Válka, víra, hrdinství

Wenzl_Heying_NejsilnejsiZbran2
Skutečné hrdinství není něco, s čím se setkáváme na každém kroku. O to větší dopad na nás pak má doklad o prokázané lidské odvaze a nezištné oběti, tváří v tvář nevyhnutelnému osudu.

Jednou z výrazných novinek roku 2014 byla Karmelitánským nakladatelstvím vydaná kniha Nejsilnější zbraň (The Miracle of Father Kapaun: Priest, Soldier, Korean War Hero, 2013) od autorské dvojice Roy Wenzl a Travis Heying. Překladatelem tohoto titulu zařazeného do edice Osudy je Tomáš Audy.

Roy Wenzl je čtenářům znám jako hlavní autor publikace Bind, Torture, Kill: The Inside Story of the Killer Next Door (2007, Svázat, mučit, zabít: Tajemství příběhu vraha ze sousedství) a zároveň jako oceněný reportér Wichita Eagle. Pro stejné periodikum pracuje i Travis Heying jako fotoreportér, známý svými snímky jak ze sportovních událostí, tak hlavně z míst přírodních katastrof a válečných konfliktů.

Kniha Nejsilnější zbraň je pozoruhodnou kombinací vyprávění o hranicích lidské odvahy a dokonale řemeslně zvládnuté reportáže ze života mnoha lidí různých dob, dovedností a osudů. Pojítkem příběhu je osoba otce Emila Kapauna, amerického vojenského kaplana, jehož životní dráha skončila v Severní Koreji v květnu 1951. Na sto čtyřiceti stranách a v devíti kapitolách se čtenáři seznamují s osobností duchovního nevšední obětavosti a příkladné odvahy, díky jehož péči, síle a nakonec i nejvyšší oběti se domů z korejského konfliktu v padesátých letech dvacátého století vrátily desítky válečných zajatců, jejichž životní pouť by bez Kapaunova přičinění nejspíš v zajetí skončila. Kniha ovšem dalece přesahuje rozměry jen jednoho válečného konfliktu a ještě více smutně krátkou Kapaunovu životní dráhu (1916 až 1951). Otec Emil Kapaun, muž s českými kořeny, narozený v kansaském městě s příznačně českým jménem Pilsen, píšící svá kázání přednostně právě česky a do angličtiny je překládající až druhotně, získal posmrtně od prezidenta Baraka Obamy nejvyšší americké vojenské vyznamenání Medaili cti. Co je však mnohem významnější, od roku 1993 se díky úsilí mnoha z těch, kdo mu vděčí za svůj život, stejně jako díky prokazatelným zázrakům v souvislosti s motlitbami k odkazu otce Kapauna, konečně podařilo nastartovat kanonizační proces, jenž by snad měl nakonec skutečně vyústit v jeho svatořečení. Kniha je kromě třiceti šesti dobových i současných fotografií doplněna i přehledem osudů mnoha ze zmiňovaných hrdinů příběhu, stručným životopisem otce Kapauna, bodovým výčtem důležitých okamžiků korejské války a v neposlední řadě i rejstříkem usnadňujícím zpětnou orientaci v textu. Je totiž vysoce pravděpodobné, že tato pozoruhodná publikace není určena pouze k jednorázové četbě.

Ač se může zdát, že kniha je určena převážně pro věřící čtenářskou veřejnost, opak je zcela jistě pravdou. Své čtenáře si najde i mezi všemi, kdo vyhledávají literaturu faktu, historická témata, ale hlavně mezi těmi, kdo touží poznat skutečné hrdinství. Nejsilnější zbraň je vysoce inspirativní, faktografická a přitom i velmi čtivá kniha, jež na pultech knihkupectví nepochybně nebude ležet dlouho.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNejsilnější zbraň

Wenzl, Roy - Heying, Travis

Karmelitánské nakladatelství, 2014

Napsat komentář