Vznešená publikace

michelangelo-uvod
O Michelangelu Buonarrotim a Leonardu da Vinci existují tisíce a tisíce knižních stran přinášejících jejich biografii či uměnovědné analýzy a reprodukce jejich děl. Lze vůbec předložit veřejnosti ještě něco nového, objevného, nebo z hlediska reprodukční technologie dokonalejšího?

zleva: tlumočnice, Alessandro Vezzosi a Giorgio Armaroli

zleva: tlumočnice, Alessandro Vezzosi a Giorgio Armaroli

Nakladatelství Odeon v sérii Vznešená renesance vydalo po publikaci Nekonečný LEONARDO další z jejích vzácných titulů Dokonalý MICHELANGELO, jehož autorem je profesor Alessandro Vezzosi, jeden z předních odborníků na renesanční umění a zároveň výrazná osobnost v oblasti interdisciplinárních studií a kreativní muzeologie. Společně s prezidentem italského uměleckého nakladatelství Scripta Maneant, jež sérii vydalo, Giorgiem Armarolim přijali pozvání učiněné společností Euromedia Group a. s. a u příležitosti uvedení publikace přijeli do Prahy. Prezentace díla se konala v podvečer 17. října 2017 v sálech Novoměstské radnice v Praze 2. Kromě jmenovaných vzácných hostů se večera zúčastnil i ředitel Italského kulturního institutu a ředitel Euromedia Group a. s. Andreas Kaulfuss.

Po úvodní dobové skladbě zahrané Ivanou Pokornou na harfu a uvítacím slově, které přednesl pan Andreas Kaulfuss, zahájila vlastní prezentaci knihy moderátorka setkání Hanka Koutná otázkou adresovanou profesoru Vezzosimu: „Kdy jste se poprvé setkal s Michelangelem?“

„Setkal jsem se s ním už jako chlapec, kdy jsem vyhrál výtvarnou soutěž a mohl jsem navštívit jeho rodiště,“ odpovídá Alessandro Vezzosi. „Odborně pak v 90. letech minulého století.“

„Cesty se pak rozešly. Nemohl jste být umělcem a zároveň kritikem?“ vyzvídá dál moderátorka. „Proč jste si vybral cestu kritika?“

„Pro mne je umění dennodenním životem, tím, čím se žije,“ vysvětluje pan profesor. „Veřejnou stránkou toho je umění propagovat.“

michelangelo-knihaPo tomto krátkém interview, jakési forbíně vlastního představení, profesor Alessandro Vezossi v ne příliš dlouhé, avšak systematicky rozvržené přednášce představil svoji knihu o Michelangelu Buonarrotim.

„O Michelangelovi existuje spousta knih, možná až příliš. Důvodem, proč jsme vyvinuli tolik úsilí, je jedna jistá věc: koncept knihy vychází z přesvědčení, že umělci jako Michelangelo Buonarroti a Leonardo da Vinci stále žijí a jsou představiteli nejen renesance, ale i staré avantgardy.“

Ve své práci se Alessandro Vezzosi nedíval na Michelangela pouze jen jako na giganta, ale zaměřil se na aspekty jeho života i tvorby, jimiž se dosud nikdo nezabýval. Pokud jde o biografická bádání, na základě svých studií v publikaci odhaluje na jedné straně věci z praktického života (např. že finanční odkaz, který po sobě umělec zanechal, byl značně vysoký), na straně druhé aspekty duchovní: Michelangelovy představy o kráse, jeho vztahy milostné, ale i konfliktní, které choval k některým ze svých uměleckých „rivalů“, jakými např. byli Raffael Santi či Sebastian del Piombo.

Pochopitelně Vezzosi v knize hovoří o Michelangelových plastikách, freskách, architektonických návrzích, o poezii (mimo jiné jsou v díle přetištěny originální rukopisy s texty Michelangelových básní). Do popředí svého badatelského zájmu však také staví vztah mezi Michelangelem a moderním uměním. Poukazuje na přesah Michelangelova vlivu na tvorbu sochařů a malířů 20. století, na díla Giacoma Manzú, Salvadora Dalího a celé řady dalších.

Sibyla Cumaenská a Sybila Delfská z Posledního soudu, Sixtinská kaple

Sibyla Cumaenská a Sybila Delfská z Posledního soudu, Sixtinská kaple

Vedle tohoto inovativního přístupu k umělci a jeho dílu poukazuje na výsledky svých badatelských snah na poli hledání nových, dosud nepublikovaných umělcových děl či prací, u nichž Michelangelovo autorství nebylo dosud definitivně potvrzeno.

Ve své přednášce pak profesor Alessandro Vezzosi vyzdvihl mimořádně kvalitní reprodukce a fotografie Michelangelových děl, pořízené nejmodernější technikou, která umožňuje zprostředkovat takové záběry či detaily, jež jsou pro oči návštěvníků galerií či sakrálních prostor zcela nedostupné.

Závěrečné slovo podvečera náleželo řediteli nakladatelství Scripta Maneant Giorgiu Armarolimu. V něm mimo jiné zmínil, že práce na publikaci takovéhoto formátu je velice obtížná a dlouhá.

„Nicméně díky profesoru Vezzosimu byla snazší, otevřely se cesty, které by jinak byly zavřené.“

Ivana Pokorná

Ivana Pokorná

Stejně jako na zahájení, tak i na ukončení večera zazněla renesanční hudba. Poté bylo možné využít mimořádné příležitosti a vzít do rukou a prolistovat klenot edičního počinu nakladatelství Odeon. Proč „mimořádné příležitosti“? Odpovědí na otázku je následující anotace v propagačním materiálu na knihu:

Exkluzivní kniha, která vyšla v limitované edici 200 číslovaných exemplářů, je ručně vázána v kvalitní kůži, vnitřní vazba je šitá režnou nití a zpevněná plátěným kapitálkem, ražba je provedena zlatou folií za tepla. V knize je použito 16 stran pergamenu. Ke každému výtisku přináleží dva plakáty: plakát s fotografií plastiky Svítání a plakát s reprodukcí Andělů z fresky Posledního soudy ze Sixtinské kaple; dále ručně vyrobený a číslovaný sítotisk představující portrét Michelangela, mince s umělcovým portrétem a rukavice.

Nechybí ani dekret o vlastnictví knihy, jelikož vlastnit tento umělecký poklad si hned tak někdo dovolit nemůže (cena se dle čísla výtisku pohybuje od 29 700 do 47 700 Kč).

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDokonalý Michelangelo

Alessandro Vezzosi

Odeon, 2017

Napsat komentář