Labyrintem evoluční biologie

Jak se dela evoluce
Pokud vás někdy napadla otázka „Jak se dělá evoluce?“, tak vězte, že se dočkáte odpovědi díky dnešnímu knižnímu tipu, jehož autoři si vytyčili za cíl představit evoluční biologii. Populárně-naučný text doprovází přehledné tabulky, ilustrace a rozsáhlý poznámkový aparát. Nechte se vtáhnout do labyrintu evoluční biologie…

Cílem knihy je představit současnou evoluční biologii jako živý, bouřlivě se rozvíjející obor, založený nikoli na planých spekulacích, ale na exaktním, a přesto dobrodružném výzkumu. Kniha propojuje dva odlišné žánry – volně vyprávěný populární text a přehledné boxy, vysvětlující zásadní pojmy a koncepce. Je doplněna mnoha ilustracemi a rozsáhlým souborem literárních odkazů. Ačkoli se kniha nevyhýbá těm nejčastěji pojednávaným evolučním tématům (jako je např. evoluce chování a sociálního uspořádání se zvláštním přihlédnutím k lidské sociobiologii), zaměřuje se především na podstatu evoluční rozmanitosti živých organismů. Pokrok molekulární biologie i fylogenetických metod způsobil, že se dávný Darwinův sen o vytvoření kompletního rodokmenu všech živých organismů doopravdy blíží svému naplnění. Tím důležitější je vědět, jak se takové rodokmeny či stromy života vlastně dělají a jak je lze využít v evolučních úvahách.

Ukázka z knihy

Vznik neodarwinismu, završený ve čtyřicátých letech 20. století, učinil konečně z evoluční biologie vědu schopnou celkem bez problémů začleňovat naše nové znalosti o přírodě a neohrožovanou na životě každým novým objevem. Ani rozvoj molekulární genetiky, započatý o nějakých patnáct dvacet let později, nepřinesl nutnost zásadní změny neodarwinistického chápání evoluce. K zásadním změnám neodarwinismu nicméně přece jenom došlo – ale protože neodarwinismus čtyřicátých let představuje bohužel dodnes to, co se studenti učí a s čím polemizují lamarckisté či kreacionisté, použijme toto navyklé učení jako bod, od kterého se dostaneme k pozdějším změnám v evolučním myšlení. (str. 55)

Další informace o neodarwinistickém repetitoriu se lze dozvědět v pokračování ukázky.

Jak se dělá evoluce

Labyrintem evoluční biologie
Autoři: Jan BurdaSabine Begallová a kol.

Počet stran: 480
Vazba: vázaná
Formát: 167×238 mm
ISBN: 978-80-257-2079-0,978-80-7363-
Doporučená cena: 599 Kč

 

Knihu Jak se dělá evoluce vydalo nakladatelství Dokořán.

O autorech

Jan Burda (* 1980) pracuje jako filmový výtvarník v Německu a USA (tvořil například vizuální efekty pro Hru o trůny), kromě toho ilustruje německé vysokoškolské učebnice biologie.

Sabine Begallová (* 1968) vystudovala biologii a matematiku, je docentkou zoologie na univerzitě v Essenu. Zabývá se smyslovou ekologií, etologií a biologií podzemních savců.

David Storch (* 1970) vystudoval zoologii, je ředitelem CTS a profesorem na katedře ekologie PřF UK. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií.

Jan Zrzavý (* 1964) vystudoval zoologii, od roku 1992 působí na PřF JU v Českých Budějovicích, od 2003 je zde profesorem na katedře zoologie. Zabývá se fylogenezí živočichů a evolucí člověka.

Hynek Burda (* 1952) vystudoval zoologii, pracoval v biomedicínském výzkumu, od roku 1994 je univerzitním profesorem a vede katedru obecné zoologie na univerzitě v Essenu. Zabývá se smyslovou ekologií a biologií podzemních savců.

Stanislav Mihulka (* 1973) vystudoval botaniku na PřF JU v Českých Budějovicích. Je šéfredaktorem webu popularizujícího vědu OSEL.cz a portálu českých biotechnologií Gate2Biotech.cz

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak se dělá evoluce
Labyrintem evoluční biologie

Begallová, Sabine – Burda, Hynek – Mihulka, Stanislav – Storch, David – Zrzavý, Jan

Argo+Dokořán, 2017

Napsat komentář