Mikrohistorická sonda do vztahů mezi křesťany a židy v 15. století

trident
Většina do historie pozdního středověku a raného novověku zainteresovaných čtenářů určitě ví, že vztahy mezi Židy a křesťany nebyly v tomto období ideální. Tuto problematiku na konkrétním příkladě poutavě demonstruje historik Ronnie Po-chia Hsia ve své mikrohistorické studii.

Autorem knihy Triden 1475. Rituální vražda před soudem, kterou vydalo v závěru loňského roku nakladatelství Argo ve své edici Každodenní život, je historik Ronnie Po-chia Hsia. Ronnie Po-chia Hsia je profesorem historie na Pensylvánské univerzitě. Své bádání zaměřuje na dějiny protestantské a katolické reformy 16. a 17. století, problematiku antisemitismu a kulturního a náboženského transferu mezi Evropou a Asií. Mezi jeho zásadní díla patří například monografie Society and Religion in Münster 1535–1618, The World of Catholic Reneval 1540–1770 a A Jesuit in the Forbidden City: Matteo Ricci 1552–1610.

Titul Trident 1475 je mikrohistoricky pojatá studie zkoumající vztah Židů a křesťanů v 15. století na příkladu vyšetřování malé tridentské židovské komunity, na jejíž členy padlo vykonstruované obvinění z rituální vraždy malého chlapce. Takové falešné obžaloby nebyly ve své době ničím neobvyklým, Židé byli běžně obviňováni z toho, že vraždí křesťanské děti a jejich krev používají pro náboženské obřady. Jak autor ukazuje, tyto procesy byly součástí hledání veřejného nepřítele, kterého by bylo možné tímto způsobem obvinit z celospolečenské krize. Prameny k tridentskému procesu se dochovaly tak kompletně, že autor mohl sledovat vývoj případu od nalezení těla chlapce až po úspěšný pokus učinit z něj oficiálního mučedníka.

Studie Ronnie Po-chia Hsiy má logickou chronologickou strukturu, jednotlivé kapitoly popisují nejdůležitější fáze procesu a kopírují tak pramen, ze kterého autor vychází, tedy německý rukopis Yeshiva University zaznamenávající soudní proces rituální vraždy v Tridentu. Rukopis se skládá z šesti set čtrnácti očíslovaných listů a kromě něj se dochovalo dalších deset úplných nebo částečných záznamů soudního procesu. Jejich popisu a kritice se autor věnuje v dodatku knihy.

Jak je u odborných prací nutné, studie obsahuje poznámkový aparát a jmenný rejstřík, usnadňující vyhledávání v textu. Ačkoli je kniha nevelkého rozsahu (čítá necelých sto šedesát stran), podařilo se jí podat poutavé a čtivé svědectví o své době a o náboženských poměrech v ní panujících. Autor doplnil výklad o černobílé ilustrace zobrazující dobové dokumenty, které činí text méně jednolitým. Jeho mikrohistorická studie se odpoutává od mnohdy nudně pojímané politické historie a představuje čtenářům období raného novověku v novém světle, díky kterému bude kniha zajímavou i pro ty, kteří obvykle dějinám příliš volného času nevěnují.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeTrident 1475
Rituální vražda před soudem

Hsia, Ronnie Po-Chia

Argo, 2015

Napsat komentář