Vojenský život napříč staletími

tank-2-1406391-m
Dnešní knižní tipy jsou věnovány všem, které fascinuje minulost – konkrétně ta válečná a vojenská. Přinášíme vám unikátní výpovědi o třicetileté válce, vylodění v Normandii i obsazení Československa v roce 1968! Přečtěte si něco o temných válkách a bojích světové i naší historie! 

Kniha Příběh z doby neobyčejného šílenství pojednává o historicky významném konfliktu – třicetileté válce. Nepřináší pohled přímo na bitevní pole, ale naopak příběh obyčejného člověka zdánlivě nezasaženého válkou – opravdové historické postavy koželuha Michela Stüelera. Historik a spisovatel Jan Kilián sepsal toto svědectví z „šílené doby“ a doplnil jej o barvitou obrazovou přílohu. Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad. Nechte na sebe dýchnout středověkou atmosféru z ukázky!

Příběh z doby neobyčejného šílenství

Autor: Jan Kilián

Vydalo: nakladatelství Vyšehrad
Počet stran: 280
Vazba: vázaná

Přečtěte si více o knize Příběh z doby neobyčejného šílenství.

Psavý koželuh z krušnohorského hornického města Krupky Michel Stüeler (1583–1656) není již českému čtenáři postavou neznámou. Rozsáhlé paměti tohoto měšťana obsahující velké množství jinde téměř nedochovaných informací o každodenním životě na menším českém městě v době třicetiletého konfliktu vydal nedávno historik Jan Kilián. Nyní tentýž autor představuje čtenářům životopis jejich autora, který byl nejen bystrým pozorovatelem a pilným zapisovatelem dění, ale vystupuje i v celé řadě dalších rolí, soukromých i veřejných: jako potomek svého rodu, poddaný své vrchnosti, městský úředník s řadou pověření ve věci správy své obce, bergmistr dohlížející na místní proslavenou těžbu cínu, mistr koželužského řemesla, zemědělec se zájmem o meteorologické jevy či o pomologii, manžel a otec, soused či věřící člověk. Skrze osobnost literárně činného měšťana je možné nahlédnout dobu „neobyčejného šílenství“, dobu v mnoha směrech v českých dějinách převratnou, ve vší její barvitosti i rozporuplnosti. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha.

———————————————-

Chcete se dozvědět ne úplně dostupná a známá fakta o vylodění spojenců v Normandii a následném vztahu USA a Francie? Pokud otevřete knihu Válka a chtíč, možná budete velmi překvapeni informacemi, které nebyly od války vypuštěny na povrch. Šokující, provokativní a znepokojující dílo Mary Louis Roberts vás nenechá chladnými – přesvědčte se sami v ukázce! Knihu vydalo nakladatelství Grada.

Válka a chtíč

Autor: Mary Louis Roberts

Vydalo: nakladatelství Grada
Počet stran: 256
Vazba: vázaná
Překlad: Vladimír Pilát
Přečtěte si více o knize Válka a chtíč.

Výjimečná, až provokativní, a současně nesmírně objevná kniha americké historičky, která líčí tolik oslavované vylodění Spojenců v Normandii a osvobozování Francie z jiného pohledu, než tomu bylo dosud zvykem. A vůbec při tom nejde o lacinou senzacechtivost. Postup spojeneckých armád měl totiž i svou druhou tvář. Jako v každé válce, i tady jej provázely akty násilí a zvůle. Jak autorka dokládá na základě archivních pramenů, svědectví pamětníků a za spolupráce řady historiků, Francii považovali Američané za zemi vína, zpěvu a žen, zdejší život za nemorální a dekadentní, a tak se francouzské ženy v mnoha případech staly obětí násilí. Vojáci se ovšem dopouštěli excesů i v domácnostech. Vždyť Francouzi byli přece do jisté míry kolaboranty a vládla tu vichistická proněmecká vláda. Tento přístup USA k Francii poznamenal i vzájemné vztahy obou států, ovšem ve víru následující studené války nastalo o násilnostech Američanů ve Francii velké mlčení. To teď bylo prolomeno…

———————————————-

Událostí z novodobých dějin se zabývá dnešní poslední kniha Invaze Československo 1968 – Svědectví velitele. Autentickou zpověď Alexandra Michajloviče Majorova, jednoho z velitelů srpnové invaze do Československa, zaznamenal novinář Vladimír Vedraško. Kniha po šestnácti letech vychází také v češtině v nakladatelství Mladá fronta a je doplněna obrazovými přílohami i detailnějšími popisy československých reálií i osob.

Invaze Československo 1968 – Svědectví velitele

Autor: Vladimír Vedraško

Vydalo: nakladatelství Mladá fronta
Počet stran: 336
Vazba: pevná bez přebalu
Překlad: Pavel Weigel

Přečtěte si více o knize Invaze Československo 1968 – Svědectví velitele.

Na jaře roku 1968 dostal generál Alexandr Michajlovič Majorov (1920-2008), velitel 38. armády Přikarpatského vojenského okruhu, rozkaz vpadnout „do ČSSR s cílem potlačit a v případě nutnosti zničit kontrarevoluci na jejím území“. V roce 1998 podal jako vůbec první z velitelů, kteří uskutečnili srpnovou invazi do Československa, o tehdejších dramatických událostech svědectví, jež k vydání připravil ruský novinář Vladimir Vedraško. Výsledkem je kniha přinášející mnoho dříve nepublikovaných informací a autentických ukázek dobových hlášení. Po šestnácti letech se s touto unikátní publikací konečně mohou seznámit také čeští čtenáři v překladu Pavla Weigela. České vydání prošlo odbornou revizí s cílem odstranit nepřesnosti a chyby vzniklé v důsledku neznalosti dobových čs. reálií a doplnit údaje o osobách zmiňovaných v textu. Součástí knihy je také nově sestavená příloha tvořená fotografiemi ze sbírek Ústavu pro soudobé dějiny, Muzea Policie ČR a ČTK.


 Zajímá vás česká historie? Zaujal vás některých z dnešních tipů? Napište nám svůj názor!

Všechny tyto knihy a mnohé další můžete
vydražit v našich aukcích!

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeVálka a chtíč
Sex a američtí vojáci za II. světové války ve Francii

Roberts, Mary-Louise

Grada, 2014

zobrazit info o knizePříběh z doby neobyčejného šílenství

Kilián, Jan

Vyšehrad, 2014

zobrazit info o knizeInvaze Československo 1968 - Svědectví velitele

Vedraško, Vladimír

Mladá fronta, 2014

Napsat komentář