Ad fontes

Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19.-21. století

zobrazit info o knize
Nakladatelství AVČR - Historický ústav
Vydáno   4/2015
ISBN 978-80-7286-251-1
Vydání 1.
Počet stran 220
Vazba vázaná
Doporučená cena 150 Kč

O knize

Jako první svazek ediční řady Acta Romana Bohemica vyšla kolektivní monografie, na níž se podílelo 13 odborníků dlouhodobě zpracovávajících prameny italských a vatikánských archivů a knihoven. Kniha podává přehled o vývoji českého bádání, zahájeného roku 1837 Františkem Palackým, pokračujícího Českou historickou expedicí na přelomu 19. a 20. století a Československým historickým ústavem v Římě v meziválečném období a rozvíjeného v současnosti Českým historickým ústavem v Římě, znovuzaloženým roku 1994.V jednotlivých kapitolách se podrobně zabývá hlavními výzkumnými a publikačními úkoly – vydáváním řady Monumenta Vaticana k dějinám pozdního středověku, edicí nunciaturních zpráv k 16.-17. století, jezuitskými prameny pro 16.-18. století, písemnostmi k dějinám vztahů Československa a českých zemí k Itálii a Vatikánu ve 20. století, stejně jako soupisem bohemikálních rukopisů a pozoruhodnou sondou do dějin papežských a světových financí v době Urbana VIII. Rozsáhlá bibliografie eviduje knihy a další studie, které vznikly za uplynulých dvacet let v prostředí Českého historického ústavu v Římě a obohatily českou i evropskou historiografii. Monografie je opatřena důkladným poznámkovým aparátem, rejstříky a obsáhlými souhrny v italštině a angličtině.

Doporučení:
Share