Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže

Academia-logo
Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání magisterské diplomové práce.

Studentská soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Magisterské diplomové práce je možné přihlásit ve třech kategoriích, kterými jsou:

    • Vědy o živé přírodě a chemické vědy
    • Vědy o neživé přírodě
    • Humanitní a společenské vědy

Soutěž je určena pro studenty do 28 let, kteří obhájili magisterskou diplomovou práci se známkou výborně. Práce musí být napsána v češtině a nesmí být delší než 300 stran. Přihlášené diplomové práce bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy a zaměří se nejen na faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost autora upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky soutěže vybere odborná porota v jednotlivých kategoriích vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne na jaře 2018.

Vítězné práce budou pak na základě uzavřené bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy vydány jako neperiodické publikace do jednoho kalendářního roku od zveřejnění jmen výherců. Autoři budou mít i nadále možnost publikovat práce (nebo jejich části) v odborných, domácích i zahraničních, časopisech.

Podrobné informace a Stanovy Studentské soutěže jsou k dispozici na www.academia.cz.

Doporučení:
Share

Napsat komentář