Jsme opravdu tak moderní, jak si myslíme?

stredovek_je_v_nas
Máte dojem, že vše, čím žijete, jsou výdobytky moderní civilizace posledních desetiletí? Nová kniha Martina Nodla vám dokáže, že tato modernost je pouze zdánlivá, jelikož kořeny naší mentality jsou mnohem hlubší, než si myslíme.


Titul Středověk v nás, který vydalo koncem roku 2015 nakladatelství Argo v edici Každodenní život, je dílem historika Martina Nodla. Martin Nodl působí v Centru medievistických studií a přednáší na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity. Věnuje se dějinám pozdního středověku, dějinám mentalit a dějinám dějepisectví. Doposud vydal monografie Tři studie o době Karla IV., Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století a Dekret Kutnohorský. Společně s Františkem Šmahelem pak publikoval knihy Člověk českého středověku a Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku.

Zatímco Horst Fuhrmann se ve své knize Středověk je kolem nás zaměřil na pozůstatky tohoto období, jež můžeme denně sledovat kolem sebe, kniha Středověk je v nás se věnuje středověku, který je ukrytý hluboko v nás a zůstává každodenní součástí našeho života. V deseti kapitolách se autor zaobírá tématy, jako je například láska „středověkých“ rodičů ke svým dětem versus dlouho propagovaná představa, že ve středověku byli rodiče ke svým dětem necitelní, pojímání manželství a neochota vstupovat do oficiálního manželského svazku před očima církve, nazírání na nemocné a staré osoby, pivo, daně a nacionalismus.

Čtenář s překvapením zjišťuje nejen to, že středověk, jejž měl za období vzdálené našim moderním životům, je v nás ukotven velmi pevně, ale že byl dokonce v mnohém svobodnější než současnost. Dnešní člověk řeší podobné či stejné problémy, jako řešil člověk středověký. Jde například o zabezpečení starých lidí, o placení daní, stěhování se za prací anebo o strach ze soudného dne (stačí vzpomenout na poprask kolem konce světa, který měl nastat s koncem mayského kalendáře). Autor se domnívá, že ačkoli by se středověký člověk s člověkem moderním nedomluvil a v našem světě by si připadal cize, pokud by tito dva lidé, vzdáleni od sebe v čase šest či sedm století, přeci jen našli společnou řeč, zjistili by, že v lidském uvažování zůstalo mnoho ze zdánlivě zmizelého středověku.

Titul Středověk je v nás je interesantním exkurzem do mysli středověkého člověka. Autor poutavým a čtivým způsobem přibližuje modernímu čtenáři středověké chápání světa, aniž by toto dějinné období idealizoval. Kniha plná ukázek z písemných i obrazových historických pramenů zaujme nejen historiky a čtenáře, kteří se o historii dlouhodobě zajímají, ale i ty, jež jednoduše zaujalo téma knihy a chtějí se dočíst, co ze středověku v nás zůstalo. Ti, jež se nechají okouzlit tématem knihy, navíc jistě ocení seznam pramenů a literatury směrující k titulům podobného zaměření.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeStředověk v nás

Nodl, Martin

Argo, 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>