Tomáš Halík a Anselm Grün představují svou knihu o ateismu

halik-grun-uvod
Jen velmi vzácně vidíme knihu s více než jedním autorem. U každé takové knihy je pak zajímavé sledovat, jak si autoři se vzájemnou spoluprací poradili, a jak je tedy kniha koncipovaná. Český kněz a držitel Templetonovy ceny Tomáš Halík a benediktinský mnich Anselm Grün se rozhodli takovou společnou knihu napsat a zvolili téma ateismus.

Po vybrání tématu knihy již jen rozvrhli pět témat či kapitol, ke kterým pak oba samostatně napsali své texty, Tomáš Halík se navíc ujal prologu, zatímco Anselm Grün epilogu.  Závěr knihy nazvané Svět bez Boha je pak tvořen rozhovorem s oběma autory, který vedl Winfried Nonhoff. Ve výsledku tak přišla na svět kniha, která je rozmanitá, členitá a nabízí mnoho různých pohledů na problematiku ateismu a apateismu (tedy ne přímé popírání existence Boha, ale celkovou lhostejnou vůči náboženství a otázkám, které vznáší).

Křest knihy se konal v jistém smyslu u jednoho z autorů doma – početné obecenstvo totiž přivítal pražský Emauzský klášter, který patří právě řádu benediktinů, jehož členem je i otec Anselm Grün. Tento prastarý klášter založený již ve 14. století Karlem IV. se ukrývá zapadlý za Karlovým náměstím. Do kláštera jsem vstoupil s mírným předstihem, ale i tak byl veliký sál, do kterého jsem se dostal hned po projití historickou křížovou chodbu, jenž obepíná klášterní vnitřní dvůr, již z velké části plný.

Za stůl se usadili oba autoři spolu s paní překladatelkou, která po celou dobu pro otce Anselma velice svižně tlumočila z češtiny do němčiny a zase nazpět. Jako první se ujal slova Tomáš Halík, který zastal také roli moderátora. Prezentace začala úvodními příspěvky obou autorů, ve kterých vzpomínali na to, jak nápad na knihu vznikl a jak probíhalo její samotné psaní.

zleva: Tomáš Halík, Anselm Grün

zleva: Tomáš Halík, Anselm Grün

Po těchto úvodních příspěvcích nastala dlouhá diskuse s publikem, během které padly mnohé dotazy – některé se týkali ateismu jako takového, některé politické situace a problémů dnešního světa a jiné byly charakteru velmi osobního. Nemám zde možnost zmínit vše, co bylo na debatě probráno – pokud byste si rádi debatu zpětně poslechli, nejblíže se k této možnosti nejspíše dostanete právě přečtením společné knihy obou autorů –, ale rád bych zmínil jednu myšlenku, která mne zaujala:

Dnešní svět se trápí problematikou extremismu – často slyšíme opakováno, že náboženství se mísí do politického života, radikalizuje ho a působí konflikty a násilnosti. Odborně by se dalo říci, že se jedná o jistou politizaci náboženství. Tomáš Halík však v debatě zmínil, že dle jeho názoru funguje kauzalita tohoto jevu opačně. Není to náboženství, které sahá po politice, když se stává extrémním, ale naopak politika, která – když dosahuje svých extrémů – sahá po náboženství jako po prostředku k vyjádření své radikálnosti. Obdobně to vidíme i v našem každodenním životě – když je něco příliš krásné, je to božsky krásné, když je někdo naplněn zlem, říkáme o něm, že je to satan. Stejně tak politika, která chce vyjádřit svou extremitu, sahá po náboženské rétorice. „Nejsme tedy svědky spíše sakralizace politiky než politizace náboženství?“

halik-grun-autogramiadaPo debatě se oba autoři ochotně jali podepisovat novou knihu – knihu, která odpovídá na otázky mnohdy v křesťanské společnosti přehlížené, leč nesmírně důležité: Jaký je ateismus z pohledu křesťanské víry? Je doopravdy problémem, neřestí dnešního světa, anebo spíše představuje zajímavou výzvu pro současnou teologii?

Knihu Svět bez Boha vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSvět bez Boha
Ateismus jako druh náboženské zkušenosti

Grün, Anselm – Halík, Tomáš

Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Napsat komentář