dvě nová díla

Ceska-kniznice-nahledovy
Česká knižnice letos slaví dvacet let a ve vydávání hodnotných literárních děl zdaleka nekončí! Na závěr roku se mohou milovníci české literatury potěšit nově vydanými klíčovými prózami Karla Sabiny, nebo třeba rozsáhlým cestopisným dílem Kryštofa Haranta.

Edice Česká knižnice přináší reprezentativní díla české literatury od počátků po současnost bez ohledu na občanskou, ideovou a literární orientaci autorů. Řídí ji vědecká rada složená z předních literárních historiků a editorů. Pečlivě připravená vydání jsou opatřena odbornými komentáři. Edice začala vycházet roku 1997 v Českém spisovateli, v roce 1998 přešla do Nakladatelství Lidové noviny a od roku 2009 do nakladatelství Host (www.kniznice.cz).

——————–

Karel Sabina byl autorem románů, dramat, libret i odborných prací. V jeho tvorbě se odráží nejen pocity z revoluční doby, v níž žil, ale věnoval se také mnoha dalším tématům – romantismu, realismu, demokracii… Výběr klíčových próz z rozsáhlého díla tohoto tvůrce vám přiblíží následující titul.

 

Novely

Tři novely vybrané z rozsáhlého a různorodého díla Karla Sabiny (1813 až 1877) přibližují dnešnímu čtenáři autorův tvůrčí vývoj a rovněž poukazují na jeho nezanedbatelný vliv na formování české literatury v její tematické i žánrové rozmanitosti. Svazek otevírá předbřeznová novela Ervín (1836, upraveno 1845), modelová próza českého romantismu. Vesničané (1847) pak představují první z pokusů o realistické zobrazení jinak převážně idealizovaného českého venkova. V závěrečném, umělecky patrně nejzdařilejším díle Oživené hroby (1870) Sabina střízlivě, kriticky i sebekriticky konfrontoval názory a ideály účastníků evropského revolučního dění čtyřicátých let a bryskní pointou zhodnotil výsledky úsilí a činů své generace. Připojena je i časopisecká verze této novely, nazvaná Hroby živoucích(1863), a komentovaný soupis evidovaných vydání.

Autor: Karel Sabina
Editorka: Petra Hesová

Počet stran: 435
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7491-982-4
Doporučená cena: 339 Kč

Přečtěte si více informací o knize Novely.

 

O autorovi

Karel Sabina (1813–1877) byl český prozaik, básník, kritik, libretista a historik. Byl představitelem českého literárního romantismu a významnou osobností v péči o kult K. H. Máchy. Ve 40. letech se stal čelní osobností radikálně demokratického hnutí, později stoupencem sociálně utopických myšlenek. Knižně debutoval svazkem Básně (1841). V průběhu života pak zveřejnil celou řadu povídek a románů, z nichž k nejznámějším patří Hrobník (1844), Na poušti (1863) a Oživené hroby (1870). Významnou část Sabinova uměleckého odkazu tvoří jeho libreta k operám B. Smetany, Z. Fibicha, popř. K. Bendla.

Zdroj informací: Česká knižnice

—————————–

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic žil životem vpravdě dobrodružným. Coby vzdělaný šlechtic napsal na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století rozsáhlý cestopis, který nyní vychází ve dvou svazcích, doplněný ilustracemi, mapami i komentáři. Neváhejte a navštivte země středověku!

 

Putování aneb Cesta z Království českého do města Benátek I–II

Cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic patří k nejzajímavějším českým literárním památkám doby vrcholného humanismu. Čtenáři, jemuž je blízká touha poznávat cizí země a národy v kulturních, historických a náboženských souvislostech, nabízí všímavý pohled a sofistikovaný názor vzdělaného šlechtice a politika na svět přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Text s původními ilustracemi, mapami a dalšími dokumenty doplňuje odborný komentář Hany Bočkové a přehledné vysvětlivky, které připravila ve spolupráci s Markétou Melounovou. Dílo vychází ve dvou svazcích, samostatně neprodejných.

Autor: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Editorky: Hana Bočková, Markéta Melounová

Počet stran: 1308
Vazba: vázaná
Formát: 140×205 mm
ISBN: 978-80-7491-942-8
Doporučená cena: 659 Kč

Zjistěte více o knize Putování aneb Cesta z Království českého.

 

O autorovi

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621) pocházel ze staré šlechtické rodiny, dostalo se mu vzdělání v mnoha oborech, od mládí působil v knížecích a později císařských službách (mj. komorník Rudolfa II.), účastnil se tureckých válek, na přelomu desátých a dvacátých let 17. století stál na straně odbojných stavů, po porážce stavovského povstání byl popraven. Je autorem předního díla cestopisné literatury vrcholného humanismu Putování aneb Cesta z království českého (1608).

Zdroj informací: Česká knižnice


Nakladatelství Host vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, severských kriminálních románů a thrillerů. Relativně nedávno našla v Hostu přístřeší i prestižní edice Česká knižnice, která zájemcům nabízí kvalitní ediční zpracování děl českých klasiků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNovely

Sabina, Karel

Host, 2017

zobrazit info o knizePutování aneb Cesta z Království českého

Harant, Kryštof

Host, 2017

Napsat komentář