Cár necár, svátek nesvátek…

Krest_svateho_Vladimira
Dílo jednoho z předních humoristů české literatury snad v každé době překvapivě trefně promlouvá o společenských a politických poměrech u nás i ve světě, a není proto divu, že se dočkalo nového vydání.

Básník a humorista Karel Havlíček Borovský je jedním z autorů, jejichž sláva s postupujícím časem slábne jen pomalu. Jeho jméno má své pevné místo na stránkách učebnic českého jazyka a čítanek a úryvky z jeho básní zlidověly, stejně jako řada jeho epigramů. Jeho knihy se i po více než sto padesáti letech od autorovy smrti stále vydávají a nacházejí si mnoho nadšených čtenářů napříč generacemi. Jedním z hlavních důvodů Havlíčkovy neutuchající popularity je nadčasovost jeho básní, které, ač zaměřené především proti absolutismu, habsburské monarchii a vůdčí roli katolické církve v ní, zcela přesně popisují také lidské a společenské nešvary, které se projevují v každé době, bez ohledu na politický režim.

Jedním z děl, která se mezi čtenáři těší největší oblibě, je Křest svatého Vladimíra, báseň o deseti zpěvech, kterou Havlíček psal po dobu mnoha let až do své smrti v roce 1856. Nejnovější vydání básně v nakladatelství Vyšehrad vychází z posledních autorových zápisků obsahujících text díla, a je tedy zřejmě nejblíže jeho zamýšlené konečné podobě, kterou Havlíček již nestihl dokončit.

V této nové edici je báseň doplněna kresbami jednoho z mnoha umělců, kteří se Havlíčkovou tvorbou nechali inspirovat. Z úctyhodné řady velikánů české kresby, mezi něž patří například Josef Lada nebo Adolf Hoffmeister, zvolili autoři nového vydání neméně známého Františka Gellnera. Ten má k Havlíčkovu dílu blízký vztah nejen jako autor ilustrací, ale také jako básník, který svou tvorbou na tohoto nevybíravého humoristu navazoval. Gellnerovy karikatury jsou tak s Křtem svatého Vladimíra v úzkém spojení a díky svému důrazu na humorný detail i působivé kombinaci vznešenosti a směšnosti s Havlíčkovou básní tvoří velmi dobře sladěný celek.

Vydání básně je navíc doplněno doslovem literárního historika a teoretika Mojmíra Otruby, který vysvětluje okolnosti, za nichž dílo vznikalo, poukazuje na události, které Havlíčka inspirovaly, a sleduje vývoj díla a osudy jeho různých verzí a edic od té první v roce 1876 až do současnosti. Druhý doslov, jehož autorem je Filip Outrata, představuje ilustrátora Františka Gellnera, jeho výtvarnou i básnickou tvorbu a jeho vztah k Havlíčkovi.

Díky vhodně zvolené kombinaci textu, grafické podoby knihy a oběma nepříliš rozsáhlým, ale informačně hodnotným doslovům, které zážitek z díla ještě umocňují, je tato edice jednou z těch, které uspokojí i náročnější čtenáře.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKřest svatého Vladimíra

Borovský, Karel Havlíček

Vyšehrad, 2015

Napsat komentář