Koncert s překvapením

dvorak-snetivy-uvod
Utajená, ale mnohdy i tajemná místa Prahy odhalují ve své v pořadí již druhé společné knize Utajené hrady a zámky I. Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý. Jak napovídá podtitul – Prahou po stopách panských sídel –, provedou čtenáře téměř po osmdesáti pražských hradech, tvrzích, zámcích a zámečcích, z nichž mnohde zůstaly jen nepatrné zbytky.

Nejen utajená místa uplynulých časů, ale i představení nově vydané knihy může být ukryto pod pláštěm jiné „akce“. Ve čtvrtek 14. září 2017 se v sklepních prostorách kavárny Carpe Diem v Praze konal XXXIV. sólový koncert hudebníka, spisovatele, překladatele a nakladatele Josefa Pepsona Snětivého nesoucí název Na vlnách tónů a slov. Na ztemnělé pódium ozdobené stojany s několika dechovými nástroji – klarinetem počínaje a saxofonem konče – přichází muzikant, který vyjmuv ze stojanu právě zmíněný saxofon uvádí první opus:

„Zahraji vám skladbu Into the Great Wide Open, protože i my dva – Ota a já – jsme se společně do velkého širokého a otevřeného prostoru vydali.“

Neinformovaný návštěvník těžko dešifruje, na co Snětivý tímto naráží. Ten však svá slova nevysvětluje, přiloží saxofon k ústům a rozehraje sólový part ohlášené skladby, jejíž reprodukovaná orchestrální část doprovází tóny nástroje .

Josef Pepson Snětivý

Josef Pepson Snětivý

Zazní ještě několik – ať už autorských či nikoli – písní a poté následuje druhá vsuvka, tentokrát již konkrétnější:

„Nyní vám zazpívám svoji píseň, již ti, kteří nás poctili svou přítomností při návštěvě břevnovského kláštera, kde jsme s Otou křtili naši první společnou knihu Skrytá krása Čech, slyšeli. Nuže, Břevnovská.“

Pak se scénář zas na nějaký čas opakuje: střídají se skladby původní či převzaté, proložené komentáři Pepsona Snětivého.

„Píseň Do temné noci má rád člověk, který si pro tento večer vzal sako a za chvíli bude mít slovo.“

Další krok k prolomení neznámého. Ještě je však třeba mít chvíli trpělivost; sice se přítomní dozvídají, že následující píseň nazvaná Havran je věnována Otovi a že její tóny budou fanfárou provázející ho při jeho příchodu na pódium, ale důvod, jenž ho vedl k volbě „oficiálnějšího“ odění a proč předstoupí před publikum, stále ještě není zcela jasný.

Otomar Dvořák

Otomar Dvořák

A konečně je to tady. Na jeviště přichází Otomar Dvořák, scenárista, spisovatel, autor historických románů a publikací odkrývajících taje někdy už neznámých míst české země. V ruce drží knihu. Záhada je rozluštěna: šifrovaná sdělení Pepsona Snětivého směřovala právě k ní a k jejímu dnešnímu uvedení do světa čtenářů. Oba pánové se pak rozhovoří o okolnostech, průběhu, překážkách i radostech, které je při společné tvorbě provázely a které je dovedly do finále, tj. k vydání díla opatřeného titulem Utajené hrady a zámky I. Prahou po stopách panských sídel v Nakladatelství ČAS. Jejich ambicí nebylo napsat encyklopedii, ale vedle tzv. fakt do vznikajícího textu zahrnout i to, co během svých toulek zažili, a co nejvýstižněji evokovat krásu Prahy. A především však podnítit lidi k tomu, „aby po Praze chodili“. Co do rozložitosti území, jež mělo být probádáno, byl původní plán velkorysý: zmapovat město i s jeho přilehlými lokalitami.

„Pak jsme ale začali redukovat. V Praze je tam toho tolik – v každé čtvrti třeba i dvě tvrze vedle sebe –, proto jsme začali redukovat, opustili jsme okrajové části města a také Pražský hrad a Vyšehrad (o nich toho bylo napsáno už tolik). A i přesto má kniha téměř 250 stránek. “

A jak si práci autoři rozdělili?

„Josef se soustředil na zámky,“ sděluje Otomar Dvořák, „zatímco já se zaměřil na hrady. Na rozdíl od zámků již z drtivé části nejsou vidět, zmizely beze stopy. Někde se však něco sice zachovalo, ale nikdo – ani ti, co v přímém sousedství torz zdiva bydlí – o tom neví. A někdy ani archeologové to zpracováno nemají, jako třeba hrad Vršovců ve Vršovicích.“

Pepson Snětivý dodává:

„Vlezl jsem všude, kam to jen šlo, vyfotil jsem všechno.“

Je autorem téměř 170 fotografií, které spolu s dobovými snímky, rytinami a plánky tvoří neodmyslitelnou součást publikace. To, co tato publikace už pojmout nemohla, a mnohá další dosud utajená místa, se stanou tématem knihy další. Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý se chystají vypravit do širšího okolí Prahy.

Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý

Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý

Prezentace knihy Utajené hrady a zámky je u konce. Koncert však nekončí a po přestávce pokračuje až do pozdního večerního času. Nicméně tím čas ohraničen není, valí se kupředu a je jen na nás, zda jej nevyužijeme mimo jiné i k tomu, že se ruku v ruce s autory a jejich knihou vydáme objevovat skryté krásy Prahy.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeUtajené hrady a zámky I.
aneb Prahou po stopách panských sídel

Dvořák, Otakar - Snětlivý, Josef Pepson

Čas, 2017

Napsat komentář