Soutěž

Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s Pravidly soutěží v Klubu knihomolů.

Soutěž o 2 knihy Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou

Možná vás překvapí, jak moc jsme i v moderní době propojeni se zvířaty a rostlinami. Navzdory všem technologiím je totiž člověk spojen tajemným poutem s přírodou, z níž může načerpat mnoho dobrého.

Spojení člověka s přírodou


Peter Wohlleben čtenářům opět s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a v kontextu svých vlastních zkušeností otevírá oči pro podivuhodné jevy přírody a ukazuje, jak blízcí si my lidé s přírodou jsme a nakolik s ní zůstáváme propojení.

Náš imunitní systém při procházkách lesem prokazatelně využívá rostlinná antibiotika, která stromy vylučují do ovzduší, aby se tak ochránily před útočníky. A naše smysly nijak nezaostávají za smysly jiných živých tvorů. Podobně jako zvířata, která vnímají zemětřesení a jiné přírodní katastrofy dlouho předtím, než si je uvědomíme my, máme i my lidé sedmý smysl – díky němu se nás někdy například zmocní neklamné tušení, že se na nás zezadu někdo dívá. Čich psů je sice celkově mnohem citlivější než lidský, jde-li však o vůni zralých plodů a ovoce, můžeme na psy dělat „dlouhý nos“.

Rostliny a stromy zase mají překvapivě mnoho lidských rysů: Některé rostliny jsou schopné slyšet a rozlišovat neškodné zvuky od zvuků, které znamenají hrozbu, rozpoznávají například jemné záchvěvy chroustajících housenek. Stromy vdechují kyslík obsažený ve vzduchu a využívají jej k získávání energie. Své kořeny používají k ohmatávání i k ochutnávání a pravidelné pohyby, jimiž pumpují vodu kmenem vzhůru, lze ve světě stromů přirovnat k našemu srdečnímu tepu.

Peter Wohlleben nám připomíná, že člověk není rostlinám a živočichům nadřazený, nýbrž zůstává stejně jako všechny ostatní druhy součástí úžasného systému, kde na sobě všichni navzájem závisejí a kde se všichni navzájem ovlivňují – a tomuto komplexnímu působení nedokážeme dosud ani zdaleka porozumět.

Ve spolupráci se společností Knihcentrum vám přinášíme soutěž,
ve které dva z vás mohou vyhrát
knihu Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou.


logo-Knihcentrum

Správnou odpověď na soutěžní otázku hledejte v článku:
Vyhrajte důkaz, jak blízcí jsme si s přírodou



Do soutěže bylo odesláno 598 tipů.

Kdo vyhrál?

Janca95 (598), Matalínek (598)

Správná odpověď

Kde usiluje Peter Wohlleben o návrat pralesů?
V Porýní.
Doporučení:
Share

Ceny v této soutěži

zobrazit info o knizeTajemné pouto mezi člověkem a přírodou (Wohlleben, Peter)
Peter Wohlleben čtenářům opět s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a v kontextu svých vlastních zkušeností otevírá oči pro podivuhodné jevy přírody a ukazuje, jak blízcí si my lidé s přírodou… více

Další soutěže najdete na stránkách partnerského portálu České soutěže.