Historie na dosah ruky v současné beletrii

historie
Historické romány bývají silným čtenářským zážitkem. Předávají nám zkušenosti našich předků, poskytují jiný obraz světa, nutí nás zamyslet se na tím, co my předáme svým potomkům. Nahlédněte za oponu času a ponořte se do pěti historických knih z různých časových obdob.

Začínáme knihou, která zaujme všechny milovníky bájného krále Artuše. Tomu bylo předurčeno stát se králem, sjednotit Británii a nakonec se proměnit v legendu. Tentokrát dostanete možnost poznat Artuše ještě jako chlapce, který sice žije v chudobě, ale od dětských let je připravován na své budoucí poslání. Podaří se mu dostát svému úkolu, jak bylo předpovězeno v Písni o Camlonu? Ponořte se do temných dob britské historie s knihou Pohanský král od amerického autora Edisona Marshalla.

V Británii necelých sto let po odchodu Římanů nenastala tolik vytoužená svoboda, různé kmeny totiž spolu stále soupeří a u moci se drží bezohledný tyran Vortigern. Nenáviděný panovník posiluje v zemi moc jen tím, že štve své nepřátele navzájem proti sobě. Nikdo kromě Artuše nemá dost kuráže, aby se mu vzepřel.

Pohanský král

Autor: Edison Marshall
Přeložil: Jan Mrlík

Počet stran: 408
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7543-245-2
Doporučená cena: 329 Kč

 

Knihu Pohanský král od nakladatelství Alpress si můžete prolistovat v ukázce.

Ukázka

Biřicové zvedli mladíka na nohy a pak odstoupili. Opozdilec vynakládal zoufalé úsilí, aby se udržel na nohou, protože hřejivé dobré pivo ho umrtvilo a teď na něho dotíral ostrý chlad a strašlivé prozření. Kýval se ze strany na stranu, dopředu a dozadu, a zástup ani nedýchal; král klidně přihlížel, královna nakukovala skrz prsty ruky pozvednuté před obličej a Modred vyhlížel napjatě jako teriér, zda mu pán nehodí klacík. Pak náš vrstevník padl dopředu na obličej a všichni lidé současně vydali zvláštní zvuk, každý jen velice potichu, aby na sebe neupoutal pozornost, cosi jako slabé zasténání nebo dlouhý povzdech, a přece sbor těch zvuků naplnil vzduch. „Odveďte ho k řece, ponořte ho na dno a na záda mu položte kámen,“ přikázal král. „Ale mějte na paměti, aby ležel kus po proudu od studnic, v nichž mí poddaní nabírají vodu do sudů, protože nestojíme o to, aby nám smrděl v kaši.“

————————————————

Od keltské mytologie se posuneme o několik století dopředu. Konkrétně do doby vlády římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II., jednoho z nejvýznamnějších panovníků středověku. Autorem nejnovějšího Fridrichova životopisu je německý medievalista Olaf Rader, kterému se podařilo napsat badatelsky přínosnou, přesto velmi čtivou, biografii. České čtenáře by mohly zaujmout četné paralely mezi Fridrichem a českým králem a císařem Karlem IV. Kniha Fridrich II. potěší všechny milovníky historie, kteří hledají tvrdá data a historii dokáží chápat v širších společenských souvislostech.

Nejproslulejší Raderovou prací je bezesporu životopis římsko-německého císaře a sicilského krále Fridricha II. Ačkoli literatura o „divu světu“, jak byl císař dobovými kronikáři nazýván, je dnes již nepřeberná, přesto se Raderovi podařilo načrtnout badatelsky přínosný, přitom však velmi čtivý a výstižný portrét jednoho z nejkontroverznějších panovníků středověku. Raderův přístup je striktně biografický. Ve svém líčení se víceméně drží chronologického výkladu Fridrichova života. Pokud je to ale nutné, snadno z něho vystupuje a věnuje se problémům, jež byly pro císařovo vládnutí rozhodující. Z tohoto důvodu zkoumá Fridricha jako zákonodárce, jako autora v mnohém moderních a pro středověký přístup k právu určujících Konstitucí z Melfi, detailně zpracovává císařovo založení univerzity v Neapoli či naopak zálibu v sokolnictví a soudobém básnictví. Ve všech případech však Fridrichova konání interpretuje z hlediska císařova pojetí neomezené panovnické vlády, reprezentace královského majestátu a potýkání se imperiální myšlenky se stejně vládychtivým papežstvím.

Fridrich II.

Sicilan na císařském trůně
Autor: Olaf Rader

Počet stran: 384
Vazba: vázaná
Formát: 170×230 mm
ISBN: 978-80-257-1929-9
Doporučená cena: 398 Kč

 

Knihu Fridrich II. vydalo nakladatelství Argo.

 

Ukázka

O skutečných okolnostech Fridrichova narození nevíme nic, co by obstálo v kritickém prověření. Víme však, že se kolem jeho narození začala vinout jedna z nejpodivnějších legend středověku, kterou dodnes s oblibou vyprávějí i životopisci. Fridricha sice neporodila panna, ale jeho současníkům se to narození jevilo jako zázrak. Jedni je oslavovali jako dar z nebe a chválili plod jako nové zjevení Mesiáše. Jiní okamžitě pronášeli pochybnosti o legitimitě kojence. Podezření nebylo zcela neodůvodněné, protože Konstancii Sicilské, dceři krále Rogera II., bylo v roce 1186, kdy se provdala za Jindřicha, syna Fridricha I. Barbarossy, už dvaatřicet let. Když po osmiletém bezdětném manželství s císařem Jindřichem VI. o druhém svátku vánočním v roce 1194 přivedla na svět chlapce, bylo jí už téměř čtyřicet let. Ve středověku byly ženy rodičky výrazně mladší a dlouhá bezdětnost manželství s o jedenáct let mladším Jindřichem přispěla k tomu, aby se vynořily zásadní pochybnosti.

O autorovi

Olaf B. Rader (* 1961) přednáší na Humboldtově univerzitě v Berlíně a působí v Monumenta Germaniae Historica na Berlínsko-braniborské akademii věd. Je autorem dvou populárně historicky pojatých knih Grab und Herrschaft (2003) a Kleine Geschichte Dresdens (2007). Nejnověji publikoval komentovanou edici věnovanou korunovační jízdě Karla IV. do Itálie v roce 1355: „Wie Blitz und Donnerschlag“. Die Kaiserkronung Karls IV. nach den Berichten des Johannes Porta de Annoniaco (2016).

Zdroj: Kosmas

————————————————

Ze středověku se pomalu přesuneme do doby renesanční. Ferdinand II. Tyrolský se narodil v roce 1529. Kdyby nebyl synem krále, nemusel by si svou milovanou ženu brát potají a jejich děti by nemusely být adoptovány jako nalezenci. Ferdinandova vyvolená totiž nebyla urozená. Tajná svatba královského syna a měšťanské dcery proběhla na zámku Březnice. Ferdinandův otec, římský císař a český a uherský král, se o nerovném sňatku dozvěděl až po dvou letech. Kniha Plný pohár vína od české autorky Zory Berákové vás přesvědčí o tom, že láska překoná jakákoli společenská tabu.

Druhorozený syn císaře Ferdinanda I. a Anny Jagellonské se zamiloval do Filipiny Welserové z augsburského patricijského rodu. Přes všechny problémy jejich vztah skončil manželstvím, které však muselo zůstat tajné, přestože Filipina patřila k nejbohatším nevěstám v říši. Pro celý svět zůstala starou pannou, která se z dobroty srdce ujala dětí odložených u bran kostela. Ve skutečnosti to byli její a Ferdinandovi potomci a předstíraná adopce byla jejich jedinou šancí na rodinný život. Dokáže si Ferdinand uhájit právo na láskyplné manželství s neurozenou ženou?

Plný pohár vína

Tajná láska syna císaře Ferdinanda I.
Autorka: Zora Beráková

Počet stran: 272
Vazba: vázaná
Formát: 140×206 mm
ISBN: 978-80-267-0815-5
Doporučená cena: 269 Kč

 

Knihu Plný pohár vína vydalo nakladatelství Motto.

Stáhněte si ukázku knihy.

O autorce

Zora Beráková Po maturitě na reálném gymnáziu studovala krajinářství, figurální malbu a užité umění a složila státní zkoušku z francouzštiny a latiny. V roce 1949 získala doktorát z filozofie na Univerzitě Karlově. Působila v diplomatické službě ve východním Německu jako spojka mezi Lužickými Srby a okupačními armádami. Literární tvorbě se věnuje od středoškolských studií, kdy přispívala básněmi a povídkami do novin a časopisů. Knižně jí vyšla básnická sbírka Tři nejkrásnější, romány pro mládež Smaragdový ostrov, Tajemná Oiniké a Bára a Faraon, psychologické romány Zkouška dospělosti a Osmý den stvoření, detektivní novela Vrah chodí s kytarou, povídková sbírka Marné lásky, několik knížek detektivních povídek, např. Vražda v Perlovce či Vražda ve znamení Kozoroha, a historické romány Ozvěna, Zimní královna, Daleko do nebe, Plný pohár vína, Konec hodokvasu, Marné návraty, Nekorunovaná královna, Po meči a po přeslici a Desátá Múza. Kromě původních děl bylo vydáno padesát jejích knižních překladu, spolupracovala s filmem, televizí a rozhlasem, pro který napsala několik desítek literárních pásem, a získala rovněž radu literárních cen.

Zdroj: nakladatelství Motto

————————————————

Také 20. století bylo bohaté na silné lidské příběhy. Jaro v Kartágu je první díl ze série šesti historických románů, odehrávajících se na pozadí celého dvacátého století. S hlavními hrdinkami se seznámíte v roce 1920. Jejich osudy budete sledovat až do 2. světové války. Autor Václav Michalskij vydal toto své dílo poprvé v roce 2002, o rok později za něj dostal Státní cenu Ruské federace v oblasti literatury.

Horké Tunisko, Rusko, Francie a Československo. Čtyři země, v nichž se odehrávají osudy dvou sester, dcer admirála Carské námořní flotily. „Jaro v Kartágu“ je prvním ze šesti románů, jehož vyprávění končí na počátku Velké vlastenecké války. V „Jaru v Kartágu“ a jeho navazujících částech „Osamělý je všude na poušti, K radosti musí být dva, Chrám přátelství, Estomihi a Ave Maria“ vypráví spisovatel Václav V. Michalskij životní příběhy Mariji a Alexandry na pozadí historických událostí 20. století.

Jaro v Kartágu

Autor: Václav Michalskij
Přeložili: Václav Hrbek, Roman J. Gončarov

Počet stran: 185
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-906612-0-2
Doporučená cena: 269 Kč

 

Knihu Jaro v Kartágu od nakladatelství Targamannum si můžete prohlédnout v ukázce.

Přečtěte si také náš podrobnější článek, ve kterém najdete i ukázku ze křtu knihy.

Ukázka

Bože můj, já jsem taková nána! Co s tou lodí budu dělat? Co si počnu s tou hromadou železa? O kolik mě bude chtít odřít? Bože můj, já jsem tak pitomá! Vždyť mohu zůstat bez haléře…,‘ běželo Marije hlavou, když hleděla dopředu na bílou vápencovou cestu, která ubíhala pod koly auta. Promýšlela to ze všech stran, ale nedomnívala se, že udělala chybu. Dobře znala ten chlad u srdce, poryv bláznivé odvahy, který vždy předcházel její nejlepší rozhodnutí, která byla nenadálá a nejsprávnější. Tak to bylo i tentokrát, když řekla, že koupí bitevní loď „Generál Alexejev“. Řešení v ní vzplálo náhle, a to znamenalo, že se trefila do černého. Samozřejmě, ještě nevěděla, co bude dělat s lodí a k čemu jí ten nápad bude. Nevěděla, ale šestý smysl jí napovídal, že je potřeba hrát vabank! A ona hrála.

O autorovi

Václav V. Michalskij, narozen 27.6.1938 ve městě Taganrog, Rostovská oblast, Ruská federace. Mládí prožil v Dagestánu, Kabardě a Čečně. Absolvent Literárního institutu M. Gorkého v Moskvě (1965), člen Svazu spisovatelů SSSR (1964), laureát Ceny K.A Fedina (1979), laureát Státní ceny RF (2002). Podle jeho scénářů byly natočeny filmy Katuška, Balada o staré zbrani, Tajné milosti, Sedmnáct levých bot. V roce 2014 vyšly Sebrané spisy Václava Michalského v 10 svazcích, obsahující povídky, novely a romány, napsané během spisovatelovy padesátileté tvůrčí činnosti.

Zdroj: nakladatelství Targamannum

————————————————

Na počátku 20. století zůstaneme i v poslední knize, kterou si dnes představíme. Tentokrát nás děj přenese do rodiny východoevropských Židů, která se po válce rozhodla, že chce začít znovu a odstěhovala se do Ameriky. Jakoby útrapy způsobené válkou nestačily. Ani v novém světě se rodině nedaří zapomenout a začít nový, lepší život. Bostoňanka je kniha o touze po lepším životě a nezdolné píli.

Addie Baumová, narozená na prahu dvacátého století jako nejmladší dcera v přistěhovalecké rodině východoevropských Židů, se musí v Bostonu potýkat s mnoha překážkami. Do cesty se jí stavějí přísná výchova zahořklé matky a pravidla starosvětské domácnosti daná odporem rodičů vůči okolní bezuzdné kultuře, chudoba rodiny i nevraživost většinové společnosti. A kolik neštěstí vidí dívka kolem: duševně nemocnou sestru, lynčování, zneužívané sirotky, epidemii chřipky po první světové válce i depresi z frontových zážitků, která nepřeje lásce… Navzdory tomu všemu dokončí střední školu a sní o tom, že bude dál studovat a pomáhat druhým.

Jak se ze stydlivé holky obklopené bezpočtem předsudků stane samostatná žena? Životní rekapitulace podnikavé bojovnice svědčí o tom, že to chce uchovat si elán, neztratit humor, nenechat se odradit a porvat se s nepřízní osudu. A taky hodně zvídavosti, přátel a moudrosti uložené v knihách. A především si znovu a znovu uvědomovat, že život, přestože občas stojí za psí štěk, je dar a veliký zázrak.

Bostoňanka

Autorka: Anita Diamantová
Přeložila: Jana Jašová

Počet stran: 296
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7335-445-9
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Bostoňanka vydalo nakladatelství Leda.

Ukázka

Hostitelka uchystala tác přetékající broskvemi, sušenkami a vařenými vejci, ale Filomena byla tak rozrušená, že jí nějaké jídlo vůbec nezajímalo. „Nejdřív to bylo tak těžké,“ vykládala. „Nadělala jsem hrozný nepořádek, jeden kus mi dokonce odletěl z kola přes celou místnost. Užuž jsem to chtěla vzdát, jenže Bob mi to nedovolil. A najednou jsem na to přišla. Tu poslední misku, kterou jsem vykroužila, chce hned vypálit.“„Učí se rychle.“ pochválil ji.

O autorce

Americkožidovská spisovatelka Anita Diamantová (1951) se narodila v newyorském Brooklynu, dětství strávila v blízkém Newarku a ve dvanácti letech se s rodiči přestěhovala do Denveru. Vystudovala anglistiku a literární komparatistiku na Coloradské univerzitě a na Washingtonově univerzitě v St. Louisu. Věnuje se především žurnalistice. Ke kultivaci duchovního života své komunity přispívá coby vyhledávaná spolupracovnice zámořských časopisů i jako kulturní organizátorka a autorka šesti publikací o soudobém praktikování judaismu.

Nejslavnějším románem Diamantové, bestsellerem přeloženým do pětadvaceti jazyků, se stala hned její prvotina Červený stan (1997, č. LEDA 2016). Starozákonní apokryf, rozvíjející pohnutý příběh dívky Díny z rodu patriarchy Jákoba, se předloni dočkal dvoudílného filmového zpracování s Rebeccou Fergusonovou v hlavní roli. Spisovatelčin zájem o upozaděné ženské hledisko, jež se v dějinách setkává s ironickou přezíravostí, fatálními ranami a cenzurními škrty, se zrcadlí rovněž v románovém čtyřzpěvu Po noci přijde den (2009, č. 2011). Próza zasazená do palestinského zajateckého tábora v období před vznikem Státu Izrael rekapituluje osudy vězenkyň, které prošly hrůzami holokaustu.

Autorka žije v novoanglickém státě Massachusetts, jehož zanikající venkovské kráse zasvětila prózy Dobrý přístav (2001) a Poslední dny Dogtownu (2005). V románové novince Bostoňanka (2014) předkládá osobitý pandán ke klasickému románu Henryho Jamese Bostoňanky, který na prahu moderny převratně zobrazil emancipační snahy středostavovských Američanek.

Zdroj: nakladatelství Leda

Podívejte se také na román Červený stan od Anity Diamantové.

zobrazit info o knize


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Baví vás knihy s historickou tématikou? Která epocha lidských dějin je vaše nejoblíbenější?  Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJaro v Kartágu

Michalskij, Václav V.

Targamannum, 2016

zobrazit info o knizePlný pohár vína
Tajná láska syna cisaře Ferdinanda I.

Beráková, Zora

Motto, 2017

zobrazit info o knizeFridrich II.
Sicilan na císařském trůně

Rader, Olaf B.

Argo, 2016

zobrazit info o knizePohanský král

Marshall, Edison

Alpress, 2016

zobrazit info o knizeBostoňanka

Diamantová, Anita

Leda, 2016

Napsat komentář