Ukázka z knihy Hokejové bruslení (Jaromír Pytlík)

hokejove brusleni
Kdo jiný by měl sepsat hokejového rádce než úspěšný trenér Jaromír Pytlík. V knize Hokejové bruslení se zabývá mimo jiné korekcí a následným tréninkem, jež vede k zdokonalení. Knihu navíc obohacují komentáře profesionálních hráčů z celého světa.

Přinášíme vám ukázku z knihy Hokejové bruslení, kterou vydalo nakladatelství Grada.

 

2.2.1 Výuka techniky bruslení

Metodická doporučení pro výuku techniky bruslení:

 • S výukou bruslení je vhodné začít již v předškolním věku (tedy ve věku 5 až 6 let) a v prvních dvou letech organizované přípravy mladých hráčů věnovat bruslení více jak 80 % času.
 • Pro výuku a nácvik techniky bruslení je velmi důležitá podmínka kvalitního předvedení pohybu.

Pokud sám trenér neovládá v plné míře techniku bruslení, je zapotřebí, aby se pravidelně zúčastňovali tréninků i jiní demonstrátoři, kteří tyto činnosti dokonale ovládají. Je to důležité zejména z toho důvodu, že děti rády napodobují své vzory a dokážou dokonale kopírovat předvedený pohyb.

 • Výuka by měla probíhat za přítomnosti většího počtu asistentů (demonstrátorů). To umožňuje rozdělit družstvo do několika menších čtyř až šestičlenných tréninkových skupin.
 • Od počátku je důležitá korekce chyb. Nevyhneme se faktu, že hráči samozřejmě budou dělat v začátcích chyby; je však nutné na ně upozorňovat – hráči se pak více snaží přiblížit správnému provedení. V tréninku je nutné využít co nejvíce hravou a zábavnou formu, hráče správně motivovat a klást důraz na bruslařské dovednosti nejen v tréninku, ale i v utkání.
 • Výuka bruslení by měla probíhat alespoň 3× týdně po dobu 60 minut (do těchto hodin však není zahrnuta všeobecná příprava mimo led).
 • Výklad musí být srozumitelný a odpovídající věkové kategorii žáků.

„Jaromír představil našemu týmu propracovaný bruslařský program, který vede k větší efektivitě pohybu a zejména skluzu. Velmi mě zaujaly jeho bruslařské schopnosti – vždy je nejlepší, když instruktor zaujme demonstrací bruslařských cvičení hráče natolik, že se poté chtějí zlepšit a bruslit jako on. Líbilo se mi, jak Jaromír rozfázoval svůj pohyb na kratší a základní prvky bruslení, které následně složil opět dohromady v  nejefektivnější možný pohyb. I ti nejlepší bruslaři čelili výzvě těžkých bruslařských cvičení, které jim Jaromír pečlivě demonstroval, což pomohlo i jim k tomu, aby se stali ještě lepšími. Jako trenér týmu jsem byl spolu- prací potěšen a byl jsem opravdu rád, že Jaromír pracoval s hráči takovým způsobem. Hráči se díky efektivním cvikům, které jim ukázal, zlepšovali a následně na bruslení pracovali i samostatně, když zrovna nebyl přítomen. To je vždy znamením dobře odvedené práce.“
(Jeff Tomlinson, trenér, asistent trenéra národního týmu Německa, o práci Jaromíra Pytlíka)

Často mě oslovují hráči, kteří chtějí změnit své bruslení, a to i v pokročilejším věku. Jednou jsem předělával techniku bruslení moc šikovného hokejisty ze zahraničí, který se přestěhoval do blízkosti klubu, kde jsem trénoval, aby mohl intenzivně pracovat na svém bruslení. Rodiče přijeli na úvodní stanovištní bruslařský trénink a byli z programu nadšení. Hráč našel velmi dobré zázemí v jedné rodině a kluci spolu později hráli ve stejné kategorii, a dokonce i v jedné lajně. Když přijeli rodiče před vánočními svátky znovu na trénink, viděli podobný bruslařský program. Tehdy otec toho chlapce prohlásil památnou větu: „Ať přijedeš, kdy přijedeš, pořád jenom bruslí…“. To přesně vystihovalo můj tehdejší trenérský přístup, který se skládal z bruslení a hry. V té době tento hráč výrazně překročil 200 kanadských bodů a byla to jedna z nejúspěšnějších sezon v historii klubu. Po této sezoně jsem se stal, i díky tomu, šéftrenérem klubu. Dodnes máme všichni mezi sebou krásný vztah. Oba hráči jsou součástí mládežnických reprezentací – jeden české, druhý slovenské.

Nácvik jednotlivých dovedností je třeba provádět vždy časově vyváženě, a to zejména z hlediska stran i dovedností – jízda vpřed a jízda vzad, starty a zastavení, přechody vzad a vpřed, obraty vlevo i vpravo, překládání na levou i pravou stranu. Nejprve učíme hráče všechny bruslařské prvky izolovaně. Každý hráč vždy zvládne cvičení lépe na jednu stranu, kterou označujeme jako dominantní.

Metodické postupy, které jsou dále uvedeny, jsou ověřeny praxí a plně vyhovují. Nejsou však neměnné. Je možné, a někdy i vhodné, podle zvládání jednotlivých technik začít s nácvikem některých prvků dříve nebo některé zcela vynechat a vrátit se k nim později, či dokonce provádět nácvik více dovedností souběžně. Každý trenér by měl být schopen tuto záležitost posoudit a zvolit správné kroky při nácviku tak, aby celá výuka techniky bruslení probíhala plynule a efektivně.

Doporučovaná metodická posloupnost výuky jednotlivých bruslařských dovedností:

 1. jízda vpřed,
 2. zastavování v jízdě vpřed,
 3. vyjíždění oblouků a překládání vpřed,
 4. jízda vzad,
 5. zastavování v jízdě vzad,
 6. překládání vzad,
 7. obraty,
 8. starty,
 9. přechody,
 10. laterální pohyb.

Zkušenosti s výukou bruslení u nás i v ostatních hokejově vyspělých zemích naznačují, že je v praxi opomíjena výuka především startů, obratů a přechodů, ale i nových technik laterálního pohybu. Pro výuku základů je možné využít i výuku krasobruslení, avšak je třeba mít na zřeteli, že ve vyšším věku musí hokejové bruslení zohledňovat nároky na rychlost, výbušnost a stabilitu v osobních soubojích, což krasobruslařská výuka neřeší.

„V raném dětství jsem strávil obrovské množství hodin na ledě. Hodně jsem se věnoval bruslařskému kroku v přímé jízdě a v jízdě v obloucích. Alespoň u mě to tak fungovalo a možná to bylo vidět i na mém bruslení. Doporučil bych dbát na kvalitu provedení a na co nejvíce opakování.“
(Jiří Šejba, reprezentant České republiky, trenér)

Pro potřeby systematiky bruslařských dovedností jsou jednotlivé techniky spojeny do větších celků. Toto dělení je běžně používáno, v praxi se mi však osvědčilo provádět nácvik tak, jak je uvedeno v metodických doporučeních.

Základní systematika hokejového bruslení:

I. jízda vpřed,

II. jízda vzad,

III. užité bruslení:

 • změny rychlosti (zastavení a starty),
 • změny směru (vyjíždění oblouků a překládání),
 • obraty,
 • další bruslařské dovednosti.

2.2.2 Jízda vpřed

Příprava na suchu

Při prvním vstupu na brusle necháme hráče pohybovat se v bruslích a na gumovém pásu, kde se brusle nerozjede a kde si hráč může vyzkoušet základní bruslařský postoj a různorodé prvky rovnováhy.

Některými z doporučovaných cvičení jsou:

 • Základní hokejový postoj.
 • Postoj v dřepu.
 • Postoj na jedné noze.

První kontakt s ledem

Dnes mají začínající děti ve věku 4 až 5 let velmi málo příležitostí seznámit se s ledem, proto doporučuji při prvním vstupu na led začít provádět velmi jednoduché činnosti, při kterých nebudou děti často padat, jako je například plazení, válení sudů či pohyb v kleku.

Hned v úvodu je nutné hráče naučit, jakým způsobem lze v případě pádu vstávat. Nejprve přejdeme do vzporu klečmo a z kleku na jednom koleni se opřeme dlaněmi obou paží o koleno druhé nohy se současným napínáním klečící nohy a tlakem paží do druhého kolene se postupně vzpřimujeme až do úplného dvouoporového postavení. Obdobný postup můžeme využít u vstávání s hokejovou holí, která nám zajistí oporu.

 ———————————-

Jaromír Pytlík

Po skončení hráčské kariéry v roce 2005 se začal věnovat na klubové úrovni mládeži KLH Vajgar Jindřichův Hradec. V roce 2007 založil projekt HTA – Hockey Talent Academy, zaměřující se na výuku hokejových dovedností. V sezoně 2014–2015 byl angažován německým klubem Eisbaren Berlin, aby vedl vzdělávací program pro trenéry. Je autorem řady tréninkových pomůcek, podílí se na vytváření metodických materiálů pro vzdělávání trenérů a spolupracuje s předními trenéry individuálních dovedností z celého světa. (Informace převzaty ze stránek nakladatele.)


gradaKnihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. Nakladatelství Grada si za dobu své existence vybudovalo pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeHokejové bruslení
Trendy ve výuce techniky

Pytlík, Jaromír

Grada, 2015

Napsat komentář