Komiksovou knihu o husitství pokřtili autoři v lapidáriu Betlémské kaple

Autoři
I po šesti stech letech od upálení mistra Jana Husa k nám příběh tohoto kněze a reformátora tehdejší církve stále promlouvá. Aby byl jeho odkaz přístupnější i dětem a mládeži, šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák a výtvarník Michal Kocián společně vytvořili publikaci Ve jménu Husa, kde prostřednictvím komiksů a nenáročných, snadno srozumitelných textů přibližují období husitské revoluce.

Slavnostní křest této jedinečné knihy proběhl pod záštitou nakladatelství Edika 29. července od 15 hodin v prostorách lapidária pod Betlémskou kaplí za účasti obou autorů. Tvůrce textové části, Zdeněk Ležák hostům titul Ve jménu Husa představil a přiblížil jeho cílovou skupinu.

„Tato kniha je psaná pro kategorii čtenářů časopisu ABC, nicméně stejně jako časopis ABC ji lze číst také ve starším věku, čemuž napovídají i dosavadní recenze.“

publikace Ve jménu Husa

publikace Ve jménu Husa

Ležák dále prozradil, že společně s výtvarníkem Michalem Kociánem se snažili téma husitství pojmout seriózně, s nadhledem a z pohledu ateisty. Tvorba této publikace jim zabrala více než rok a její první křest proběhl již na Světě knihy. Ležák rovněž přiznal, že pro zpodobnění postav jim posloužily jako inspirace některé známé osobnosti.

Autoři též připomněli, že se jedná o jejich v pořadí již druhé společné dílo. Tím prvním byl výpravný komiks Stopa legionáře, jenž vloni vznikl ke stému výročí československých legií. Kromě toho oba spolupracují také na přípravě časopisu ABC.

autoři Zdeněk Ležák a Michal Kocián se svou knihou Ve jménu Husa

autoři Zdeněk Ležák a Michal Kocián se svou knihou Ve jménu Husa

Poté zástupkyně nakladatelství Edika, Kateřina Vaňková, předala slovo předsedovi spolku Jan Hus 600, Petrovi Huškovi, jenž krátce představil právě probíhající tematickou výstavu Za pravdou stát, která v prostorách lapidária návštěvníkům přiblížila nejen život a dílo slavného kazatele, ale i dobové reálie. Každý, kdo expozici shlédl, si mohl na památku odnést „poselství mistra Jana Husa“, některý z výňatků jeho kázání a děl, jež visely smotané v ruličkách okolo výstavních panelů.

křest knihy Ve jménu Husa

křest knihy Ve jménu Husa

Následně autoři publikaci Ve jménu Husa symbolicky pokřtili šampaňským a připili si na její úspěch. Po krátké pauze mohli zájemci zhlédnout asi čtyřiceti minutové divadelní představení Jan zvaný Hus v podání královéhradeckého Divadla jednoho herce. René Josef divákům prostřednictvím své hry zprostředkoval život Jana Husa od dob jeho studií na Karlově univerzitě až po okamžik, kdy skončil za své snahy o reformu církve na hranici jako kacíř.

divadelní představení Jan zvaný Hus

divadelní představení Jan zvaný Hus

Životní příběh Jana Husa a jeho následovníků

Kniha Ve jménu Husa obsahuje tři komiksové příběhy mapující významné okamžiky počátku husitství až do jeho plného, bouřlivého rozkvětu. První komiks retrospektivně zachycuje život a kázání mistra Jana Husa, ale rovněž zaznamenává jeho strádání a mučednickou smrt v Kostnici. Druhý komiksový příběh je věnován korunovaci i vladařským povinnostem krále Václava IV., ukazuje však také jeho komplikovaný vztah s Husem, královu reakci na vznik husitského hnutí a následně i jeho smrt. Hlavním aktérem posledního komiksu je Jan Želivský. Tvůrci knihy se u něj zaměřili na jeho kázání, vyjevili, jak vypadaly nepokoje v Praze a defenestrace, a taktéž přiblížili roli Želivského během husitské revoluce a poté i jeho popravu.

během představení došlo i na pár písní

během představení došlo i na pár písní

V textové části se dozvíte, co je to papežské schizma, jaký význam měla v této době Karlova univerzita, kdo se kromě Husa snažil reformovat církev nebo jak vypadal život obyčejných obyvatel Českého království ve středověku. Na závěr autoři sumarizují Husův odkaz a uvádějí i slovníček použitých pojmů. Za zmínku stojí rovněž pěkné ilustrace Michala Kociána, které doprovází i výkladovou část knihy.

ukázka z knihy Ve jménu Husa

ukázka z knihy Ve jménu Husa

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVe jménu Husa
Zrození kalicha

Ležák, Zdeněk

Edika, 2015

Napsat komentář