Nemám potřebu dávat najevo lidem, že jsem kněz

Heryán náhled
Své výpovědi, učiněné v rozhovoru s Marinou Pecháčkovou (13. 1. 2012, Instinkt č. 2/12), se dodnes nezpronevěřil. Muž s dlouhými vlasy, oblečen do nenápadného civilního oděvu, je kněz, řeholník, doktor teologie, přednášející na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK, a autor knihy Země bez obzoru, kterou v minulém roce vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Obálka knihy

Několik málo příležitostí, během nichž jsem měl možnost se osobně či médii zprostředkovaně setkat s Ladislavem Heryánem, mne připravilo na to, že večer konaný v Knihovně Václava Havla ve čtvrtek 14. ledna 2016 a pořadateli avizovaný jako uvedení knihy Země bez obzoru, se bude vymykat scénáři zavedenému pro křest knihy.

Začátek však nepřinesl nic, co by neodpovídalo tradičnímu protokolu; na scéně s plátnem, konferenčním stolkem a křesílky, do nichž mají usednout pozvaní aktéři večera, pobíhal muž. Neznalý návštěvník si o něm mohl myslet, že jde o jevištního technika, který v jisté roztržitosti po chvíli těkání od jedné rekvizity k druhé usedl do křesla pro hosty. Večer zahájil spisovatel Jáchym Topol, jehož úkolem bylo jménem Knihovny přivítat přítomné návštěvníky a účinkující. Topolem vybídnut na scénu přišel ředitel nakladatelství Vyšehrad Ing. Pravomil Novák a krátce pohovořil o vzniku nově publikované knihy; zmínil, že jde již o sedmou knihu v řadě nakladatelstvím vydaných zamyšlení českých teologů, biblistů a duchovních nad biblickými texty, zamyšlení, která jsou pravidelně vysílána Českým rozhlasem na stanici Vltava v nedělní relaci nazvané Ranní slovo a moderované Petrem Vaďurou, dalším hostem večera. Ten však slovo ještě nedostal.

Ředitel nakladatelství Vyšehrad ing. Pravomil Novák

Ředitel nakladatelství Vyšehrad Ing. Pravomil Novák

Ladislav Heryán

Ladislav Heryán

 

Ladislav Heryán čteK překvapení některých se jej nesměle chopil muž rozpačitě sedící v křesílku. A v tomto okamžiku večer vybočil ze zaběhnutých kolejí. Ladislav Heryán ostýchavě požádal publikum o svolení, zda by mohl začít jednou z písní jemu blízké skupiny U2. Vzal do rukou kytaru a začal zpívat. Byť výraz tváře nesl i nadále pro Heryána tak charakteristické rysy skromnosti, pokory, bezbrannosti, do své hry a zpěvu vkládal vnitřní jistotu o pravdivé výpovědi jím interpretovaných textů. Pak odložil nástroj, usedl a opět se vydal všanc publiku, tázaje se ho, zda mu dovolí přečíst některé z textů z jím chystané knihy, textů odrážejících jak jeho fundovanost prolnutou reflexí, tak nesoucích pečeť vlastních životních zkušeností, textů vážných, avšak místy i humorných, o jejichž přijetí nebylo nutné prosit.

Během večera v Heryánově podání zazněly ještě dvě skladby, jednou z nich bylo Halleluja Leonarda Cohena. Zpěv byl natolik emotivní, že strhl i publikum, které se spontánně přidalo.

Ladislav Heryán a Petr Vaďura

Ladislav Heryán a Petr Vaďura

Krátce před tím, než byl dán prostor pro diskusi, do druhého křesla usedl editor knihy a redaktor Českého rozhlasu Petr Vaďura, aby tentokrát on zodpověděl otázky na oplátku mu položené Ladislavem Heryánem a týkající se jeho kazatelské činnosti v tachovské Evangelické církvi metodistické. Dotazy z publika pak převážně směřovaly k autoru knihy a mimo jiné se dotkly i jeho činnosti učitelské; přítomné zajímalo, zda dokáže přiznat, že něco nezná, zda je při zkoušení shovívavý ke studentům, kteří se nepřipravili („O mně je známo, že takový jsem,“ zněla Heriánova odpověď).

A právě svou schopností být tolerantní a ohleduplný k druhým, mít porozumění pro jejich selhání, jednat s každým laskavě a každému umět naslouchat, a tím, že svá slova o nezbytnosti milosrdenství v současném světě, skrze něž lze „rozsévat kolem sebe víru, a ne smrt“ naplňuje ve svém životě, tím dává najevo lidem, že je kněz.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeZemě bez obzoru

Heryán, Ladislav – Vaďura, Petr

Vyšehrad, 2015

Napsat komentář