Jak se neztratit ve světě moderního umění

pruvodce_svetem_soucasneho_umeni
Nový návštěvník galerie moderního výtvarného umění si často pomyslí: „Tomuto umění vážně nerozumím.“ Průvodce světem současného umění od historika umění a kurátora ukáže, jak se v moderním umění neztratit.

Autorem publikace Průvodce světem současného umění s podtitulem Nové směry 21. století, kterou vydalo nakladatelství Kniha Zlín společnosti Albatros Media, je Alistair Hicks. Alistair Hicks je historik umění a kurátor se zaměřením na současné umění; žije v Londýně. Posledních dvacet let působí jako konzultant Deutsche Bank, která patří k největším sběratelům děl současných umělců z celého světa.

Ačkoli Alistair Hicks ve své knize předává čtenáři své subjektivní názory na současné výtvarníky a jejich tvorbu, zároveň dodává, že v dnešním uměleckém světě bychom neměli spoléhat na názory jediného kurátora, kritika či obchodníka s uměním. Jeho kniha je tak spíše souborem způsobů, jakými můžeme o současném umění přemýšlet, ne souhrnem autorem vytvořených dogmat. Autor popisuje nejen momenty, kdy jej nějaké umělecké dílo ovlivnilo pozitivně, ale i situace, kdy byl konkrétním uměleckým dílem či umělcem zhnusen. Osobitý aspekt dodává Hicksově knize přemítání nad vlastními změnami názoru.

Kniha je rozčleněna geograficky na kapitoly, které se nazývají „Západ“, „Jih“, „Východ“ a „Sever“. Každá z těchto oblastí je něčím specifická, ačkoli můžeme identifikovat témata, která prostupují umělecká díla napříč celou Zemí. Autor od čtenáře samozřejmě neočekává, že by se z něj stal odborník na současné umění. Chce jej spíše nasměrovat k tomu, aby si našel směr (či směry) moderního umění, které ho zaujmou a motivují zajímat se o umění jako celek. Mimo jiné k tomuto účelu je publikace opatřena množstvím barevných ilustrací.

Čtenář, který se v současném výtvarném umění příliš neorientuje, nebo dává přednost klasickému umění minulých staletí, bude nejspíše překvapen širokým spektrem různých technik (klasických i více či méně bizarních) a námětů, které jednotliví představení umělci používají. Stejným překvapením pro nezasvěceného čtenáře bude i množství jmen, která do přečtení knihy nikdy nezaslechl. Tato skutečnost by však neměla být brána jako negativum, ale naopak jako příležitost k rozšíření si obzorů.

Knihu Průvodce světem současného umění doporučuji všem nadšencům do výtvarného umění, kteří si chtějí rozšířit obzory o osobitý pohled člověka, který se ve světě současného umění denně pohybuje.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizePrůvodce světem současného umění

Hicks, Alistair

Kniha Zlín, 2017

Napsat komentář