Jak se pozná krása

heteronomie-esteticke-hodnoty
Co je podle jednoho umění, může pro druhého být odpad. Jde tedy vůbec umění vnímat objektivně? Můžeme o něčem říci, že je to obecně krásné? Přesně tím se zabývá sociolog a filosof Pavel Zahrádka ve své studii Heteronomie estetické hodnoty.

Co je estetický soud? Může být estetický soud obecně platný? Jak můžeme někoho přesvědčit o správnosti našeho estetického hodnocení? Co je estetická vlastnost? Existují estetické vlastnosti jako objektivní fakta vnějšího světa, nebo jsou to projekce našeho emocionálního prožívání? Jsou odpovědi, které na tyto otázky předkládá tradiční filozofická estetika, uspokojivé a přesvědčivé? A pokud nejsou, existuje vhodnější metodologický přístup pro jejich zodpovězení? Jsou sociologické a antropologické poznatky o estetickém souzení a hodnocení relevantní pro vyřešení základních definičních, epistemologických a ontologických otázek filozofické estetiky?

Publikace předkládá odpovědi na tyto otázky prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírá se rovněž o poznatky kulturní sociologie a etnografických výzkumů vkusu. Základním poselstvím knihy je teze, že filozofická a sociologická estetika jsou komplementární oblasti vědění, které se vzájemně potřebují, mají-li být výše uvedené otázky uspokojivě zodpovězeny.

 

Ukázka z knihy

Tradiční chápání estetiky jako disciplíny, jejímž úkolem je zodpovědět obecné a neempirické otázky týkající se podstaty umění, krásy či estetického požitku, popř. platnosti estetického souzení, přispělo k jejímu pojetí jako oblasti zkoumání, které se zabývá řešením normativních problémů, resp. poskytuje odpovědi, jak bychom výše uvedeným konceptům měli rozumět, popř. jaké podmínky musí splňovat správně zformulovaný a všeobecně platný estetický soud.

Pokračujte ve čtení ukázky zde!

Heteronomie estetické hodnoty

Autor: Pavel Zahrádka

Počet stran: 239
Vazba: brožovaná
Formát: 135×211 mm
ISBN: 978-80-7491-490-4
Doporučená cena: 269 Kč

 

 

Knihu Heteronomie estetické hodnoty vydalo nakladatelství Host.

O autorovi

Pavel Zahrádka vyučuje filozofii a sociologii na Univerzitč Palackého v Olomouci. V roce 2010–2011 vyučoval estetiku a teorii umění jako zastupující profesor na Münsterské univerzitě. V současnosti (2015–2016) vede mezinárodní výzkumný tým zabývající se etikou kopírování v Centru pro interdisciplinární výzkum (ZIF) v Bielefeldu.

(Zdroj informací: nakladatelství Host)


Nakladatelství Host vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. V posledních letech se velmi výrazně rozšířila řada překladové beletrie, severských kriminálních románů a thrillerů. Relativně nedávno našla v Hostu přístřeší i prestižní edice Česká knižnice, která zájemcům nabízí kvalitní ediční zpracování děl českých klasiků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeHeteronomie estetické hodnoty
Sociologická kritika filozofické estetiky

Zahrádka, Pavel

Host, 2015

Napsat komentář