Pocta obecné teorii relativity

nadherna_teorie
Roku 2015 uplynulo přesně sto let od doby, kdy Albert Einstein publikoval svou obecnou teorii relativity. Této dokonalé teorii, jak ji nazývá většina fyziků, věnoval svou knihu Pedro G. Ferreira.


Teoretický fyzik Pedro Gil Ferreira, autor knihy Nádherná teorie s podtitulem Sto let obecné teorie relativity, kterou vydalo roku 2015 nakladatelství Vyšehrad, se začal zajímat o Einsteinovu obecnou teorii relativity během studií na lisabonské univerzitě technické vědy. Její jedinečnost a složitost jej zaujala natolik, že se rozhodl plně se věnovat jejímu studiu. Doktorát z teoretické fyziky získal Ferreira na Imperial College v Londýně, poté pracoval na univerzitě Berkley a v CERN. Po návratu do Velké Británie byl přijat do astrofyzikálního oddělení univerzity v Oxfordu, kde byl jmenován profesorem astrofyziky. V současné době se Ferreira věnuje aktuálním problémům astrofyziky, jako je polarizace reliktního záření, měření geometrie vesmíru či objasnění povahy temné hmoty a temné energie. O těchto tématech často přednáší v rozhlase a v televizi, v roce 2006 knižně vyšel jeho úvod do moderní kosmologie The State of the Universe.

Titul Nádherná teorie se snaží v rámci možností, nastavených složitostí problematiky, srozumitelně popsat a vysvětlit vznik a rozvoj Einsteinovy obecné teorie relativity a její reflexi u vědeckých špiček v oboru fyziky. Ve čtrnácti kapitolách se Ferreira věnuje nejen problematice fungování této teorie a těžkostem provázejícím její uznání, ale i astronomickým objektům a jevům, jež byly díky obecné teorii relativity objeveny (jde například o kvasary, pulzary, černé díry, temnou hmotu, temnou energii a tak dále). Nezapomíná na důležitost úlohy, již má Einsteinova teorie pro novou teorii strun, která se snaží všechno v přírodě sjednotit a spočívá na složité struktuře prostoročasu ve vyšších dimenzích s podivnými geometrickými vlastnostmi. V závěru své publikace se Ferreira pouští do úvah nad tím, k čemu ve vědě dojde, jaké problémy čekají na vyřešení a co je obsahem nejnovějších kosmických i pozemských mezinárodních projektů. Domnívá se, že v jednadvacátém století dojde k plnému uplatnění obecné teorie relativity tak, jak ji definoval Albert Einstein.

Autor se při svém výkladu vyhýbá složitým vzorcům a vysoce odbornému vědeckému jazyku, naopak čtenářům v průběhu líčení poutavým způsobem zprostředkovává životní příběhy vědců nějakým způsobem se na obecné teorii relativity podílejících. Fakt, že je kniha oproštěna od těžko srozumitelných vědeckých termínů, však není zárukou, že ji pochopí i naprostí laikové ve fyzice a astronomii. Jisté základní znalosti je třeba mít a i s nimi bude muset čtenář u četby knihy často namáhat mozek. Odměnou mu bude možnost nahlédnout do zákulisí divadla jménem vesmír a rozšíření vědomostí o fungování našeho světa.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeNádherná teorie
Sto let obecné teorie relativity

Ferreira, Pedro G.

Vyšehrad, 2015

Napsat komentář