Evropa a migrační krize

evropske-rozpory-ve-svetle-migrace-perex
8. květen se v České republice označuje jako Den vítězství či Den osvobození a v tento den skončila 2. světová válka. S Evropou úzce souvisí dnešní knižní tip, který se zaměřuje na (ne)fungování Evropské unie, na její rozpory a nerovnosti mezi členy. Neopomíjí ani velmi aktuální téma, a to migrační krizi, jelikož vše souvisí se vším…

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem. Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a objasňuje, proč se nedaří rozšířit koncept sociálně tržní ekonomiky na Evropskou unii jako celek. Sleduje rozpory mezi strategiemi velkých korporací a mechanismy solidarity, které financují převážně střední vrstvy. Na řadě příkladů ukazuje, jak se Evropské unii nedaří propojit prvek konkurence s principem solidarity a jak tento nesoulad vyvolává napětí a konflikty mezi různými skupinami zemí EU. V čem spočívá rozpor mezi kupeckou a občanskou logikou? Proč se zvyšují nerovnosti mezi různými částmi Evropské unie? Myslí někdo vážně boj proti daňovým rájům? Kdo zajišťuje solidaritu v Evropě? Může Evropa vzkvétat, když střední vrstvy chřadnou? Co ve skutečnosti znamená sociální integrace? Víme, jaké Evropy chceme více?

Ukázka z knihy

Evropa? Něco je špatně
V roce 2014 si Evropa připomínala 100 let od vypuknutí první světové války. Připomínka staletého jubilea se nesla v duchu hlubokého uspokojení z toho, že bratrovražedné války mezi Evropany jsou již minulostí. Jen pár měsíců před oslavami přijala Evropská unie svého osmadvacátého člena, stalo se jím Chorvatsko. Zase se tak o něco více rozšířil kruh zemí, který zaručuje svým členům bezpečí před vnějšími hrozbami a prosperitu směrem dovnitř.
Velká slova a monumentální vzpomínkové akce zatlačily do pozadí dvě věci, které spolu sice nijak přímo nesouvisí, obě však mohou mít pro Evropu a její budoucnost význam zcela zásadní.
Právě v létě roku 2014 narostly počty migrantů směřujících již po nějakou dobu do Evropy přes Středozemní moře natolik dramaticky, že změna kvantity přivodila změnu kvality. Z toho, co se zatím jevilo jako sice nepříjemný, ale vcelku zvládnutelný problém, se během několika málo týdnů stala masivní vlna migrace, která zcela zpochybnila iluze o stabilitě a bezpečí těch uvnitř Evropy. Zrodila se migrační krize a v plném světle se ukázalo, že Evropská unie není na její zvládnutí připravena. Následující měsíce vedly k rozkolu, jaký Evropa ukolébaná svým rozšiřováním dosud nepoznala.

Evropské rozpory ve světle migrace

Autor: Jan Keller

Počet stran: 228
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7419-249-4
Doporučená cena: 249 Kč

 

 

Knihu Evropské rozpory ve světle migrace vydalo nakladatelství SLON.

O autorovi

Jan Keller (*1955) vystudoval dějepis a sociologii na filozofické fakultě v Brně, kde též řadu let působil, poté začal vyučovat na Ostravské univerzitě, kde působí dodnes. Je autorem mnoha knih, z poslední doby jsou to například
Tři sociální světy (2010, 2. vydání 2011), Nová sociální rizika (2011), Posvícení bezdomovců (2013) anebo kniha Odsouzeni k modernitě (2015), ve které konfrontuje sociologické teorie s díly světových romanopisců. Působí též jako publicista. Během posledních deseti let uveřejnil na 1000 komentářů a delších textů, převážně v deníku Právo a v literární příloze tohoto deníku Salon. Od roku 2014 působí jako poslanec Evropského parlamentu.

Rozhovor s autorem

Není tak úplně obvyklé, aby čeští poslanci evropského parlamentu psali knihy. Co Vás vedlo k napsání této knihy? Byly to zkušenosti z práce v Bruselu a Štrasburku?
Jsem a zůstávám sociologem. Řadu let jsem se věnoval sociologii organizací a byrokracie, proto je pro mne téma evropských institucí mimořádně lákavé. V parlamentu mívám často pocit, že debaty kloužou tak trochu po povrchu. Proto jsem se pokusil jít více do hloubky a ukázat, v čem spočívají strukturní dysfunkčnosti organizace zvané Evropská unie.

Které rozpory podle Vás odkryla právě migrační krize?
Na probíhající debaty o migraci jsem se podíval ze zorného úhlu tzv. teorie ospravedlňování. Jde o analýzu často protikladných způsobů, jimiž zcela rutinně ospravedlňujeme to, co činíme. V debatách o migraci se střetávají hlavně dva z těchto způsobů uvažování – argumentace založená na nezištné pomoci a argumentace založená na kalkulaci zisku. Stejný rozpor můžeme sledovat přímo v základech Evropské unie. Jde o napětí, které vzniká ze snahy sladit dravou konkurenceschopnost s charitativní solidaritou.

Proč se nesnižují nerovnosti mezi různými částmi Evropské unie, i když právě to byl jeden z hlavních cílů EU?
Už před několika dekádami do hry vstoupil nový aktér globalizované ekonomiky, a sice nadnárodní společnosti. Zjednodušeně řečeno, dokud fungovala sociálně tržní politika v rámci národních států, dařilo se přerozdělovat část zisků ekonomicky úspěšných sociálně potřebným. Dnes se to v měřítku celé Evropy nedaří. Velké nadnárodní firmy, vítězové globalizované konkurence, jsou stále více imunní vůči zdanění. Proto se peníze pro ty méně úspěšné berou z větší části středním vrstvám v zemích bývalé západní Evropy. Lze to doložit na přesunu daňové zátěže třeba ve Francii nebo v Německu. Střední vrstvy na Západě, které příjmově stagnují, naplňují evropské fondy, z nichž jdou peníze pro ty, kdo jsou ještě chudší.

Jak je to s bojem proti daňovým rájům na úrovni Evropy? Co brání reálným výsledkům tohoto úsilí? NEBO Jsou daňové ráje jednou z příčin rozporů v EU?
Únik do daňových rájů je jednou ze strategií těch nejbohatších. Střední ani nižší příjmové vrstvy pochopitelně daňové ráje nevyužívají. Nevěřím v upřímnost snah proti daňovým rájům bojovat. První výzvy k tomuto rozhodnému boji lze v evropských dokumentech dohledat na počátku 60. let 20. století. Od té doby se daňové ráje rozrostly nepředstavitelným způsobem.


slon-nakladatelstvi-logoSOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (ve zkratce SLON) funguje již 25 let. Přestože název nakladatelství je zašifrován, jeho činnost je zcela srozumitelná. Přináší na knižní trh vědecké a odborné knihy z oboru sociologie, politologie, kulturní a sociální antropologie, moderních dějin, sociální politiky a sociální práce a příbuzných oborů. V Sociologickém nakladatelství dosud vyšlo téměř 400 titulů, z toho některé ve druhém či dalším vydání. Překlady tvoří asi čtvrtinu produkce nakladatelství, ostatní knihy jsou od domácích autorů. Produkce nakladatelství se člení do deseti edičních řad. Největší počet titulů vychází v ediční řadě Studie.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEvropské rozpory ve světle migrace

Keller, Jan

SLON, 2017

Napsat komentář