Vychází kniha k 73. výročí březnových událostí roku 1939

nahled_zapomenuta_elita_MF
Dramatické dny 14. až 16. března roku 1939 se tragicky vryly do československých a českých národních i státních dějin. Razantním zásahem nacistického Německa byla tehdy ukončena pomnichovská agónie demokratických ideálů československého státu a začalo období bezprostředních příprav k nové – druhé světové válce. Tragický osud tisíců Čechů, Slováků, Podkarpatorusů, Židů byl zpečetěn.

Zapomenutá elita
Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945

Jak se k nacistickým rozhodnutím postavili českoslovenští vojáci diplomaté? Přijali výzvu německých ambasadorů k odevzdání Úřadů vojenských přidělenců Republiky československé s pokorou? Bránili na poli diplomatickém svoji svlast? Jaké pozice v následných válečných letech zaujali? Zůstali dále činní ve prospěch československých státních zájmů? Jaký byl osud konkrétních vojenských diplomatů v době války a po válce?

Na tyto a mnohé další otázky dává odpověď monografie Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945 historičky Zlatice Zudové-Leškové. Tato objevná publikace je založena na rozsáhlém archivním výzkumu, avšak přes pevný vědecký základ není určena zdaleka jen pro odborníky, nýbrž pro všechny zájemce o vojenské dějiny Československa.

Knihu Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945 Zlatice Zudové- Leškové vydalo nakladatelství Mladá fronta ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., u příležitosti 73. výročí událostí z poloviny března roku 1939 – událostí, na které nesmíme nikdy zapomenout!

První souborná práce o československé válečné diplomacii

První podrobné zmapování válečných aktivit a osudů československých generálů Ondřeje Mézla a Heliodora Píky, důstojníků generálního štábu Rudolfa Bulandra, Františka Hájka, Jaroslava Hájíčka, Václava Kaliny, Josefa Kally, Čeňka Kudláčka, Prokopa Kumpošta, Karla Lukase, Václava Podhory, Oldřicha Španiela, Václava Vlčka a dvou desítek dalších vojenských diplomatů. Ti všichni tvořili elitu československé armády a československého státu – elitu, jež se stala trnem v oku poválečného režimu, který po roce 1948 vynaložil velké úsilí na její likvidaci a na to, aby činy a jména těchto mužů byly navždy zapomenuty.

Zapomenutá elita

Autorka: Zudová-Lešková Zlatica
Vazba: vázaná s přebalem
Počet stran: 328
Rozměry: 165x235mm
Cena: 359 Kč

Knihu Zapomenutá elita vydává nakladatelství Mladá fronta

„…monografie je výsledkem víceletého systematického výzkumu autorky. Zájem o tuto problematiku jako o autonomní, významné téma moderních československých dějin prozatím v české historiografii citelně chyběl, a pokud některé její aspekty tvořily součást řady předešlých publikací či odborných studií jiných historiků, vždy byly v zásadě vnímány pouze jako dílčí doplněk širšího výkladu. Autorce tedy nepochybně náleží prvenství v soustavném zkoumání geneze čs. vojenské zahraniční služby v letech druhé světové války, její organizace a konkrétních forem působení, zakotvení této složky do celé struktury čs. válečného exilu i osudů jejích protagonistů jako celku.“

dr. Petr Hofman, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

„…posudzovaná práca [je] významným posunom v poznaní špecifickej oblasti vojenských dejín Československa v rokoch druhej svetovej vojny – vojenskej diplomacie. Prináša množstvo nových informácií o československej vojenskej diplomacii z predmetného obdobia, o jej poslaní, činnosti a význame nielen pre Československú vojenskú správu, ale aj o vojenských osobnostiach, ktoré v jej štruktúrach pôsobili. Posudzovaná práca je originálna, opiera sa o rozsiahly základný výskum autorky a bohatú pramennú základňu. To sú charakteristiky, ktoré vytvárajú predpoklady pre to, že jej knižné vydanie privítajú nielen záujemcovia o vojenské dejiny Československa z rokov druhej svetovej vojny, ale aj profesionálni historici zaoberajúci sa problematikou československého zahraničného odboja, a to nielen vojenského.“

doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., Vojenský historický ústav Bratislava

O autorce:
ZLATICA ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, PHDR., CSC.,
Od roku 2005 vědecká pracovnice Oddělení dějin 20. Století Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Je autorkou projektů Válečný rok 1944, Československá armáda v letech 1939–1945 (Plány a skutečnost), Židé v boji a odboji, Šoa versus Rezistence, Rezistence versus Šoa, Mezi tmou a světlem, Česko-slovenské vztahy a cesty návratu československé státnosti v letech 1938–1945 a Československá vojenská zahraniční služba v letech druhé světové války.

Je externí pedagožkou PF MU v Brně, členkou vědeckých a odborných rad v SR a ČR. Zabývá se politickými dějinami Slovenska ve 20. století, zvláště česko-slovenskými vztahy, protinacistickou rezistencí s důrazem na odpor a boj Židů v souvislostech holocaustu a československými vojenskými dějinami v letech druhé světové války. Autorka mnoha studií, sborníků, monografií, výstav a spoluautorka syntetických prací a encyklopedií.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZapomenutá elita
Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945

Zudová-Lešková, Zlatica

Mladá fronta, 2011

Napsat komentář