Náhodu nelze vyloučit

kniha-evropskych-autogramu
V Paláci knihy Luxor se ve čtvrtek 25. srpna 2016 od 17 hodin konala prezentace umělecké česko-anglické monografie Kniha výtvarných autogramů evropské moderny, nedávno publikované ve Vydavatelství Univerzity Palackého. Autorství publikace náleží dvěma osobnostem, historičce umění Doc. PaedDr. Aleně Kavčákové, Dr., a historikovi prof. PhDr. Ivo Bartečkovi.

Ivo Barteček, Petr ŠašekPodvečerní setkání uvedl pan Petr Šašek, který přivítal jak publikum, tak především pana profesora Iva Bartečka a paní RNDr. Hanu Dzikovou, ředitelku Vydavatelství Univerzity Palackého.

Jako první se ujal slova prof. Ivo Barteček; hned v úvodu s precizností univerzitního pedagoga nastínil osnovu, podle níž se bude prezentace odvíjet (3 kapitoly, 2 mezivstupy + závěr). Kapitolu první otevřel premisou, že v životě „nelze počítat s náhodou, ale nelze ji ani vyloučit“ (mimo jiné se tato sentence stala jakýmsi leitmotivem jeho přednášky). Náhodou označil onu skutečnost, že se na počátku 21. století objevila útlá pamětní kniha čítající 26 listů, na nichž jsou obrazové vstupy předních umělců evropské výtvarné avantgardy. Památníček ne náhodou vzbudil zájem badatelů a na dobu deseti let se stal předmětem usilovné práce, probíhající v několika rovinách: korespondenční, analytické, verifikační, uměleckohistoricky hodnotící.

Hana DzikováPrvním mezivstupem se stalo krátké ohlédnutí paní RNDr. Hany Dzikové na činnosti Vydavatelství Univerzity Palackého. Vedle publikování knih pedagogického obsahu může nakladatelství – díky štědrým dotacím – směřovat také k nekomerčním vydavatelským počinům, které čtenářům zprostředkovávají skvosty světové výtvarné kultury. Paní Dziková upozornila přítomné na čtyři další monografie zde vystavené.

V kapitole druhé prof. Barteček hovořil o předpokládané genezi památníku a o malířích, kteří jej v rozpětí od konce 19. století do šedesátých let 20. století svými kresbami a malířskými pracemi vyzdobili. Patřili mezi přední osobnosti francouzské a po 1. světové válce pak i německé výtvarné scény (mimo jiné Paul Cézanne, Aubust Renoir, Georges Braque, Gustav Klimt, Paul Klee, Egon Schiele).

V poslední, třetí kapitole prof. Barteček na základě hypotetických úvah předestřel odpověď na otázku, zda lze identifikovat autora památníčku (na tomto místě vřadil druhý mezivstup, ve kterém nastínil historii pamětních knih) a dospěl k tezi, že prvním majitelem alba byla pravděpodobně žena, mající blízko k představitelům avantgardy.

Ivo Barteček

Závěr pak patřil sklenkám vína, jimiž přítomní připili na cestu krásné monografie do knižního světa a ke čtenářům.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKniha výtvarných autogramů evropské moderny

Kavčáková, Alena - Barteček, Ivo

UP, 2016

Napsat komentář