V kavárně Čas se rozdávaly úsměvy i ocenění

blinkr-roman
Již posedmé byla udělena Mobelova cena pro básnickou sbírku roku. Tentokrát si však k sobě Alois Marhoul přizval i Felixe Booma, který tímto zahájil první ročník ceny BLINKR román roku. Kdo psal o leasingu ženské dělohy? A kdo cenu získal?

Poetická malostranská kavárna Čas se stala útočištěm letošního předávání nezávislých literárních cen. Tento rok došlo k mírné změně, neboť se u vína a kávy nesešli pouze básníci, ale také prozaici. Paralelně byly totiž udělovány dvě nezávislé ceny zaštitované Obcí spisovatelů ČR: Mobelova cena, která byla udělena již posedmé, ale také BLINKR román roku pro nejlepší původní román (v kategorii open); soutěž, která si zde odbyla svou premiéru. Do obou kategorií byly přijímány publikace s vročením 2014, o jejichž kvalitě rozhodovali zakladatelé soutěží, básník Alois Marhoul a prozaik Felix Boom, ředitel vydavatelství Blinkr.

Felix Boom, Jiří Šámal a Alois Marhoul

Felix Boom, Jiří Šámal a Alois Marhoul

IMG_4189

Jiří Šámal

Od samotného počátku panovala odlehčená a přátelským hovorem nasycená atmosféra. V salónku kavárny se totiž sešly skupinky přátel, které spojuje láska k literatuře a radost z ní. Vstupy pánů Booma a Marhoula byly prokládány krátkými vystoupeními Jiřího Šámala, hráče na relaxační buben hang drum a přítele obou zmíněných. Hudební odbočky se nesly na melancholické vlně, která v kombinaci s exotickým původem nástroje vnesla do sálu vítané zpestření.

Co se samotné soutěže týče, lidé se často dotazují na pravidla a typ románu, se kterým se autor může do soutěže hlásit. Je naprosto lhostejné, zda se jedná o thriller, detektivku, fantasy či společenský román. Rozhoduje příběh, jeho poutavost, klenutost a vyvrcholení. Rozhoduje jazykový potenciál. Je to přece jen „román open“. A jak se Felix Boom lehce cimrmanovsky svěřil:

Do této soutěže se přihlásilo 15 autorů. Ono totiž o moc víc těch původních českých románů nevychází, takže je to účast velice příjemná. Nebudu zacházet do detailů, ale asi dva, tři účastníky jsem musel ze soutěže vyřadit, neboť nesplnili zcela základní ukazatele. Někteří se například zapomněli do soutěže přihlásit.

Cena BLINKR za román roku je určena nejlepším knihám, dle uvážení organizátorů, s vročením v roce 2014 a pro tento první ročník zvolili zakladatelé model, při kterém je udělena hlavní cena pro nejlepší román, ale zároveň jsou uděleny dvě Ceny Akademie Blinkr, což podle Felixe Booma není abstraktní pojem, ale existující, privátní společnost, jejíž členové se rozhodli zůstat v utajení.

Knihy přihlášené do soutěže nečte pouze jeden člověk. Felixovi Boomovi se čtením a následným zhodnocením pomáhají také jeho přátelé z literárního okruhu.

Po stručném úvodu, přibližujícím hostům povahu soutěže, se již mohlo přejít k ceremoniálu předávání. Druhou cenu akademie obdržel Jan Bauer za román Milenec rudé komisařky. Autor zmíněného románu, odehrávajícího se během Velké říjnové revoluce, se však z rodinných důvodů nemohl dostavit a byl tedy připomenut alespoň vlídnými slovy organizátora soutěže:

Mnozí z nás, ať již z donucení či z vlastního zájmu, četli knížky o Říjnové revoluci. Toto je kniha, která člověku, který o VŘSR neví vůbec nic, řekne absolutně všechno. Čtenář s napětím drží knihu a nepustí ji, dokud neví vše. Je to gobelín utkaný z úžasných příběhů a doporučuji ji každému. A to nejsem agent Jana Bauera.

První cenu literární akademie Blinkr získala a na sdíleném druhém místě se tak umístila Edith Holá se svým počinem O ženách a o lásce. Spolu s oceněním a potleskem si také vysloužila velmi originální trofej v podobě skleněné krychličky s vlastní vyrytou podobiznou. Stejně originální trofeje se samozřejmě dočkali i zbylí dva umístění. A je tedy O ženách a o lásce o ženách a o lásce?

Její román O ženách a o lásce je něco, co jsem už dlouho nečetl. Je to vzácný příběh o mateřství, o lásce a o náhradním mateřství. Je to o leasingu ženské dělohy a čte se to jako detektivka. Řeší se zde nejen citové problémy, ale také problémy právní, neboť matka, která dítě opravdu chce a nemůže ho mít, si musí dítě nechat odnosit.

Cena Edith Holé

Cena pro Edith Holou

IMG_4228

Otomar Dvořák

Nicméně hlavní cenu za rok 2014 vyhrál pan Otomar Dvořák se svým historickým románem 1848! Rok hrdinů, milenců a zrádců, ve kterém nás autor zavádí do rozjitřeného prostředí „pražského jara“ roku 1848, mezi bouřící se studenty, do univerzit i do místních hospod. Felix Boom před Otomarem Dvořákem pouze smeknul a nazval ho „Alexandrem Dumasem naší generace“. Vítězství to tedy bylo bez sebemenších pochyb zasloužené.

Vyhlášením nejlepšího románu roku 2014 skončila formální část věnovaná cenám nakladatelství Blinkr a režii přebral pan Alois Marhoul, který se jal oceňovat počiny poetické. Stejně jako u části prozaické došlo nejprve na čestná uznání. Vzhledem k vyššímu množství zaslaných sbírek a také k jejich kvalitě se uznání udělovala ve třech úrovních: Mobelova pochvala za báseň, Mobelovo uznání za sbírku a poté samotná Mobelova cena.IMG_4229 Mobelovu pochvalu získala Květa Salmonová za báseň „Jsou všichni stejní?“ a také kolektiv autorů Ivo Fencl – Ivo Václav Fencl – LM, autorky BO. -žena, Věra Kopecká a Alena Melicharová a v neposlední řadě Josef Jindra.

Ve druhé kategorii se objevily sbírky Dlaň pro Marinu autorky Hannah Čermákové, Horizont událostí Davida Růžičky či sbírka Laskání Pavela Weigela. Publikum zaujala především dojemná a surová báseň „Návrat vojáka“ Jaroslava Schnercha. Pro úplný výčet oceněných, neváhejte a navštivte stránky Aloise Marhoula věnované jeho ceně.

Jak se literární podvečer přechýlil do své závěrečné části, došlo na vyhlášení hlavní Mobelovy ceny, která byla sdílená, což pouze svědčí o tom, jak náročné je vybrat z kvalitních sbírek tu nejpovedenější. O hlavní cenu se tedy podělily Ondřej Hník se sbírkou Malý český poutník a IMG_4276Jakub Fišer se sbírkou Obžaloba lůzokracie. Obě oceněné sbírky by se od sebe pravděpodobně nemohly lišit více. Ačkoliv se Ondřej Hník věnuje i osobní poezii, cenu si zasloužil svou sbírkou věnovanou malým čtenářům. Na druhé straně bojuje Jakub Fišer proti manipulaci strachem a vznáší jistou žalobu proti současnému stavu naší civilizace.

IMG_4293

Ocenění romanopisci Edith Holá a Otomar Dvořák s Felixem Boomem

Nepřeberné množství pochval a uznání jen dokazuje, že se v našich krajinách rodí stále více a více talentovaných umělců, kteří budou, můžeme-li doufat, ve své tvorbě pokračovat a my se tak budeme moci i nadále setkávat u každoročního předávání cen jak za nejlepší prózu, tak za nejlepší poezii.

 

Zde můžete také nahlédnout do jedné vítězné sbírky a to sbírky Malý český poutník Ondřeje Hníka.

Doporučení:
Share

Napsat komentář