Kunderův román o naivním básníkovi

zivot_je_jinde
Kunderův román Život je jinde byl sice dokončen roku 1969, ale v naší zemi vychází česky teprve letos. Vypráví o naivním básníkovi Jarmilovi, oportunistovi schopném pro slávu odhodit veškeré morální zábrany.

Kniha Život je jinde je druhým románem Milana Kundery z roku 1969. Poprvé byl text vydán ve francouzském překladu pod názvem La vie est ailleurs v Éditions Gallimard roku 1973, v témže roce obdržel literární cenu Prix Médicis. Česky poprvé vyšel v exilovém nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu v roce 1979.  U nás vychází v české verzi poprvé až letos díky nakladatelství Atlantis.

Milan Kundera je francouzský spisovatel českého původu. Roku 1979 byl zbaven československého občanství a jeho knihy byly v Československu až do sametové revoluce zakázány. Je autorem básní, dramat, prózy a esejí, věnuje se rovněž překladům. Kundera je příslušníkem generace, která vstoupila do literárního života brzy po uchopení moci komunisty. Studoval na gymnáziu v Brně, poté začal studovat na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy literární vědu a estetiku. Po dvou semestrech studia přestoupil na FAMU, kde se zprvu věnoval filmové režii a poté scenáristice. Po ukončení studia začal na FAMU vyučovat světovou literaturu.

Roku 1948 vstoupil Kundera do komunistické strany, po dvou letech byl ale vyloučen. Roku 1956 mu bylo členství obnoveno, ale v roce 1970 byl opět vyloučen. Po roce 1956 se stal významným aktérem snah o liberalizaci kulturních poměrů z reformně komunistických pozic. Po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy zahájil svým článkem v týdeníku Listy diskuzi o českém údělu, do které zasáhl i Václav Havel. Od roku 1975 žije v emigraci ve Francii.

Ústředním hrdinou knihy Život je jinde je Jaromil (kromě něj je většina postav v příběhu bezejmenných), naivní narcistický básník buržoazního původu, jehož příběh se odehrává před druhou světovou válku a po ní. Jaromilův otec během války umírá, Jaromila vychovává ochranářská matka, která si prostřednictvím svého dítěte chce splnit své dávno ztracené sny. Jaromilově „lyrické“ povaze plně vyhovuje komunistické hnutí, ke kterému se přiklání a pod jehož ochrannými křídly se stává propagandistickým básníkem a nakonec i udavačem.

Při čtení tohoto existenciálního románu nelze nepřemýšlet o tom, nakolik promítl básník do postavy Jaromila sám sebe. Jaromil kvůli svému „lyrickému věku“, náchylnému ke snaze o dramatičnost a prosazení se za každou cenu, neúplně prožívá svou tvorbu, zatímco skutečný život jej míjí (tedy „život je jinde“). Po uznání toužící hlavní hrdina se stává povrchním stalinistickým básníkem, aby se stal úspěšným a obdivovaným v komunistickém Československu. Přitom neváhá stáhnout dolů pomocí svých udání osoby, jež mu bývaly blízké.

Život je jinde se čte velmi lehce a plynule díky až básnicky podanému příběhu. Při četbě se čtenář ocitá jakoby v jiném světě, ze kterého má díky malebnosti slov příjemný pocit, jenž je však zcela pochopitelně kalen emocemi, vyvolanými hlavní postavou a jejími činy. Hned po paní Bovaryové je Jaromil jednou z mála knižních postav, k nimž jsem měla pramálo sympatií. Přesto, nebo snad právě proto, musím ocenit realističnost, s jakou je postava vykreslena. Knihu doporučuji i náročnějším čtenářům, kteří ocení autorův vytříbený styl a hloubku příběhu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽivot je jinde

Kundera, Milan

Atlantis, 2016

Napsat komentář