Milostné pletky členů habsburského rodu

large
Být členem panovnického rodu neznamenalo jen neutuchající příliv finančních prostředků a úctu okolí. Znamenalo to rovněž nutnost vzdát se osobního štěstí ve prospěch rodiny. Někteří urození z rodu Habsburků se k tomuto osudu postavili po svém…

Skandály podnícené láskou si za ústřední téma své knihy vybrala Hanne Egghardtová, narozená roku 1948 v rakouském Mariazellu. Tato tlumočnice, novinářka a spisovatelka vystudovala germanistiku a turečtinu ve Štýrském Hradci a Istanbulu. Její knihu Milostné skandály v domě Habsburků u nás vydalo nakladatelství Ikar. Hanne Egghardtová je rovněž autorkou publikací Vydědenci Habsburků, Děti Marie Terezie a Sisi a její děti, které také pojednávají o zajímavých osudech členů habsburského rodu.

Mohlo by se zdát, že být členem vlivného starobylého panovnického rodu znamená pouze samé klady a výhody. Opak je však pravdou, například rodinný a milostný život urozených byl téměř vždy řízen potřebami státu a rodu samotného. Málokdy nastala situace, kdy si žena mohla vzít za manžela muže, kterého doopravdy milovala. Tato absence vlastního výběru partnera často ústila v případy, kdy se šlechtici a šlechtičny rozhodli vzít svůj osobní život do vlastních rukou. Právě o takových příbězích vypráví kniha Milostné skandály v domě Habsburků.

Titul se věnuje šesti aférám, které pobouřily členy habsburské rodiny a občas i širší společnost. Jako prvnímu se autorka věnovala osudu Isabelly Marie Parmské, manželky císaře Svaté říše římské Josefa II. Tato velmi krásná žena byla do manželství s následníkem trůnu habsburské monarchie vmanévrována kvůli politice. Navenek sice svého manžela ctila, její srdce však hořelo pro jinou osobu. Tou byla její švagrová Marie Kristina, dcera Marie Terezie. Z tohoto vztahu se pozdějším generacím částečně dochovala korespondence mezi dvěma spřízněnými ženami.

Dalším slavným milostným skandálem byl vztah mezi Marií Luisou, rakouskou arcivévodkyní a po sňatku s Napoleonem I. i francouzskou císařovnou, a Adamem Albertem Neippergem, rakouským šlechticem a generálem. Marie Luisa udržovala milostný poměr s Neippergem již v době, kdy byl její manžel vězněn na ostrově Elba. Za tu dobu se stavovsky nerovnému páru narodily dvě děti. Pár měsíců po Napoleonově smrti uzavřela Marie Luisa se svým milencem morganatický sňatek.

V dalších kapitolách své knihy se autorka zaobírá arcivévodou Janem, třináctým dítětem císaře Leopolda II., a Annou Plochlovou, dcerou poštmistra, dále arcivévodou Jindřichem a pěvkyní Leopoldinou Hofmannovou, arcivévodou Janem Salvátorem Toskánským, žijícím pod jménem Jan Orth, a tanečnicí Milli Stubelovou, a nakonec arcivévodou Leopoldem Ferdinandem Salvátorem, jenž se po skandálu vzdal svého šlechtického titulu a pod jménem Leopold Wölfling se začal živit jako prodejce uzenin. Všechny tyto osobnosti mají jedno společné. Odmítly se plně podrobit diktátu mocnějších rodinných příslušníků a zvolily si tu méně pohodlnou cestu za štěstím, což jim přineslo opovržení rodiny a často i veřejnosti.

Titul Milostné skandály v domě Habsburků je velmi zajímavým výřezem těch nejzáživnějších pletek, jež lze v dějinách habsburského rodu najít. Autorka při svém líčení hojně využívala a citovala historické prameny osobního charakteru, nejčastěji korespondenci zúčastněných. Na nevelkém rozsahu stran se pokusila shrnout životní dráhy vybraných osobností. Na jednu stranu považuji za velkou škodu, že se autorka nerozhodla pustit se do podrobnějšího výzkumu a nevěnovala více prostoru osudům aktérů, na stranu druhou je jisté, že ne každého čtenáře zajímají i drobné detaily. Skutečnost, že kniha některá fakta pouze nastiňuje, možná leckterého čtenáře podnítí k hledání dalších informací a tedy k vlastnímu pátrání.

Publikaci mohu doporučit nejen všem čtenářům, jež mají zájem přečíst si pikantní příběhy z historie habsburského rodu, ale i těm, kteří mají jednoduše rádi zajímavé lidské osudy.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeMilostné skandály v domě Habsburků

Egghardtová, Hanne

Ikar, 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>