Jak vznikají a kolabují civilizace?

pribeh-civilizace
Kniha mezinárodně uznávaného egyptologa a archeologa Miroslava Bárty se zabývá vším tím, díky čemu vznikaly, fungovaly a kolabovaly civilizace. Jako například civilizace starého Egypta, po které nám zůstalo množství zkoumání hodných historických pramenů.


Kniha Příběh civilizace, opatřená podtitulem Vzestup a pád stavitelů pyramid, vyšla v roce 2016 v nakladatelství Academia. Jejím autorem je Miroslav Bárta, mezinárodně známý český archeolog a egyptolog, který vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie třetího a druhého tisíciletí před naším letopočtem. Zabývá se vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností a koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu. Kromě archeologické činnosti v Egyptě vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí.

Kniha Příběh civilizace je jakousi poutavou syntézou myšlenek týkajících se vzniku a zániku pravěkých civilizací a rozboru nejrůznějších aspektů historie starého Egypta. Nevěnuje se tedy pouze staroegyptské civilizaci, ale zabývá se rovněž civilizací v obecnější rovině. Zaměření na starý Egypt zvolil autor pravděpodobně proto (když pomineme fakt, že jde o jednu z hlavních oblastí jeho zájmu), že k této kapitole dějin máme velké množství pramenů, z nichž můžeme čerpat informace.

Hned v první kapitole, nazvané „Cesta nahoru dolů, jedna a táž“, se autor zabývá vymezením pojmu civilizace a tím, jak může státní útvar vzniknout a zaniknout. Seznamuje čtenáře s filosofy, jakými byli například John Locke nebo Charles Louis Montesquieu, kteří se zabývali teorií společenské smlouvy. Tato kapitola je pojata nejobecněji, další části jsou již konkrétněji zaměřeny a více se soustředí na oblast starověkého Egypta. Například kapitola „Řeky, vláda a dějiny“ zkoumá nilské záplavy a to, jak ovlivňovaly vývoj země. Zajímavé jsou citace historických pramenů, kterými autor účelně doplňuje výsledky vědeckých výzkumů.

Publikace se věnuje atraktivnímu tématu napříč všemi generacemi – starému Egyptu. Úplně všem však určená není, jelikož text by se náhodnému čtenáři mohl zdát složitý, plný jmen filosofů, archeologů, sociologů a historiků a odborných termínů. Na druhou stranu čtenáři, kteří se o tuto problematiku již nějakou dobu zajímají, ocení autorovu erudovanost, hloubku zpracování tématu a reflexi nových vědeckých poznatků.

Kniha Miroslava Bárty rozhodně není jednou z těch populárně naučných knih o starověkém Egyptu, těžících z atraktivnosti tématu a popisujících vývoj této říše povrchně, aniž by se opíraly o aktuální výsledky vědeckých výzkumů. Naopak – je plná zajímavých poznatků a informací, jež autor dává do nových souvislostí. Titul proto mohu doporučit všem vážným zájemcům o starý Egypt, kteří hledají publikaci vyhovující jejich náročným požadavkům.


Přečtěte si, jak probíhal křest knihy Příběh civilizace.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePříběh civilizace
Vzestup a pád stavitelů pyramid

Bárta, Miroslav

Academia, 2016

Napsat komentář