Texty českých výtvarníků

na_okraj
Věděli jste, že i někteří z českých výtvarníků 20. století se (byť minoritně) věnovali literární činnosti? Pokud se chcete dozvědět víc, přečtěte si soubor esejů české bohemistky Veroniky Košnarové.

Soubor esejů Na okraj literární tvorby českých výtvarníků je věnován textům českých výtvarníků 20. století, jejichž literární činnost tvoří minoritní, přesto pozornosti hodnou část jejich díla. Zastoupeni jsou autoři různých generací, rozmanitých naturelů, věnující se malířství, kresbě, grafice, sochařství, fotografii i filmu. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány monograficky, žánrově, tematicky či se zaměřením k určité umělecké tendenci, skupině či okruhu. Nejde ani tak o analýzu intermediálních vazeb, ale spíše o zamyšlení nad vybranými texty coby autonomními projevy dění smyslu. Tázání je zde neseno mj. otázkou, jak má na povahu textů relevantní vliv právě výtvarné zaměření jejich autorů. Implicitně pak zvolené téma otevírá rovněž otázku vztahu okraje, resp. okrajů a centra sociálně sdíleného literárního prostoru a poukazuje na možnost obohacení dosavadního obrazu české literatury daného období o další fasety.

Na okraj literární tvorby českých výtvarníků

Autorka: Veronika Košnarová

Počet stran: 276
Vazba: brožovaná
Formát: 145×210 mm
ISBN: 978-80-200-3515-8
Doporučená cena: 395 Kč

Knihu Na okraj literární tvorby českých výtvarníků vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Důkaz o tom, že měl Josef Šíma smysl pro poetickou energii jazyka, podávají již samotná pojmenování některých jeho obrazů, jejichž prostřednictvím propojoval svou malbu s poezií slova, ba non-verbálního zvuku. Mnohé názvy jsou podle Františka Šmejkala spíše básnickou metaforou než přímým označením obsahu díla, které je nezřídka nositelem několika prolínajících se významů (Šmejkal 1988: 304). Svým prvním imaginativním obrazům chtěl Šíma dokonce dávat jako názvy slabiky, např. Ml, což s odstupem let vysvětloval následovně: „Temný zvuk dvou písmen zdá se mi odpovídat hloubce, chvění duté znělosti tohoto obrazu“ (Šíma 1966: 478). Právě zde se také nachází pojítko s mladými básníky skupiny Vysoká hra, kteří navazovali na Mallarmého víru v magickou moc slova. Šíma v této souvislosti cituje větu z Daumalovy studie o védské poezii: „»Poezie je slovo, které zakouší podstatu.«“ (ibid.: 477). (str. 24)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorce

Veronika Košnarová působí na oddělení lexikografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Mezi její oblasti zájmu patří: česká literatura po roce 1945, surrealismus, literatura a umění, česká literatura a francouzský kontext, lexikografie.

Zdroj informací: ucl.cas.cz


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNa okraj literární tvorby českých výtvarníků

Košnarová, Veronika

Academia, 2024

Napsat komentář