Autorský večer básníka Zbyňka Ludvíka Gordona

Veřejné a autorské čtení

Autorský večer básníka Zbyňka Ludvíka Gordona

Zbyněk Ludvík Gordon se v roce 1986 seznámil s okruhem mladých duchovně orientovaných autorů, kteří založili volné literární sdružení Skupina XXVI. Od 80. let publikuje časopisecky (Lidová demokracie, Mladý svět, Iniciály, Souvislosti, Tvar aj.) a v různých sbornících, almanaších a literárních revue (např. almanachy Skupiny XXVI, K. H. Mácha, Žleby 97, Proměny a emoce mnohochuti atd.). Autor pěti básnických knih, například Pontifikát empatie. V říjnu 2019 mu v Krásném nakladatelství zatím vyšla poslední básnická sbírka plná originálních limeriků s názvem Trochu jiné nic.

Místo konání: Městská knihovna Praha, Dům čtení, Ruská 1455/192 Praha 10
Akce probíhá ve středu 15. ledna od 18:00 do 19:30

Doporučení:
Share

Najít další literární akce

TYP
KRAJ
ODKDY datum ve formátu RRRR-MM-DD
ŘAZENÍ
 
Doporučení: